Žiadanky dostupné v PDF formáte

Jednotlivé žiadanky si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz v stĺpci Medirex alebo Medicyt:

Žiadanka na vyšetrenie Medirex Medicyt
Klinická biochémia, hematológia, toxikológia a sérológia BHTSX002 -
Klinická biochémia, hematológia a toxikológia BHTX007 -
Prenatálny skríning DS a NTD PX002 -
Klinická imunológia - základná/rozšírená IMZ004, IMRX005 -
Mozgovomiechového moku LX004 -
Klinická genetika GX004 -
Virológia, sérológia a molekulárna biológia infekčných ochorení SX003
Cytológia - C004
Iná cytológia - IC002
Biopsia - BPS002
Klinická genetika cffDNA diagnostika cffDNA004 -
Bakterológia BCT004 -
Mykológia MYK004 -
Parazitológia PAR004 -

Súbory