Odbery

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

SÉRUM Odberová skúmavka s gélom, resp. čistá bez gélu Poznámky
Prchavé látky etylalkohol skúmavku dôkladne uzavrieť, resp. odber do uzavretého odberového systému
etylénglykol  
toluén - kyselina hipurová
Skríning liečiv benzodiazepínové deriváty  
tricyklické antidepresíva
paracetamol
organofosfáty (cholínesteráza)
Terapeutické hladiny liečiv digoxín kardioglykozidy
teofylín antiastmatiká
kyselina valproová antiepileptiká
karbamazepín  
levetiracetam  
lamotrigín  
benzodiazepínové deriváty  
tricyklické antidepresíva  
PLNÁ KRV Odberová skúmavka s K-EDTA
Iné karboxyhemoglobin (COHb)  
methemoglobin (metHb)
MOČ Drogy (jednorázový moč) marihuana, hašiš - (THC) dôkaz
syntetická THC (K2/Spice)
amfetamínové deriváty (pervitín,extázy)
opiáty (morfín, heroín)
kokaín
metadon
fencyklidín (PCP)
buprenorfín
Skríning liečiv barbituráty  
salicyláty
fenotiazíny
benzodiazepínové deriváty
tricyklické antidepresíva