Žiadanky dostupné v PDF formáte

Jednotlivé žiadanky si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz v stĺpci Medirex alebo Medicyt:

Žiadanka na vyšetrenie Medirex Medicyt
Klinická biochémia, hematológia, toxikológia a serológia BHTSx -
Prenatálny skríning DS a NTD Px -
Klinická imunológia - základná/rozšírená IMZx, IMRx -
Mozgovomiechového moku Lx -
Lekárska genetika Gx -
Lekárska onkogenetika GOx -
Virológia, sérológia a molekulárna biológia infekčných ochorení Sx -
Cytológia - CYT
Iná cytológia - NCY
Biopsia - BPS
Klinická genetika cffDNA diagnostika DNAx -
Bakterológia BCTx -
Mykológia MYKx -
Parazitológia PARx -
RNA Koronavírus COVID-19 UNI_C19_ZP