Referenčné hodnoty

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

Názov Skratka Jednotky Vek Referenčné hodnoty Frekvencia Materiál
      Muž Žena    
Drogy
Amfetamínové deriváty (pervitín, extázy) U-Amfet kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Buprenorfín U-BUPREN kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Fencyklidín U-PCP kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Kokaín U-Kokaín kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Metadon U-MTD kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Opiáty norfínového typu (heroín, kodeín..) U-Opiáty kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Kanabinoidy (marihuana, hašiš) U-THC kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Syntetické kanabinoidy U-Spice/K2 kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenia
Barbituráty U-BARBO kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Benzodiazepíny-skupinový semikvantitatívny test S-BENZOD mg/l 0-99 R 0-0.30 0-0.30 D S
Benzodiazepíny v moči kvalitatívne U-BZD kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Etanol v sére S-Etanol g/l 0-99 R negat. negat. D S
Etylénglykol   kvalitat. vyš.  0-99 R negat. negat.   S, U, žal. obsah
Fenotiazínové deriváty U-FENOTIA kvalitat. vyš.  0-99 R negat. negat. D U, žal. Obsah
Karboxyhemoglobín B-COHb % 0-99 R nefajčiar:
0-1.5
nefajčiar:
0-1.5
D B
fajčiar:
10.0-15.0
fajčiar:
10.0-15.0
Kyselina hipurová (toluén) U-k.hipp mg/l 0-99 R 0-3000 0-3000 D U
Methemoglobín B-METHb % 0-99 R 0-3.0 0-3.0 D B
Organofosfáty-nepriamo: (pseudocholínesteráza-CHE) S-CHE µkat/l 0-99 R 85-195 67-210 D S
Paracetamol S-Paracet mg/l 0-99 R 5.0-20.0 5.0-20.0 D S
Salicyláty U-SALIC
ZO-SALIC
kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat.   U, žal. obsah
Tricyklické antidepresíva - skupinový semikvant. test S-TCA mg/l 0-99 R 0-0.30 0-0.30 D S
Tricyklické antidepresíva - v moči kvalitatívne U-TCA kvalitat. vyš. 0-99 R negat. negat. D U
Monitorovanie hladín liečiv
Digoxín S-DIGOX nmol/l   0.8-1.5 0.8-1.5 D S
Karbamazepín S-KARBAM µmol/l   17.0-51.0 17.0-51.0 D S
Kyselina valproová S-VALPRO µmol/l   347-693 347-693 D S
Litium S-Li mmol/l   0.4-0.8 0.4-0.8 D S
Teofylín S-TEOFYL µmol/l   56.0-111.0 56.0-111.0 D S
Lamotrigín S-LAMO µmol/l   11.7-54.6 11.7-54.6 2T S
Levetiracetam S-Levetiracet. µmol/l   58.8-217.4 58.8-217.4 2T S
Konfirmačné metódy
Chromatografia (GCMS, TLC) (liečivá, drogy, etylénglykol) GC-MS1 (GC-MS2)     popis popis D U, žal. obsah