Zdravie ženy

TRISOMY test si môžete kúpiť online alebo osobne v našich odberových centrách. Samotné vyšetrenie vám vykoná váš ošetrujúci lekár (gynekológ/genetik). Zoznam ďalších lekárov, ktorých môžete osloviť so žiadosťou o toto vyšetrenie nájdete aj na internetovej stránke www.trisomytest.sk v menu Kam na vyšetrenie.

Spoľahlivý neinvazívny test na vylúčenie Downovho syndrómu a ďalších chromozómových porúch plodu z krvi matky.

 • VYLÚČI prítomnosť trizómií chromozómov 21, 18, 13,
 • ODHALÍ falošne pozitívne výsledky biochemického skríningu,
 • MINIMALIZUJE počet nutných amniocentéz,
 • URČÍ pohlavie plodu,
 • SPOĽAHLIVO s vysokou citlivosťou,
 • BEZPEČNE bez rizika pre plod,
 • BEZBOLESTNE z krvi matky,
 • SKORO už od 12. týždňa tehotenstva.

TRISOMY test + zisťuje riziko trizómie chromozómov 21, 18 a 13, poruchy počtu pohlavných chromozómov a vybraných mikrodelécií chromozómov, pri ktorých chýba časť niektorého chromozómu. TRISOMY test + stanovuje aj chromozómové pohlavie plodu.

 

Pre koho je TRISOMY test + určený?

TRISOMY test + môže absolvovať tehotná žena na vlastnú žiadosť a po genetickej konzultácii. Je vhodný:

 • ak sa u plodu v predchádzajúcom tehotenstve zistila chromozómová porucha, ktorú TRISOMY test + vyšetruje,
 • pre tehotné, ktoré majú zvýšené riziko možného postihnutia plodu niektorým zo syndrómov, ktoré vyšetruje TRISOMY test +, napríklad na základe výsledku ultrazvukového vyšetrenia,
 • na zvýšenie presnosti vyšetrenia oproti TRISOMY testu (napr. na detekciu chromozómových aberácií menšieho rozsahu pri bežne vyšetrovaných chromozómoch 21, 18 a 13),
 • na detekciu trizómií/monozómií/iných aberácií menšieho rozsahu iných chromozómov ako pri klasickom TRISOMY teste,
 • u tehotných, ktoré sa chcú vyhnúť amniocentéze alebo majú komplikácie, ktoré môžu zvyšovať jej riziko, napr. zvýšené riziko spontánneho potratu, znížená zrážanlivosť krvi, riziko imunizácie pri nesúlade krvných skupín (negatívny Rh-faktor), obdobie medzi 14. a 16. týždňom gravidity, myómy maternice alebo placenta praevia (vcestná placenta).

* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

Vyšetrenie obsahuje

 • Downov syndróm (trizómia 21)
 • Edwardsov syndróm (trizómia 18)
 • Patauov syndróm (trizómia 13)
 • Chromozómové pohlavie plodu
 • Turnerov syndróm (monozómia X)
 • Klinefelterov syndróm (XXY)
 • XYY syndróm (XYY)
 • XXX syndróm (XXX)
 • DiGeorgeov syndróm (22q11)
 • Praderov-Williho a Angelmanov syndróm (15q11)
 • Cri-du-chat syndróm (5p15)
 • Syndróm delécie 1p36
 • Wolfov-Hirschhornov syndróm (4p16.3)

Vzorka sa zaradí na testovanie až po uhradení platby. Laboratórium však čaká na platbu najviac 14 dní od odberu krvi. Po tomto termíne sa vzorka znehodnotí a v prípade opätovného záujmu o vyšetrenie je potrebné absolvovať odber krvi u lekára opakovane.

Pokyny pred odberom

 • Pred odberom je potrebné dodržiavať pitný režim (čistá voda).
 • Na odber nie je potrebné prísť nalačno (ľahké raňajky).

Viac informácií nájdete na www.trisomytest.sk

Trisomy test +

Naše vyšetrenia

Pripravili sme pre vás balíčky najžiadanejších vyšetrení, ktoré sme usporiadali do prehľadných kategórií.

Ak si neviete vybrať z našej ponuky, využite službu konzultácie s laboratórnym lekárom.

Recenzie od pacientov

Lenka zo Žiliny
(TRISOMY Test)
Bola som rada, že takéto vyšetrenie sa dá absolvovať, lebo mám 38 rokov a štatistiky, z ktorých sa vychádza pri pravdepodobnosti choroby plodu, sú hrozivé. Ako bonus sme mali aj informáciu o pohlaví, to ma tiež veľmi potešilo. Som rada, že takéto vyšetrenie robíte a že som nemusela nikam cestovať, ani podstupovať všelijaké vyšetrenia, ale len odber krvi.
Júlia z Bratislavy
(TRISOMY Test)
Kvôli veku som mala zlé výsledky AFP, preto ma posielali na amnio. Nechcela som riskovať, tak som si našla info o Trisomy teste a dala som si ho u svojej doktorky urobiť. Vyšiel negatívne. Bola som oveľa pokojnejšia. Dnes mám krásne zdravé dieťa.
Janka z Liptovského Mikuláša
(TRISOMY Test)
TRISOMY test je odobratie krvi, bez akejkoľvek traumy a záťaže pre budúcu mamičku. Jeho vyhodnotenie je rýchle a aj spoľahlivé. Nemusela som sa celé tehotenstvo trápiť, či bude moje dieťatko v poriadku.
Zatvoriť popup