Transport materiálu

Označená vzorka materiálu na toxikologické vyšetrenie spolu s vyplnenou žiadankou je vždy transportovaná priamo do Centrálneho laboratória, počas pohotovostnej služby na pracovisko s 24 hodinovou prevádzkou.

Pre získanie informácií kontaktujte náš dispečing v pracovných dňoch od 7.00 – 15.30 hod.:

Klientske centrum: 0800 00 30 30 (bezplatne)
E-mail: dispecing@medirex.sk