Kontakt

Kontakt

Laboratórne vyšetrenie poskytuje:

spoločnosť Medirex, a.s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok
IČO: 35 766 450
DIČ: 2020204340
IČ DPH: SK2020204340
Bankové spojenie: 1032584009/1111, UniCredit Bank Slovakia a. s.
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN: SK28 1111 0000 0010 3258 4009
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 4185/B


a Medicyt, s.r.o. so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44112/B
IČO: 36 544 230
DIČ: 2021624055
IČ DPH: SK2021624055 (registrovaná podľa § 7a zákona o DPH - nie je platiteľ DPH)
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK06 1111 0000 0010 5293 5005
SWIFT: UNCRSKBX


vo svojich laboratóriách na adrese:

  • Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
    Slovenská republika
  • Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
    Slovenská republika
  • Novozámocká 67, 949 05 Nitra-Horné Krškany
    Slovenská republika


Web: www.laboratornadiagnostika.sk
Klientske centrum: 0800 400 800 (pracovné dni: 07.00 - 16.30 hod.)
E-mail: samoplatcovia@medirexgroup.sk

Zatvoriť popup