Alergie a intolerancie

Celiakia

Celiakia je trvalá neznášanlivosť imunitného systému k lepkovej bielkovine glutén, ktorý sa nachádza v mnohých druhoch obilia, ako sú pšenica, raž, jačmeň, špalda, kamut, ovos a triticale. Ľudia trpiaci celiakiou nesmú jesť žiadne výrobky obsahujúce obilniny s lepkom. U detí a dospelých s genetickou predispozíciou vedie príjem potravín obsahujúcich glutén alebo čo i len stopy gluténu k imunitnej reakcii v čreve.
Cena vyšetrenia
26 €

Histamínová intolerancia

O histamínovej intolerancii hovoríme vtedy, ak dôjde k nepomeru medzi prísunom histamínu a schopnosťou organizmu odbúrať ho s následnými histamínovými prejavmi. HIT sa zväčša spája so symptómami, ako sú opakované bolesti hlavy, žihľavka a bolesti brucha a iné. K diagnóze prispieva stanovenie enzýmu diaminooxidázy (DAO), ktorého úlohou je odbúravanie histamínu. DAO vyšetrujeme z krvi pacienta, stanovujú sa jeho koncentrácia a aktivita.
Cena vyšetrenia
33 €

Alergie - potraviny IgE

Balíček Alergie – potraviny IgE je určený ako skríningové vyšetrenie pri podozrení na potravinovú alergiu. Ide o stanovenie základných krvných parametrov, ktoré napovedajú na prítomnosť alergie – krvný obraz s počtom eozinofilov, celkové IgE a špecifické IgE proti 20 najčastejším potravinovým alergénom (bielok, žĺtok, mlieko, kvasnice, ryža, múka pšeničná, ražná, sója, orech búrsky, lieskový, mandľa, jablko, marhuľa, kivi, zeler, mrkva, paradajka, zemiak, treska, krab). Keďže ide o krvné testy, je nevyhnutné správne načasovanie testu – optimálny odber v období medzi 6 týždňom a 3 mesiacom po odznení príznakov.
Cena vyšetrenia
86 €

Vyšetrenie laktózovej a fruktózovej intolerancie

Laboratórny test detegujúci dedičnú intoleranciu laktózy a fruktózy. Laktózová intolerancia (hypolaktázia) je bežný stav spôsobený prudkým poklesom aktivity laktázy. V európskej populácii je laktózová intolerancia spojená s dvoma polymorfizmami lokalizovanými na géne pre laktázu LCT (-13910 T > C a -22018 A > G. Dedičná fruktózová intolerancia (HFI) je autozomálne recesívna porucha spôsobená mutáciou v géne pre aldolázu B. Detegujú sa štyri mutácie v géne pre aldolázu B: del4E4, A149P, A174D a N334K. Výsledok testu umožní vylepšiť individuálne stravovacie návyky a/alebo identifikovať genetickú príčinu príznakov intolerancie.
Cena vyšetrenia
119 €

Alergie - inhalačný panel IgE

Balíček Alergie - inhalačný panel je určený ako skríningové vyšetrenie pri podozrení na inhalačnú alergiu.
Cena vyšetrenia
109 €

Alergie a intolerancie/Vyšetrenie potravinovej intolerancie

PIT Základné potraviny 44

Potravinová intolerancia sa vo väčšine prípadov pripisuje jednému z 44 najčastejších alergénov. Na určenie špecifickej IgG reakcie najbežnejších potravinových alergénov je vhodná skupina vyšetrení. I
Cena vyšetrenia
105 €

PIT Základné potraviny 90

Potravinová intolerancia sa vo väčšine prípadov pripisuje jednému z 90 najčastejších alergénov. Na určenie špecifickej IgG reakcie najbežnejších potravinových alergénov je vhodná skupina vyšetrení.
Cena vyšetrenia
200 €

PIT Alternatívne potraviny

Rozšírená skupina vyšetrení je zameraná na určenie špecifickej IgG reakcie na alternatívne potravinové alergény, ako sú exotické ovocie, morské plody či menej konzumované druhy mäsa.
Cena vyšetrenia
200 €

PIT Skryté, vzácne a zriedkavé potraviny

Rozšírená skupina vyšetrení je zameraná na určenie špecifickej IgG reakcie na veľmi zriedkavé a vzácne potravinové alergény, ako sú exotické koreniny a morské plody alebo zriedkavé druhy húb a plesní.
Cena vyšetrenia
200 €

PIT All-In-One - Celé spektrum

Balík vyšetrení zameraný na určenie špecifickej IgG reakcie na všetky potravinové alergény, ktoré dokáže súčasná medicína spoľahlivo odhaliť.
Cena vyšetrenia
499 €

Prevencia chorôb

PCR test na ochorenie COVID-19

Test na infekčné respiračné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 (COVID-19). Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia a pacient si ho hradí sám ako samoplatca. Kompletné Drive-through vyšetrenie a odber vzorky prebieha priamo z vášho auta, s ktorým sa dostavíte do jedného z našich odberových miest.
Cena vyšetrenia
70 €

Respiračný panel

Test diagnostikuje a rozlišuje koronavírus (SARS CoV2), chrípku typu A a typu B a respiračný syncyciálny vírusu (RSV), vyšetrenie je realizované výterom z hltanu a nosohltanu.
Cena vyšetrenia
120 €

Komplexná odpoveď na COVID-19 - Protilátky IgA, IgM, IgG

Vyšetrenie prítomnosti všetkých tried protilátok - imunoglobulínov IgA, IgM a IgG je zameraný na stanovenie imunitnej odpovede voči vírusu SARS-CoV-2. Rozlíšenie jednotlivých tried protilátok pomôže identifikovať, v akej fáze infekcie sa nachádzate. V porovnaní s priamym dôkazom vírusu v tele metódou PCR je vhodné čas odberu vzorky posunúť, keďže ide o reakciu imunitného systému na prítomnosť vírusu v tele.
Cena vyšetrenia
50 €

Prekonané ochorenie COVID-19 - Protilátky IgG

Vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG je zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie. IgG protilátky proti vírusu SARS-CoV-2 sa tvoria v neskoršej fáze ochorenia COVID-19, približne od 14. dňa.
Cena vyšetrenia
30 €

Zápal v organizme

Zápal v organizme je balíček, ktorý nás informuje o možných zápalových procesoch v tele. Obsahuje stanovenie C-reaktívneho proteínu, antistreptolyzínu, reumatoidného faktora, C3 a C4 zložky komplementu a hladín jednotlivých imunoglobulínov. Jeho súčasťou je aj stanovenie krvného obrazu.
Cena vyšetrenia
30 €

Zápal močových ciest

Balíček Zápal močových ciest je určený pre pacientov, ktorí majú podozrenie na zápal v močových cestách (časté močenie, bolesti pri močení, krv v moči).
Cena vyšetrenia
21 €

Vitamíny

V balíčku Vitamíny je zaradený vitamín B1, B2, B6, B12, kyselina listová, vitamín C a vitamín D. Je určený pre všetkých, ktorí chcú zistiť, či majú dostatok týchto vitamínov.
Cena vyšetrenia
121 €

Intímny balík

Balíček je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení. Intímny balík zahŕňa základnú diagnostiku vírusových hepatitíd B a C, ktoré sa môžu prenášať aj pohlavným stykom a taktiež diagnostiku ďalších sexuálne prenosných ochorení ako je HIV a syfilis.
Cena vyšetrenia
29 €

HIV a Syfilis

Balíček HIV a syfilis je určený pre všetkých sexuálne aktívnych ľudí, ktorí potrebujú poznať svoj zdravotný stav v oblasti sexuálne prenosných ochorení.
Cena vyšetrenia
15 €

Žltačka

Vyšetrenie pozostáva z nasledujúcich testov: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe, Anti-HCV.
Cena vyšetrenia
100 €

Funkcia pečene + parazity

Balíček Funkcia pečene+parazity je zameraný na stanovenie parametrov, ktoré môžu poukázať na ochorenie pečene a na vybrané parazitárne ochorenia.
Cena vyšetrenia
130 €

Funkcia pečene + trávenie

Balíček Funkcia pečene + trávenie je určený pacientom s poruchami trávenia a s podozrením na ochorenie pečene.
Cena vyšetrenia
84 €

Funkcia pečene + trávenie - ROZŠÍRENÝ

Balíček Funkcia pečene + trávenie - rozšírený je rovnako ako balíček Funkcia pečene + trávenie zameraný na poruchy trávenia a pečeňové ochorenia.
Cena vyšetrenia
87 €

Základné vyšetrenia pre každého

Balíček Základné vyšetrenia pre každého ponúka základné parametre, ktoré môžu poukazovať na poruchu metabolizmu glukózy, ochorenie obličiek (urea, kreatinín, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu), ochorenia pečene (bilirubín, ALT), poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol), a poruchu funkcie štítnej žľazy (TSH, voľná frakcia T4). Jeho súčasťou je aj vyšetrenie krvného obrazu.
Cena vyšetrenia
30 €

Základné vyšetrenia pre každého - ROZŠÍRENÝ

Balíček Základné vyšetrenia pre každého - ROZŠÍRENÝ rovnako ako balíček Základné vyšetrenia ponúka základné parametre, v porovnaní so základným balíčkom je rozšírený o stanovenie kyseliny močovej (metabolický syndróm, dna), celkových bielkovín a albumínu, pečeňové testy sú rozšírené o stanovenie AST, ALP, GMT.
Cena vyšetrenia
92 €

Predoperačné vyšetrenia

Balíček vyšetrení obsahuje tieto predoperačné vyšetrenia: krvný obraz, protrombínový čas (PT-INR), glukóza, kreatinín, alanínaminotransferáza (ALT), gamaglutamyltransferáza (GMT), sodík (Na), draslík (K), hepatitída B (HBsAg).
Cena vyšetrenia
53 €

Zdravie kostí

V balíčku Zdravie kostí sú zaradené parametre, ktoré nás informujú o kostnom metabolizme - okrem stanovenia vápnika, fosforu a horčíka a ich vylučovania do moču sú súčasťou tohto balíčka aj hormóny, ktoré regulujú kostný metabolizmus.
Cena vyšetrenia
77 €

Seniori

Balíček je určený pre seniorov bez ohľadu na pohlavie. Je zameraný na ochorenia, postihujúce vyšší vek.
Cena vyšetrenia
122 €

Bolesti kĺbov

Balíček Bolesti kĺbov obsahuje parametre informujúce o zápalových procesoch v organizme, ktoré môžu byť príčinou bolesti v kĺboch. Zahŕňa stanovenie kyseliny močovej (dna), C-reaktívneho proteínu, antistreptolyzínu a reumatoidného faktora. O možnej autoimunitnej príčine nás informujú anti CCP a ANA protilátky. Vyšetrenie balíčka, samozrejme, nenahrádza návštevu u ortopéda.
Cena vyšetrenia
31 €

Málokrvnosť/Anémia

Anémia alebo tiež anemický syndróm patrí k najčastejším chorobným stavom. Základné hematologické vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia krvného obrazu (počet erytrocytov, hodnota hemoglobínu) spolu s biochemickým vyšetrením metabolizmu železa, vitamínu B12 a folátov je dôležitou súčasťou rýchlej a efektívnej diagnostiky anémií.
Cena vyšetrenia
31 €

Trombofilné stavy

Trombofília je vrodenou alebo získanou poruchou hemostázy, ktorá je príčinou zvýšenej tendencie k trombóze.
Cena vyšetrenia
250 €

Hemochromatóza

Hemochromatóza je dedičné ochorenie spôsobujúce zvýšené ukladanie železa v orgánoch s ich následným poškodením.
Cena vyšetrenia
140 €

Štítna žľaza

V balíčku Štítna žľaza stanovujeme dva základné parametre, dôležité pre diagnostiku poruchy funkcie štítnej žľazy - tyreotropný hormón a voľnú frakciu T4.
Cena vyšetrenia
15 €

Štítna žľaza - ROZŠÍRENÝ

V balíčku Štítna žľaza – ROZŠÍRENÝ stanovujeme okrem dvoch základných parametrov, ktoré sú dôležité na posúdenie poruchy funkcie štítnej žľazy ( tyreotropného hormónu a voľnej frakcie T4), aj voľnú frakciu T3, tyreoglobulín a protilátky proti jednotlivým štruktúram štítnej žľazy (protilátky proti tyroidálnej peroxidáze, proti tyreoglobulínu a proti receptoru pre TSH).
Cena vyšetrenia
51 €

Cukrovka

Balíček Cukrovka je zameraný na zachytenie pacientov s poruchou metabolizmu glukózy, resp. s diabetes mellitus (cukrovka). Jeho základom je stanovenie glukózy, okrem toho však obsahuje aj parametre zamerané na poruchy funkcie obličiek ako komplikácie diabetu (urea, krea, pomer albumín/kreatinín v moči, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu), poruchy lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly), poruchy metabolizmu kyseliny močovej, základný ionogram a vyšetrenie krvného obrazu.
Cena vyšetrenia
31 €

Cukrovka - ROZŠÍRENÝ

Balíček Cukrovka - ROZŠÍRENÝ je nadstavbou balíčka Cukrovka. V porovnaní s týmto balíčkom je rozšírený o stanovenie LDL a HDL cholesterolu, stanovenie C-peptidu a inzulínu (posúdenie schopnosti pankreasu produkovať inzulín) a HOMA index na výpočet inzulínovej rezistencie.
Cena vyšetrenia
47 €

Metabolizmus tukov

Balíček Metabolizmus tukov je zameraný na zistenie porúch tukového metabolizmu a na posúdenie kardiovaskulárneho rizika. Obsahuje okrem stanovenia hladiny glukózy, základného lipidového profilu (cholesterol, triacylglyceroly, HDL cholesterol, LDL cholesterol) aj stanovenie aterogénnych malých denzných LDL častíc, stanovenie apolipoproteínov Apo A1 a Apo B. Kardiovaskulárne riziko je odhadované na základe pomerov ApoB/ApoA1 a výpočtu aterogénneho indexu plazmy.
Cena vyšetrenia
75 €

Metabolický balík

Metabolický balík je zameraný na posúdenie metabolického syndrómu. U pacienta zisťujeme poruchy metabolizmu glukózy, metabolizmu lipidov, vysokosenzitívny CRP ako samostatný marker kardiovaskulárneho rizika, poruchy metabolizmu kyseliny močovej.
Cena vyšetrenia
127 €

Kardiálny balík

Kardiálny balíček poskytuje komplexný laboratórny pohľad na kardiovaskulárny systém. Parametre, ktoré sú v ňom zaradené, informujú o poruchách metabolizmu glukózy, obličiek (kreatinín), pečene (celkový bilirubín, ALT), metabolizmu tukov (cholesterol, triacylglyceroly, LDL cholesterol, HDL cholesterol), aterogenite (malé denzné LDL častice, pomer ApoB/ApoA1, aterogénny index plazmy).
Cena vyšetrenia
159 €

Funkcia obličiek

Balíček Funkcia obličiek je určený všetkým pacientom, ktorí majú podozrenie na poruchu funkcie obličiek. Okrem základného vyšetrenia, ktorým je vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu, obsahuje stanovenie močoviny, kreatinínu a cystatínu C, posúdenie stavu glomerulovej filtrácie na základe výpočtu CKD-EPI, stanovenie albumínu a celkových bielkovín na posúdenie prítomnosti albumínúrie, resp. proteínúrie a stanovenie krvného obrazu. Vzhľadom na to, že ochorenia obličiek často vznikajú v dôsledku diabetes, je súčasťou balíčka aj stanovenie glukózy.
Cena vyšetrenia
24 €

Zdravie muža

Pre muža

Balíček pre muža je určený všetkým mužom bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu funkcie štítnej žľazy, nedostatok vitamínu D a hormonálny disbalans. Súčasťou balíčka je aj stanovenie PSA (prostatický špecifický antigén), ktorý sa považuje za skríningový marker ochorení prostaty. Upozorňujeme, že pri zvýšenej hodnote PSA bude nutná konzultácia a interpretácia výsledku u vášho urológa.
Cena vyšetrenia
76 €

Zdravie ženy

Pre ženu

Balíček Pre ženu je určený všetkým ženám bez ohľadu na vek. Okrem základných vyšetrení (glukóza, obličkové, pečeňové testy, posúdenie porúch lipidového metabolizmu) ponúka parametre, ktoré môžu poukázať na možnú anémiu, poruchy zrážanlivosti krvi, poruchu kostného metabolizmu, poruchu funkcie štítnej žľazy, zápal, nedostatok vitamínu D a hormonálny disbalans.
Cena vyšetrenia
103 €

Hormonálny profil pre ženy

Balíček Hormonálny profil ženy je určený ženám vo fertilnom veku. Vyšetrenie je vhodné vykonať 2. deň menštruačného cyklu. Okrem pohlavných hormónov (estradiol, progesterón) obsahuje regulačné hormóny hypofýzy (folikulostimulačný a luteinizačný hormón) a prolaktín. Okrem toho je súčasťou balíčka diagnostika porúch funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón, voľná frakcia T4). Vhodná je následná konzultácia u vášho gynekológa.
Cena vyšetrenia
37 €

Hormonálny profil pre ženy - ROZŠÍRENÝ

Balíček Hormonálny profil pre ženy - ROZŠÍRENÝ je rovnako určený ženám vo fertilnom veku. Prináša komplexnejší pohľad na hormonálnu situáciu v závislosti od fázy menštruačného cyklu - rovnako odporúčame odber na 2. deň cyklu.
Cena vyšetrenia
106 €

Pred otehotnením

Balíček Pred otehotnením je vhodné vyšetriť pred plánovaným otehotnením. V rámci balíčka sú vyšetrené základné parametre, informujúce o poruchách metabolizmu glukózy, tukového metabolizmu, ochoreniach pečene, obličiek.
Cena vyšetrenia
145 €

Pred antikoncepciou

Balíček Pred antikoncepciou je určený ženám pred nasadením hormonálnej antikoncepcie. Ponúka vyšetrenie základných parametrov, vyšetrenie krvného obrazu a základnej koagulácie.
Cena vyšetrenia
58 €

Pri užívaní antikoncepcie

Balíček Pri užívaní antikoncepcie je určený ženám užívajúcim hormonálnu antikoncepciu. Ponúka kontrolu pečeňových enzýmov – AST, ALT, GMT, ALP.
Cena vyšetrenia
26 €

Trisomy test

TRISOMY Test je neinvazívny prenatálny test, ktorý vyšetruje trizómie T21, T13 a T18 v prvom trimestri tehotenstva z krvi matky. Spolu s výsledkom genetického laboratórneho vyšetrenia vám môže byť vyšetrené aj pohlavie plodu, ale len v tom prípade, ak o toto vyšetrenie máte záujem a váš lekár to vyznačil v žiadanke. Bez indikácie od lekára nie je možné platbu zrealizovať! Výsledok vyšetrenia bude k dispozícii do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet laboratórií. O výsledku testu sa informujte u vášho ošetrujúceho lekára.
Cena vyšetrenia
350 €

Trisomy test XY

TRISOMY test XY zisťuje okrem troch najčastejších trizómií 21, 18 a 13 aj najčastejšie sa vyskytujúce poruchy pohlavných chromozómov. Test stanoví aj chromozómové pohlavie plodu.
Cena vyšetrenia
390 €

Trisomy test +

TRISOMY Test + je neinvazívny prenatálny skríningový test na určenie rizika najčastejších trizómií, stanovenie pohlavia, aberácií počtu pohlavných chromozómov a vybraných chromozómových mikrodelécií plodu z krvi matky.
Cena vyšetrenia
450 €

TRISOMY test Complete

Trisomy test Complete je neinvazívny prenatálny skríningový test určený na skríning všetkých 46 chromozómov plodu. Vyšetrenie dokáže odhaliť poruchy počtu všetkých 46 chromozómov (trizómie, monozómie) a nadbytočné alebo chýbajúce časti niektorého zo 46 chromozómov (delécie, duplikácie). Súčasťou vyšetrenia je bezplatné overenie prípadného pozitívneho výsledku diagnostickým testom GenomeScreen Prenatal.
Cena vyšetrenia
530 €

BabyGen

BabyGen je neinvazívny prenatálny test pohlavia plodu. Z krvi matky je v genetickom laboratóriu izolovaná DNA dieťaťa, v ktorej sa sleduje prítomnosť Y-chromozómu. V prípade, že sa potvrdí prítomnosť Y chromozómu, ide o chlapčeka. Ak sa jeho prítomnosť nepotvrdí, ide o dievčatko. Bez indikácie od lekára nie je možné platbu zrealizovať! Výsledok vyšetrenia bude k dispozícii do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet laboratórií. O výsledku testu sa informujte u vášho ošetrujúceho lekára.
Cena vyšetrenia
120 €

Životný štýl

Pre športovcov

Balíček Pre športovcov je určený všetkým výkonnostným, vrcholovým aj občasným športovcom, prípadne ľuďom, ktorí chcú začať športovať. Poskytuje komplexný pohľad na metabolizmus (glukóza,funkcia obličiek – urea, kreatinín, moč chemicky a sediment, pečeňové testy – celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP, lipidový metabolizmus – cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, stanovenie celkových bielkovín a základného ionogramu – sodík, draslík).
Cena vyšetrenia
79 €

Pre športovcov - ROZŠÍRENÝ

Balíček Pre športovcov - ROZŠÍRENÝ je určený všetkým výkonnostným, vrcholovým aj občasným športovcom, prípadne ľuďom, ktorí chcú začať športovať.
Cena vyšetrenia
154 €

Manažérsky balík

Manažérsky balíček je určený všetkým pracovne vyťaženým jedincom. Ponúka skríning civilizačných ochorení – cukrovky a inzulínovej rezistencie (glukóza, inzulín, C-peptid, HOMA-IR, glykovaný hemoglobín), poruchu funkcie pečene (celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP), obličiek (urea, kreatinín, moč chemicky a sediment), poruchu metabolizmu kyseliny močovej, poruchu lipidového metabolizmu (cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, malé denzné LDL častice, posúdenie rizika aterozklerózy, funkcie štítnej žľazy (tyreotropný hormón a voľná frakcia T4) a zápalu (CRP).
Cena vyšetrenia
156 €

Manažérsky balík - ROZŠÍRENÝ

Manažérsky balík - ROZŠÍRENÝ v porovnaní s manažérskym balíčkom ponúka naviac skríning vybraných sexuálne prenosných chorôb.
Cena vyšetrenia
180 €

Zdravé stravovanie/pred diétou

Balíček Zdravé stravovanie/pred diétou je určený všetkým, ktorí sa chcú zdravo stravovať a chcú mať vyváženú stravu. Súčasťou balíčka sú základné vyšetrenia (glukóza, funkcia obličiek – urea, kreatinín, moč chemicky a sediment, pečeňové testy – celkový bilirubín, ALT, AST, GMT, ALP, lipidový metabolizmus – cholesterol, triacylglyceroly, HDL a LDL cholesterol, stanovenie celkových bielkovín a albumínu a základného ionogramu – sodík, draslík).
Cena vyšetrenia
91 €

Vegetariáni + Vegáni

Balíček Vegetariáni a Vegáni obsahuje parametre, ktoré môžu poukázať na nedostatok niektorých látok v strave vegánov a vegetariánov.
Cena vyšetrenia
47 €

Recenzie našich pacientov

Kde nás nájdete

Naše odberové centrá nájdete v Bratislave, Nitre a Košiciach. Ak potrebujete poradiť ohľadne vyšetrení, kontaktujte naše call centrum na bezplatnom telefónnom čísle 0800 400 800 (Pon-Pia 7:00-16:30).

Bratislava Galvaniho

Centrálne laboratórium Medirex Group
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Odbery: 7.00 – 9.00 hod.
Telefón: +421 (2) 208 29 111
Viac informácií

Bratislava Poliklinika Mýtna

Poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí 117
Mýtna 5, 821 04 Bratislava

Odbery: 7.00 – 11.30 hod.
Telefón: +421 (2) 208 29 810
Viac informácií

Odberové centrum NITRA

Novozámocka 67
949 05 Nitra-Horné Krškany

Odbery: 7.00 – 9.00 hod.
Telefón: +421 (2) 208 29 111
Viac informácií

Odberové centrum KOŠICE

Centrálne laboratórium Medirex Group
Magnezitárska 2/B, 040 13 Košice

Odbery: 7.30 – 9.30 hod.
Telefón: +421 (55) 282 9681
Viac informácií

Odberové miesto Trebišov

M. R. Štefánika 3544/30
075 01 Trebišov

Odbery: 7.30 – 9.30 hod.
Telefón: +421 (56) 28 29 665
Viac informácií

Odberové miesto Prešov

FNsP J. A. Reimana
Jána Hollého 14, 081 81 Prešov

Odbery: 7.00 – 9.00 hod.
Telefón: +421 (51) 28 29 643
Viac informácií

Odberové miesto Košice

Poliklinika KVP
Cottbuská 13, 040 23 Košice

Odbery: 7.30 – 9.30 hod.
Telefón: +421 (55) 28 29 690
Viac informácií

Odberové miesto Moldava nad Bodvou

Poliklinika Moldava nad Bodvou
Československej armády 35
045 01 Moldava nad Bodvou

Odbery: 7.30 – 9.30 hod.
Telefón: +421 (55) 28 29 695
Viac informácií

Zatvoriť popup

 

Vážení klienti,

ospravedlňujeme sa, ale z dôvodu vysokého záujmu o testovanie sa na web stránke vyskytli technické problémy, na ktorých odstránení pracujeme. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že na testovanie nie je možné objednať sa telefonicky, ale výlučne cez web stránku. Ak Vám nejde načítať webstránku, skúste sa objednať neskôr.

Prosíme Vás o trpezlivosť.

Tím Medirex