Odber materiálu

Kvantitatívne stanovenie liečiv

  • 5 ml natívnej krvi (skúmavka bez antikoagulačného činidla)

Stanovenie prchavých látok (etylalkohol)

  • plná skúmavka natívnej krvi (bez antikoagulačného činidla). Použiť uzavretý odberový systém, prípadne skúmavku so zaparafínovanou zátkou.

Kvalitatívne stanovenie liečiv a drog

  • na vyšetrenie je potrebný moč v množstve 10 - 20 ml. Moč je možné skladovať v chladničke 3 - 5 dní, v mrazničke niekoľko týždňov.

Najčatejšie sa vyskytujúce drogy a ich detekčné časy

Trieda Názov Detekčný čas v moči
Narkotiká Morfín do 7dní
Heroín 1- 4 dní
Kodeín do 7dní
Povzbudzujúce látky metamfetamín 3-6 dní
amfetamín 1-3 dní
Extáza 1-4 dní
Kokaín do 7dní
Halucinogény marihuana 48-72 hod. po jednorázovom užití
do 12týždňov pri chronickom užívaní
LSD 3-7 dní
fencyklidín 3-7 dní