Vyšetrenia na vlastnú žiadosť

Prinášame vám rýchlejší a jednoduchší spôsob, ako získať výsledky laboratórnych vyšetrení, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v niektorých základných medicínskych diagnózach. Možno Vás to usmerní aj k návšteve príslušného špecialistu. Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Cenu hradí v plnej výške pacient sám.

 

Balíčky vyšetrení

Pozrite si zoznam vyšetrení, na ktoré sa stačí objednať priamo v laboratóriách Medirex v Bratislave (Centrálné laboratórium Galvaniho 17/C, Poliklinika Mýtna 5) alebo v Košiciach (Centrálné laboratórium Magnezitárska 2/C). Aktuálne si môžete vybrať z dostupných biochemických, hematologickýchimunologických a mikrobiologických vyšetrení. Ich zoznam budeme postupne rozširovať a dopĺňať o ďalšie medicínske odbory (genetické, toxikologické).

 

S odporúčaním lekára

O vyšetrenia na vlastnú žiadosť môže pacient požiadať aj v tom prípade, že mu vyšetrenie odporučí jeho lekár mimo indikačných obmedzení zdravotnej poisťovne. V takom prípade je potrebné prísť do laboratória s odobratou vzorkou biologického materiálu a s riadne a správne vyplnenou žiadankou od lekára. Na takéto vyšetrenie nie je nevyhnutné si vopred rezervovať termín.

 

Vybrané laboratórne vyšetrenie

Ak máte záujem o iné vyšetrenie, ktoré ste nenašli v balíku, objednajte sa na konzultačný pohovor, na ktorom vám náš laboratórny lekár poradí, či je možné vybrané laboratórne vyšetrenie vykonať v súlade so správnou laboratórnou praxou (ak nie je nevyhnutná interpretácia ošetrujúceho lekára). Ak laboratórny lekár tejto žiadosti vyhovie, nemusíte si rezervovať ďalší termín. Odber vám urobíme okamžite.

 

Ako vyšetrenie prebieha?

1. Termín

Ak presne viete, aké laboratórne vyšetrenie potrebujete, stačí sa naň priamo objednať na našej webovej stránke. Z aktuálnej ponuky si vyberte dátum, čas a miesto odberu a zarezervujte si ho. Platnosť vybraného termínu vám potvrdíme notifikačným e-mailom na vami zadanú e-mailovú adresu.

Odberové miesta a časy odberov:

  • Bratislava, Galvaniho 17/C: 7:00 - 9:00 (centrálne laboratórium Medirex Group)
  • Bratislava, Mýtna 5: 7:00 - 9:00 (Poliklinika, 1. poschodie, číslo dverí 117)
  • Košice, Magnezitárska 2/C: 7:30 - 9:30 (centrálne laboratórium Medirex Group)

2. Platba

Za vyšetrenie môžete zaplatiť buď počas registrácie online (platobnou kartou, prevodom na účet), alebo v hotovosti  a kartou priamo v laboratóriu pred odberom.

3. Odber

Na odber biologického materiálu, ktorý je nevyhnutný na laboratórne vyšetrenie, príďte vždy v dohodnutom čase a nalačno (neplatí pre odbery na testy pohlavných chorôb). Termíny nie je možné ľubovoľne posúvať. Na odbere si dohodnete spôsob interpretácie výsledkov – buď zaslaním na e-mail alebo ďalšou návštevou v laboratóriu.

Možnosti odberu biologického materiálu priamo v laboratóriu sú limitovane. Vykonávame odber krvi a moču, pripadne výtery z hrdla a nosa.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. V takom prípade požiadajte, prosím, o súčinnosť ošetrujúceho lekára dieťaťa. Na vyšetrenie do laboratória môže prísť mladistvý od 15. roku života do dovŕšenia dospelosti, a to v sprievode zákonného zástupcu. Ten musí personálu laboratória udeliť súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

4. Laboratórna analýza

Čas nevyhnutný na vyhodnotenie vzoriek v laboratóriu je vždy individuálny podľa typu vyšetrenia. Výsledky väčšiny vyšetrení (na vlastnú žiadosť) sú k dispozícii do 2 – 5 pracovných dní. Výnimkou sú vyšetrenia potravinových intolerancií. Pri týchto vyšetreniach je potrebné počítať s dlhším časom pre dodanie výsledkov. Obvykle do 2 až 3 týždňov od odberu.

5. Výsledok

Výsledky laboratórnej analýzy vám podľa vašej preferencie môžeme poslať priamo na e-mail alebo si môžete dohodnúť ďalší termín osobnej návštevy v laboratóriu, kde vám výsledky odovzdáme osobne.

 

*Pri parametroch ako onkomarkery a ďalšie vážne zdravotné stavy vyžadujúce si konzultáciu klinického lekára, si vyhradzujeme právo takéto vyšetrenie odmietnuť.