Možnosti doručenia výsledkov laboratórnych vyšetrení

Aplikácia Môj labák prináša výsledky všetkých laboratórnych vyšetrení vykonaných v laboratóriách MEDIREX GROUP priamo do vášho telefónu alebo Pacientskej zóny Môj labák vo webovom rozhraní v rovnakom čase ako vášmu lekárovi! Viete si ich pozrieť kedykoľvek potrebujete a máte ich neustále k dispozícií. Zároveň ich viete zdieľať s ďalšími lekármi.

Výsledky laboratórnej analýzy vám podľa vašej preferencie môžeme poslať aj priamo na e-mail alebo si môžete dohodnúť ďalší termín osobnej návštevy v laboratóriu, kde vám výsledky odovzdáme osobne.

Pri parametroch ako onkomarkery a ďalšie vážne zdravotné stavy vyžadujúce si konzultáciu klinického lekára, si vyhradzujeme právo takéto vyšetrenie odmietnuť.

Čas nevyhnutný na vyhodnotenie vzoriek v laboratóriu je vždy individuálny podľa typu vyšetrenia. Výsledky väčšiny samoplatcovských vyšetrení sú k dispozícii do 2 – 5* pracovných dní. Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. Pri týchto vyšetreniach je potrebné počítať s dlhším časom pre dodanie výsledkov. Obvykle do 2 až 3 týždňov od odberu.

V prípade vyšetrení, ktoré si vyžadujú interpretáciu výsledku v osobitnom režime, sa o výsledku musíte informovať u lekára, ktorý odber vykonal (platí pre TRISOMY test** a LBC cytológiu).

* U 10 % vzoriek do 8 pracovných dní z dôvodu biologickej variability.
** V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium
výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.


Stiahnite si aplikáciu "Môj Labák" v obchode Google Play alebo App Store.
Dostupné funkcionality aplikácie „Môj labák“
 • Zoznam výsledkov

  Táto funkcionalita vám ponúka všetky laboratórne výsledky od vašich lekárov. Sú zoradené chronologicky podľa najaktuálnejšieho dátumu. Dá sa v nej vyhľadávať. Po rozkliknutí daného vyšetrenia sa vám zobrazia jednotlivé vyšetrené parametre vrátane grafického zobrazenia. Váš výsledok si viete porovnať s referenčným intervalom.

 • Sprievodca laboratóriom

  Nájdete tu názvy a skratky (slovník) jednotlivých vyšetrovaných parametrov.

 • Ponuka vyšetrení

  Prostredníctvom tejto aplikácie sa môžete objednať na samoplatcovské vyšetrenie (vyšetrenie, ktoré nie je hradené z verejného zdravotníctva a je oslobodené od DPH). Jednoducho si vyberiete vyšetrenie, ktoré chcete absolvovať a zvolíte miesto, dátum a čas odberu. Zaplatíte, následne vám zrealizujeme odber v odberovom centre, ktoré ste si vybrali. Analýza odobratej vzorky je k dispozícií do 2 – 5 pracovných dní. Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. Tu je potrebné počítať s dlhším časom pre dodanie výsledkov. Obvykle do 2 – 3 týždňov od odberu.

 • Kontakty

  Zoznam odberných miest spolu s kontaktnými údajmi.

 • Nastavenia

  Tu si viete upraviť vaše osobné údaje, vybrať bezpečnostné nastavenia, pridať zverené osoby (nezaopatrené deti, osoby o ktoré sa staráte, ....). Taktiež tu môžete pridávať vašich lekárov.

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás:

Zatvoriť popup