Žiadanky

Vážení klienti,

v rámci skvalitnenia našich služieb a zjednodušenia administrácie žiadaniek u pacientov vám chceme predstaviť nové žiadanky na vyšetrenie Klinická biochémia, hematológia a toxikológia, Klinická genetika, Prenátalný skríning DS a NTD, Klinická imunológia a Cytológia. K dispozícií sú vám Žiadanky dostupné v PDF formáte.

Tlač identifikačných údajov pacienta je možná priamo z Ambulantného systému (AIS), pričom nezáleží, ktorý typ žiadanky potrebujete vyplniť. Tlač hlavičiek všetkých nových typov žiadaniek MEDIREX GROUP z AIS je identická.

Postupne budeme do praxe zavádzať aj ostatné typy žiadaniek pre jednotlivé vyšetrenia. Žiadanky, vrátane čiarových kódov, ktoré sú ich súčasťou, si budete môcť objednávať klasickým spôsobom, ako doteraz, prostredníctvom našich šoférov, alebo priamo cez príjem vzoriek.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa, prosím, obráťte na príslušnú odbornú medicínsku rerezentantku alebo kontaktujte naše klientske centrum na číslach 0800 00 30 30 (Medirex) alebo 0800 00 30 90 (Medicyt).

Pevne veríme, že si nové typy žiadaniek získajú vašu priazeň, naplnia vaše očakávania a prinesú vyšší komfort.