1. Výber vyšetrenia

Z našej ponuky na webovej stránke si zvolíte vyšetrenie, o ktoré máte záujem.


2. Možnosti odberu

Pred každým vyšetrením je potrebné odobrať vzorku biologického materiálu, ktorá sa následne v laboratóriu analyzuje. Možnosti odberu biologického materiálu priamo v laboratóriu sú limitované. Vykonávame odber krvi a moču, pripadne výtery zo slizníc (hrdla a nosa).

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie do laboratória môže prísť mladistvý od 15. roku života do dovŕšenia dospelosti, a to v sprievode zákonného zástupcu. Ten musí personálu laboratória udeliť súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

V závislosti od typu zvoleného vyšetrenia je možné odber realizovať jedným z nasledovných spôsobov:

Odber doma

Odberovú súpravu zašleme priamo k vám domov. Pri odbere sa riaďte inštrukciami, ktoré sú súčasťou balenia.

Odber v odberovom centre

Pred odberom v odberovom centre je nutné rezervovať si presný termín odberu. Vybrať si môžete z aktuálne voľných termínov – dátum, čas a miesto odberu.

Odber u lekára

Odberovú súpravu zašleme priamo k vám domov. Pred odberom ju nepoškodenú odovzdajte lekárovi, ktorý vám odber vykoná.


3. Platba

Za vyšetrenie môžete zaplatiť v závislosti od typu zvoleného vyšetrenia.

Odber doma

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná.

Odber v odberovom centre

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná. V Odberových centrách môžete zaplatiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou.

Odber u lekára

Úhradu vykonáte cez platobnú bránu www.medirexplatby.sk. Platba pre všetky typy vyšetrení je povinná.


4. Laboratórna analýza

Čas nevyhnutný na vyhodnotenie vzoriek v laboratóriu je vždy individuálny podľa typu vyšetrenia. Výsledky väčšiny vyšetrení sú k dispozícii do 2 – 5 pracovných dní. Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. Analýza prebieha do 2 – 3 týždňov od odberu.


5. Výsledok

Výsledky vyšetrení vám podľa vašej preferencie môžeme poslať e-mailom alebo si ich môžete nájsť v aplikácii Môj labák prípadne v Pacientskej zóne priamo na našom webe.

Výsledky, ktorých odber prebiehal u lekára, interpretuje výlučne lekár, ktorý odber vykonal (nevyhnutné pri Trisomy teste a LBC cytológii).


* Pri parametroch ako onkomarkery a ďalšie vážne zdravotné stavy vyžadujúce si konzultáciu klinického lekára, si vyhradzujeme právo takéto vyšetrenie odmietnuť.Zatvoriť popup