Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

  • pacient má výrazne zriedený moč: výsledok analýzy môže byť falošne negatívny
  • užívanie niektorých liekov: môže viesť k falošne pozitívnym výsledkom pri imunochemických vyšetreniach