Najčastejšie otázky k žiadankám

Prečo je potrebné na štítok s čiarovým kódom napísať aj meno a rodné číslo pacienta?

Našou snahou je poskytovať výsledky vyšetrení s najvyššou mierou bezpečnosti a v najvyššej kvalite. Uvedenie mena a RČ na štítku garantuje správnu identifikáciu vzorky aj v prípade, ak by bol čiarový kód manipuláciou poškodený a strojovo nečitateľný. V takom prípade bude vzorka vybavená náhradným kódom a bezpečne spracovaná. Uvedenie mena a RČ (roku narodenia) na štítku s čiarovým kódom teda zásadne zvyšuje bezpečnosť priradenia vzorky správnemu pacientovi a zároveň zrýchľuje správnu identifikáciu vzorky.

Ako mám označiť materiál, keď nie je na žiadanke potrebný typ štítku s čiarovým kódom?

Ak žiadanka nie je vybavená potrebným typom samolepiaceho štítku s kódom, použite správny typ odberovej skúmavky a označte ju štandardným samolepiacim štítkom kde uveďte plné meno, priezvisko a rodné číslo pacienta, tak ako doteraz. Vzorka bude vybavená náhradným čiarovým kódom pri príjme do laboratória a následne bezpečne spracovaná.

Ako mám baliť materiál?

Odobrané vzorky vložte spolu so žiadankou do polyetylénového vrecka biochemického, alebo hematologického tak, aby v jednom vrecku boli maximálne 2-3 pacienti. Ak na Vašej ambulancii uskutočňujete viacero odberov, na vyžiadanie je možné dodať stojany, v ktorých sa bude materiál zasielať do laboratória.

Musím vypisovať hlavičku žiadanky ručne, alebo je možnosť vytlačiť si hlavičku žiadanky prostredníctvom Ambulantného informačného systému (AIS), ktorý používam?

Všetky nové žiadanky používané v laboratóriách MEDIREX GROUP sú vybavené jednotnou hlavičkou, ktorá obsahuje dôležité identifikačné dáta pacienta. Ambulantné systémy MEDICOM, SOFTPROGRES, A WINAMB (COMPUGROUP) umožňujú tlač identifikačných údajov pacienta priamo z Ambulantného systému, pričom nezáleží na tom, ktorý typ žiadanky potrebujete vyplniť. Tlač hlavičiek všetkých nových typov žiadaniek MEDIREX GROUP z AIS je identická. Pre správne použitie tlače je potrebné si systém aktualizovať.

Môžem do laboratória poslať vzorku aj s inou ako novou žiadankou?

Zmena systému žiadaniek prebehne postupne. Laboratórium je pripravené i naďalej prijímať nové, ale aj staré typy žiadaniek.