Často kladené otázky

Potrebujem iné laboratórne vyšetrenie, ktoré nemáte v ponuke. Môžem sa naň objednať?

Ak potrebujete iné vyšetrenie, ktoré ste nenašli v aktuálne dostupnej ponuke, napíšte nám e-mail na  a my zvážime jeho doplnenie do portfólia vyšetrení na vlastnú žiadosť pacienta. Niektoré vyšetrenia totiž nie je možné urobiť priamo v laboratóriu, pretože si vyžadujú buď špecifickú interpretáciu ošetrujúceho lekára, alebo je na laboratórne vyšetrenie potrebný taký biologický materiál, ktorý v laboratóriu nie je možné odobrať (napríklad bunky krčka maternice, kostná dreň, plodová voda a pod.).

 

Je možné platiť za laboratórne vyšetrenie aj online bankovou kartou alebo prevodom na účet?

Áno, je možné zaplatiť aj online, počas registrácie. Priamo v laboratóriu je možné vyšetrenie zaplatiť pred odberom a to kartou alebo v hotovosti.

 

Z dostupnej ponuky laboratórnej ponuky si neviem vybrať a chcem sa poradiť.

V tomto prípade máte k dispozícii Konzultáciu s laboratórnym lekárom. Táto služba zahŕňa poradenstvo lekára v prípade, že pacient si nie je istý výberom laboratórneho vyšetrenia, alebo, naopak, žiada o také laboratórne vyšetrenia, ktoré laboratórium štandardne v balíkoch vyšetrení neponúka.

Pri parametroch ako onkomarkery a ďalšie vážne zdravotné stavy vyžadujúce si konzultáciu klinického lekára, si vyhradzujeme právo takéto vyšetrenie odmietnuť.

 

Prečo za vyšetrenia na vlastnú žiadosť musím platiť platbu v plnej výške?

Služby laboratórnej diagnostiky na Slovensku sú hradené predovšetkým z verejného zdravotného poistenia, ak o ne žiada pre pacienta jeho lekár, v súlade s indikačnými obmedzeniami, ktoré má. V prípade, že o laboratórne vyšetrenia žiada priamo pacient bez indikácie lekára, tieto služby si hradí v plnej výške sám. V prípade, že si váš zdravotný stav žiada laboratórne vyšetrenie, za ktoré nechcete platiť, odporúčame vám, aby ste navštívili svojho ošetrujúceho lekára a riadili sa jeho pokynmi zdravotnej starostlivosti. Ak vás zaujíma, ako funguje laboratórna diagnostika na Slovensku, kliknite na www.labaky.sk.

 

O vyšetrenia v laboratóriu môže požiadať samoplatca. Kto to je? Človek, ktorý platí priamou platbou?

Samoplatca je jednak človek (pacient), ktorý žiada o laboratórne vyšetrenie nad rámec verejného zdravotného poistenia (čiže bez indikácie lekára), ale takisto aj lekár, ktorý nemá uzavreté platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami, ale má špecializáciu dané vyšetrenie indikovať.

O samoplatcovské vyšetrenie teda môže požiadať lekár pre svojho pacienta v prípadoch, keď vyšetrenie neprepláca zdravotná poisťovňa, ale takisto aj pacient sám. Laboratórium nie je povinné vyhovieť žiadosti pacienta vtedy, ak si interpretácia takéhoto vyšetrenia vyžaduje komplexné poznanie zdravotného stavu pacienta, ktorým disponuje iba ošetrujúci lekár. Práve to je totiž kľúčové pri interpretácii výsledkov vyšetrenia pacientovi.

 

Čo všetko si môžem dať v laboratóriu vyšetriť?

Pri výbere vhodného laboratórneho vyšetrenia by ste mali rešpektovať dostupné možnosti aktuálne ponúkaných vyšetrení, alebo si nechať poradiť skúseným laboratórnym lekárom na konzultácii.

Možnosti vyšetrení sú limitované odberom bilogického materiálu, ktorý je možné odobrať priamo v laboratóriu. Sú  nimi krv a moč, prípadne výter z nosa a hrdla. V prípade iného biologického materiálu musíte o túto službu požiadať svojho lekára.

 

Môže prísť na laboratórne vyšetrenie aj dieťa alebo mladistvý?

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. V takom prípade požiadajte, prosím, o súčinnosť ošetrujúceho lekára dieťaťa. Na vyšetrenie do laboratória môže prísť mladistvý od 15. roku života do dovŕšenia dospelosti, a to v sprievode zákonného zástupcu. Ten musí personálu laboratória udeliť súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.