Slovník skratiek

2 5 7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2

24H - 24-hodinová kultivácia kostnej drene    [menej info]

Kostná dreň je krvotvorné tkanivo, nachádzajúce sa v dutine najmä veľkých a plochých kostí. Jej hlavnou úlohou je vytvárať červené a biele krvinky a krvné doštičky, ktoré sa následne vyplavujú do krvi, kde si plnia svoje funkcie.

[viac info] [menej info]

5

5-HIAA - 5-hydroxyindoloctová kyselina    [menej info]

Zvýšená koncentrácia kyseliny 5-hydroxyindoloctovej v moči je diagnostickým markerom karcinoidu. Ide o malígnu proliferáciu enterochromafinných buniek gastrointestinálneho traktu, ktorá vedie k nadmernej produkcii tkanivového hormónu, serotonínu.

[viac info] [menej info]

7

72h kultivácia lymfocytov - Stanovenie konštitučného karyotypu stimulovaných lymfocytov    [menej info]

Základné klasické cytogenetické vyšetrenie konštitučného karyotypu indikuje lekár so špecializáciou v klinickej genetike. Stanovenie konštitučného karyotypu sa vykonáva pri klinickom podozrení na konkrétnu cytogenetickú aberáciu a/alebo na vylúčenie (na ú

[viac info] [menej info]

a

a-B lakt IgA, IgG - Anti-beta laktoglobulín IgG a IgA    [menej info]

Ide o stanovenie špecifických protilátok podtried IgA a IgG v ľudskom sére proti beta laktoglobulínu, vyskytujúcemu sa v kravskom mlieku.

[viac info] [menej info]

a-f. inositol screen - Anti-fosfatidylinositol skríning (IgG/IgM)    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti fosfatidyl inozitolu, ktoré sú prítomné samostatne alebo spolu s antikardiolipinovými protilátkami a protilátkami proti fosfatidyl serínu u pacientov s antifosfolipidovým syndrómom.

[viac info] [menej info]

a-f. serín screen - Anti-fosfatidylserín skríning (IgG/IgM)    [menej info]

Vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti fosfatidylserínu, ktoré sú prítomné samostatne, prípadne v spojitosti s inými APLA u pacientov s antifosfolipidovým syndrómom.

[viac info] [menej info]

a-IF - Anti-intrinsic faktor    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok (triedy IgG) proti tzv. intrinsic faktoru (IF). Je to glykoproteín produkovaný parietálnymi bunkami žalúdka, ktorý svojou väzbou na vitamín B12 zabraňuje jeho rýchlemu rozkladu a umožňuje jeho absorpciu v term

[viac info] [menej info]

a-ovalb IgA, IgG - Anti-ovalbumín IgG a IgA    [menej info]

Ide o stanovenie špecifických protilátok podtried IgA a IgG v ľudskom sére proti proteínom zo slepačieho vaječného bielka ovalbumínu. Ukázalo sa, že predovšetkým proteíny z vaječného bielka sú schopné vyvolať u precitlivených ľudí alergiu.

[viac info] [menej info]

a-PLA2-R - Anti-fosfolipáza A2 receptor    [menej info]

Idiopatická membranózna nefropatia (IMN) je chronické zápalové ochorenie glomerúl, ktoré je sprevádzané progresívnym poškodením funkcie obličiek.

[viac info] [menej info]

ABCA - Protilátky proti žlčovodom    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok namierených proti žlčovodom.

[viac info] [menej info]

ABR, základnou súčasťou vyšetrenia sú: pH, -HCO3-, pCO2 - Acidobázická rovnováha    [menej info]

Názov vyšetrenia: Acidobázická rovnováha Skratka a synonymum: ABR, základnou súčasťou vyšetrenia sú: pH, -HCO 3 - , pCO 2 Jednotka: pH – bezrozmerné číslo -HCO 3 - – mmol/l pCO 2 – kPa Materiál na analýzu: plná krv Odber: arteriálny, prípadne kapilárny odber s Li-heparínom Požiadavky na transport a skladovanie vzorky: Dodať do laboratória na ľade do 1 hod. od odberu v hermeticky uzavretej odberovej striekačke alebo kapiláre. Krv musí byť bez vzduchových bublín (prítomnosť

[viac info] [menej info]

ACE - Angiotenzín konvertujúci enzým    [menej info]

Angiotenzinogén je polypeptid produkovaný v pečeni a cirkulujúci v krvi. Renínom je štiepený na angiotenzín I. Ten je potom pôsobením angiotenzín konvertujúceho enzýmu ACE premenený na angiotenzín II.

[viac info] [menej info]

aCGH - Komparatívna genómová hybridizácia (aCGH)    [menej info]

Po izolácii DNA z buniek plodovej vody/periférnej krvi sme pomocou metódy arrayCGH vyšetrili celý genóm pacienta/plodu na prítomnosť kvantitatívnych zmien (delécií/duplikácií) jednotlivých častí genómu.

[viac info] [menej info]

ACLA IgG - Protilátky proti kardiolipínu lgG    [menej info]

Toto vyšetrenie je zamerané na identifikáciu tzv. antikardiolipínových protilátok (ACLA) v sére pacienta.

[viac info] [menej info]

ACLA IgM - Protilátky proti kardiolipínu IgM    [menej info]

Toto vyšetrenie je zamerané na identifikáciu tzv. antikardiolipínových protilátok (ACLA) v sére pacienta.

[viac info] [menej info]

ACLA screen - Protilátky proti kardiolipínu skríning (IgA/IgG/IgM)    [menej info]

Toto vyšetrenie je zamerané na identifikáciu tzv. antikardiolipínových protilátok (ACLA) v sére pacienta.

[viac info] [menej info]

AGCA IgG, AGCA IgA - Protilátky proti pohárikovitým bunkám IgG, IgA    [menej info]

Toto vyšetrenie pomáha zachytiť autoprotilátky proti pohárikovým bunkám (goblet cells) čreva, ktoré sa môžu vyskytovať pri autoimunitných zápalových črevných ochoreniach, a to najmä pri ulceróznej kolitíde.

[viac info] [menej info]

AICA - Protilátky proti Langerhansovým ostrovčekom pankreasu    [menej info]

Toto vyšetrenie je zamerané na odhalenie autoprotilátok proti bunkám Langerhansových ostrovčekov pankreasu (ICA = islet cell antibodies) a slúži na diferenciálnu diagnostiku autoimunitného diabetu I. typu.

[viac info] [menej info]

ALCP - Protilátky proti peptidu z cytosólu pečene    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok proti peptidu pochádzajúcemu z cytosólu pečene.

[viac info] [menej info]

ALMA - Protilátky proti membránam hepatocytov    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok namierených proti membránam pečeňových buniek.

[viac info] [menej info]

AMA - Protilátky proti mitochondriám    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na identifikáciu autoprotilátok proti mitochondriám, ktoré tvoria heterogénnu skupinu autoprotilátok namierených proti antigénom vonkajšej alebo vnútornej mitochondriálnej membrány.

[viac info] [menej info]

AMLplex - Skíningové vyšetrenie akútnej myeloblastovej leukémie (AML) v čase diagnózy AMLplex    [menej info]

Pri mnohých onkohematologických ochoreniach sa dajú detegovať fúzne gény, ktorých detekcia a kvantifikácia umožňuje správnu diagnostiku ochorenia a monitorovanie priebehu liečby.

[viac info] [menej info]

ANA - Antinukleárne protilátky    [menej info]

Antinukleárne protilátky sú protilátky, ktoré vytvára imunitný systém proti štruktúram jadier vlastných buniek.

[viac info] [menej info]

ANCA - Protilátky proti cytoplazme neutrofilov    [menej info]

Vyšetrenie slúži na stanovenie protilátok proti cytoplazme neutrofilov, ktoré sa zúčastňujú na patogenéze systémových vaskulitíd a glomerulonefritíd.

[viac info] [menej info]

anti-aquaporin IV - Autoprotilátky proti aquaporínu-4 IgG    [menej info]

Aquaporín-4 je vodný kanál v centrálnom nervovom systéme, ktorý kontroluje pohyb vody medzi mozgom, cerebrospinálnou tekutinou a krvou. Aquaporín-4 je cieľovým antigénom neuromyelitis optica.

[viac info] [menej info]

anti-CCP - Protilátky proti cyklickým citrulinovaným peptidom    [menej info]

Vyšetrenie slúži na stanovenie protilátok proti tzv. cyklickému citrulinovanému peptidu, ktoré sú v prevažnej miere triedy IgG.

[viac info] [menej info]

anti-DNP - Protilátky proti deoxyribonukleoproteínu    [menej info]

Vyšetrenie je určené na stanovenie protilátok proti deoxyribonukleoproteínu, nachádzajúcemu sa v nukleozómoch – základných stavebných jednotkách chromatínu. DNP je pracovný názov pre zvyšok, ktorý sa získava opakovanou extrakciou bunkových jadier fyziolog

[viac info] [menej info]

anti-dsDNA - Protilátky proti dvojvláknovej DNA    [menej info]

Anti ds-DNA sú protilátky proti natívnej dvojvláknovej (ds = double stranded) deoxyribonukleovej kyseline.

[viac info] [menej info]

anti-MAG - Protilátky proti myelín-asociovanému proteínu    [menej info]

Myelín asociovaný glykoproteín (MAG) je transmembránový glykoproteín Schwanových buniek a myelinových pošiev.

[viac info] [menej info]

anti-milk IgG, IgA, aKM IgG, IgA - Protilátky proti kravskému mlieku IgG, IgA    [menej info]

Ide o stanovenie špecifických protilátok podtried IgA a IgG v ľudskom sére proti kravskému mlieku. Udáva sa, že protilátky v triede IgA majú vyššiu senzitivitu a špecificitu ako IgG a takisto svojím poklesom rýchlejšie reagujú na diétu.

[viac info] [menej info]

anti-myelin - Protilátky proti myelínu IgG    [menej info]

Táto metóda slúži na stanovenie autoprotilátok proti myelínu, ktoré môžu byť asociované s mozgovo-miechovou roztrúsenou sklerózou (RS).

[viac info] [menej info]

anti–ACCHR - Protilátky proti acetylcholínovým receptorom IgG    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na stanovenie protilátok proti acetylcholínovým receptorom v izotype IgG.

[viac info] [menej info]

APAA - Protilátky proti exokrinnému pankreasu    [menej info]

Toto vyšetrenie pomáha zachytiť autoprotilátky proti produktom sekrečných buniek pankreasu (acinárne bunky pankreasu), ktoré sa môžu vyskytovať pri autoimunitných zápalových črevných ochoreniach, a to najmä pri ulceróznej kolitíde.

[viac info] [menej info]

APCA - Anti-parietálne bunky    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok proti parietálnym bunkám žalúdka. Ich pozitivita je asociovaná so zníženou sekréciou kyseliny chlorovodíkovej.

[viac info] [menej info]

APLA - Antifosfolipidové protilátky skríning (IgG/IgM)    [menej info]

Najčastejšou príčinou trombofílie je antifosfolipidový syndróm (APS). V praxi sa delí na sekundárny, ak sprevádza systémové ochorenia spojiva (napr. systémový lupus erythematosus), a primárny, ak sa vyskytne izolovane.

[viac info] [menej info]

ApoE - ApoE (marker Alzheimerovej choroby, izoformy E2, E3 a E4)    [menej info]

ApoE je polymorfný proteín s rôznou distribúciou jeho izoforiem v lipoproteínoch. Jeho hlavnou funkciou je sprostredkovanie interakcie medzi chylomikrónovými a VLDL remnantami a lipoproteinovými receptormi.

[viac info] [menej info]

APTT, APTT – R - Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas    [menej info]

Normálna hodnota APTT ukazuje na normálnu funkciu krvnej zrážanlivosti, ale nevylučuje mierne zníženie koagulačného faktora, rovnako ako prítomnosť mierneho lupus antikoagulans (LA). Pokiaľ nedostatok koagulačného faktora nedosiahne 30 – 40 %, obvykle ned

[viac info] [menej info]

ASCA IgA, IgG - Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae    [menej info]

Názov vyšetrenia: Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae Skratka a synonymum: ASCA IgA, IgG Jednotka: kIU/l Materiál na analýzu: sérum Odber a stabilita: sérum – gélová skúmavka – čo najskôr doručiť do laboratória Dostupnosť vyšetrenia: denne, výsledky do 2 týždňov Princíp stanovenia: ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) v mikrotitračných platničkách s kolorimetrickou detekciou Kód vykazovania do ZP: 44501, 44500, 4430 Referenčné hodnoty: ASCA IgA: negatívne       17

[viac info] [menej info]

ASLO - Antistreptolyzín O    [menej info]

Antistreptolyzíny sú špecifické protilátky proti extracelulárnym produktom skupiny Streptococcus pyogenes, z ktorých najčastejšie používaný na laboratórne hodnotenia je antistreptolyzín O (ASLO).

[viac info] [menej info]

ASMA - Protilátky proti hladkému svalu    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na stanovenie autoprotilátok proti hladkému svalu, čo je heterogénna skupina protilátok, ktoré reagujú s antigénmi cytoskeletu, najmä s aktínom, vimentínom, desmínom, tropomyozínom alebo tubulínom.

[viac info] [menej info]

AT III - Antitrombín  III    [menej info]

Antitrombín (AT) je proteín syntetizovaný v pečeni. Pomáha regulovať proces zrážania krvi, obmedzuje činnosť aktivovaných koagulačných faktorov – trombínu, FXa, FIXa a FXIa. Spomaľuje proces tvorby krvnej zrazeniny a bráni nadmernému a nekontrolovateľnému

[viac info] [menej info]

AVEA - Protilátky proti cievnemu endotelu    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok namierených proti cievnemu endotelu, ktoré sú prítomné pri zápalových ochoreniach.

[viac info] [menej info]

AZF - Mikrodelécie Y chromozómu (azoospermický faktor AZF)    [menej info]

Mužská infertilita spojená s azoospermiou alebo niektorými oligozoospermiami je v určitých prípadoch vyvolaná prítomnosťou mikrodelécií v tzv. AZF oblasti (lokalizácia Yq11.3).

[viac info] [menej info]

a–annexin V screen - Anti-annexin V skríning IgG/IgM    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti annexinu V, ktorý je proteínom prítomným v stenách umbilikálnych ciev a v placente (250 mg/10 kg), jeho plazmatická koncentrácia je však nízka (0 – 5 ng/ml).

[viac info] [menej info]

a–kazein IgA, IgG - Anti-kazeín IgG a IgA    [menej info]

Ide o stanovenie špecifických protilátok podtried IgA a IgG v ľudskom sére proti kazeínu (bielkovine kravského mlieka), ktorého epitopy sú vysoko rezistentné na teplo a pôsobenie žalúdočnej kyseliny.

[viac info] [menej info]

a–protr. IgG, IgM - Anti-protrombín IgG a IgM    [menej info]

Interpretácia: Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti protrombínu, ktorý je faktor II zrážania krvi, je prekurzorom trombínu a zohráva kľúčovú úlohu v koagulačnej kaskáde.

[viac info] [menej info]

a–sója IgA, IgG - Anti sója IgG a IgA    [menej info]

Názov vyšetrenia: Anti sója IgG a IgA Skratka a synonymum: a–sója IgA, IgG Jednotka: index pozitivity Materiál na analýzu: sérum Odber a stabilita: sérum – gélová skúmavka – čo najskôr doručiť do laboratória Dostupnosť vyšetrenia: denne, výsledky do 2 týždňov Princíp stanovenia: ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) v mikrotitračných platničkách s kolorimetrickou detekciou Kód vykazovania do ZP: 44325, 44326, 4430 Referenčné hodnoty: Negatívne    1 Suspektné    1 – 1,3

[viac info] [menej info]

b

B-COHb - Karboxyhemoglobín    [menej info]

Najčastejšou príčinou inhalačnej otravy s tvorbou karbonylhemoglobínu je expozícia nedokonalému spaľovaniu fosílnych palív, inhalácia dymu pri požiari a výfukových plynov v nevetraných priestoroch.

[viac info] [menej info]

B-METHB - Methemoglobín    [menej info]

Názov vyšetrenia: Methemoglobín Skratka a synonymum: MetHb, hemiglobín Jednotka: % Materiál na analýzu: Plná krv Odber: Do skúmavky s Li-heparínom (Vacutainer zelený uzáver) Požiadavky na transport a skladovanie vzorky: Do laboratória doručiť vzorku čo najskôr po odbere, skladovať pri 4 – 8 °C (vyšetriť do 2 hodín). Dostupnos ť vy š etrenia: Denne, vrátane víkendov a sviatkov Princíp stanovenia: Spektrofotometria – optický systém analyzátora ABR Kód vykazovania do ZP: 4024

[viac info] [menej info]

B2GPI IgG - Protilátky proti beta-2-glykoproteínu I skríning IgG    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti β2-glykoproteínu I, ktorý je fyziologickým inhibítorom koagulácie.

[viac info] [menej info]

B2GPI IgM - Protilátky proti beta-2-glykoproteínu I skríning IgM    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti β2-glykoproteínu I, ktorý je fyziologickým inhibítorom koagulácie.

[viac info] [menej info]

B2GPI screen - Protilátky proti beta-2-glykoproteínu I skríning (IgG/IgM)    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na dôkaz autoprotilátok proti β2-glykoproteínu I, ktorý je fyziologickým inhibítorom koagulácie.

[viac info] [menej info]

BCL1 - Detekcia translokácie t(11;14) (q13;q32) (gén BCL1)    [menej info]

Pri chromozomálnej translokácii t(11;14)(q13;q32) dochádza k fúzii joining regiónu génu pre ťažký reťazec imunoglobulínu (IgH) na chromozóme 14 a nekódujúcej časti génu bcl-1 (cyklín D1(CCND1), prad1) na chromozóme 11.

[viac info] [menej info]

BCL2 - Detekcia translokácie t(14;18) (q32;q21) (gén BCL2)    [menej info]

Pri chromozomálnej translokácii t(14;18) (q32;q21) dochádza k fúzii oblasti v okolí jedného z JH regiónov génu pre ťažký reťazec imunoglobulínu (IgH) na chromozóme 14 a génu bcl-2 na chromozóme 18.

[viac info] [menej info]

BCR-ABL (BCR-ABL major e13a2, e14a2, resp. b2a2, b3a2) - Sledovanie transkriptu BCR-ABL fúzneho génu pomocou Real-time PCR (s kontrolným génom ABL)    [menej info]

Výsledky analýzy sa vyjadrujú ako expresia fúzneho transkriptu fúzneho génu (FG) v hodnotách NCN (NCN = CNFG/CNCG*100*CF).

[viac info] [menej info]

BF - Trombofilné mutácie – β-fibrinogén    [menej info]

β-fibrinogén (BF) je proteín akútnej fázy, ktorého koncentrácia sa v plazme zvyšuje pri poranení, zápale a pri infekcii. Jeho zvýšená koncentrácia je asociovaná s vekom, fajčení, cholesterolom, TAG, BMI, ale aj so ženským pohlavím.

[viac info] [menej info]

BMG/GBM - Protilátky proti bazálnej membráne glomerulov    [menej info]

Vyšetrenie slúži na stanovenie autoprotilátok namierených proti bazálnej membráne obličkových glomerulov. Ochorenie, ktoré tieto protilátky spôsobujú, sa klinicky prejavuje ako glomerulonefritída, a to buď samotná, alebo častejšie v kombinácii s krvácaním

[viac info] [menej info]

BMT/TBM - Antibazálna membrána tubulov    [menej info]

Vyšetrenie slúži na stanovenie autoprotilátok namierených proti bazálnej membráne obličkových tubulov. Ich výskyt je pomerne zriedkavý a je dávaný do súvisu s tubulointersticiálnou nefritídou.

[viac info] [menej info]

BRAF - Detekcia somatických mutácií v géne BRAF    [menej info]

BRAF môže slúžiť ako prognostický marker. Zistilo sa, že jedinci s mutáciou p.V600E v géne BRAF majú agresívnejšie tumory, pre ktoré je typický vznik metastáz, perzistencia choroby, návrat choroby a celkovo zhoršené prežívanie pacientov.

[viac info] [menej info]

c

cAGR IgG, cAGR IgM - Protilátky proti neutrofilom – cirkulujúce IgG, IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo- a auto-protilátok s využitím vhodných monošpecifických antihumánnych imunoglobulínových reagencií konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

CALR - Detekcia somatických mutácií v géne CALR    [menej info]

CALR je chaperónový proteín v endoplazmatickom retikule, významne sa podieľa na regulácii signálnej transdukcie.

[viac info] [menej info]

cALy IgG, cALy IgM - Protilátky proti lymfocytom – cirkulujúce IgG,IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo- a auto-protilátok pomocou antiľudských imunoglobulínových reagencií triedy IgG, resp. IgM konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

Candida IgM - Protilátky proti Candida albicans IgM    [menej info]

Toto vyšetrenie umožňuje stanovenie špecifických protilátok proti manánovým a glukánovým sekvenciám bunkovej steny Candida albicans v ľudskom sére.

[viac info] [menej info]

cATR IgG, cATR IgM - Protilátky proti trombocytom – cirkulujúce IgG, IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo-autoprotilátok a protilátok indukovaných liekmi s využitím vhodných monošpecifických antihumánnych imunoglobulínových reagencií konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

CCND1 - Sledovanie expresie génu CCND1    [menej info]

Primárnou funkciou cyklínu je regulácia bunkového cyklu. Gén kódujúci cyklín sa nachádza na lokuse 11q13. Nadexpresia CCND1 je najčastejšie spôsobená translokáciou t(11;14) alebo prítomnosťou nadpočetného chromozómu 11.

[viac info] [menej info]

CRP - C-reaktívny proteín    [menej info]

C-reaktívny proteín je nešpecifická reaktívna bielkovina akútnej fázy. Patrí medzi β-globulíny. Je syntetizovaný v pečeni, pričom signálom na syntézu je pôsobenie cytokínov IL-6, IL-1, TNFα.

[viac info] [menej info]

CYP2C9 a VKORC1 - Geneticky podmienená rezistencia/senzitivita na liečbu warfarínom    [menej info]

Cytochróm CYP2C9 je hlavným enzýmom ovplyvňujúcim rýchlosť metabolizmu kumarínov. Gén kódujúci tento enzým je výrazne polymorfný, pričom podstatný význam pri metabolizme warfarínu majú dva varianty: CYP2C9*2 a CYP2C9*3.

[viac info] [menej info]

cytogenetická diagnostika PV a CVS - Prenatálna cytogenetická diagnostika amniocytov plodovej vody a choriových klkov    [menej info]

Vyšetrenie konštitučného karyotypu je „genetické testovanie“, preto sa vyžaduje genetická konzultácia a vyjadrenie informovaného súhlasu tehotnej, ktorej sa týka odber vzorky biopsie choriových klkov alebo odber plodovej vody a genetické testovanie.

[viac info] [menej info]

d

DD - D-Dimér    [menej info]

D-dimér je vysoko citlivý marker, ktorý poukazuje na aktiváciu fibrinolýzy. Trombín premieňa fibrinogén na rozpustný fibrín štiepením fibrinopeptidov A a B. Fibrínové monoméry spontánne polymerizujú. Aktívny faktor XIII viaže dve D-domény a vytvára pevnú

[viac info] [menej info]

DIPquant - Vyšetrenie bunkového chimérizmu u pacientov po alogénnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek (aloHSCT)    [menej info]

Kvantifikácia autológnej a donorskej krvotvorby: Mentype DIPquant – monitoring pacientov po transplantácii, relatívna kvantifikácia pomocou real-time PCR.

[viac info] [menej info]

DIPscreen - Skríning informatívnych HLA markerov u pacientov pred alogénnou transplantáciou hematopoetických kmeňových buniek (aloHSCT)    [menej info]

Skríning informatívnych HLA markerov: Mentype DIPscreen – vyšetrenie informativity – umožňuje skríning pomocou multiplexovej analýzy PCR 33 delečných a 33 inzerčných polymorfizmov = spolu 66 markerov v jednej reakcii. Ide o lokusy, kde je možné odlíšiť ko

[viac info] [menej info]

dRVVT confirm – LA2 - Lupus antikoagulans – LA    [menej info]

Pri potvrdení výskytu protilátky lupus antikoagulans sa obvykle vyšetrenie opakuje po 12 týždňoch, aby sa opätovne potvrdila ich prítomnosť.

[viac info] [menej info]

dU-Ca – vylučovanie vápnika za 24 hodín - Vápnik    [menej info]

Vápnik je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

dU-Cl – vylučovanie chloridov za 24 h - Chloridy    [menej info]

Chloridy sú hlavným aniónom v ECT. Sú potrebné na reguláciu vodnej rovnováhy, osmotického tlaku a na udržanie acidobázickej rovnováhy.

[viac info] [menej info]

dU-K – vylučovanie draslíka za 24 hodín - Draslík    [menej info]

K+ je kľúčový katión v ICT, kde sa nachádza vo vysokej koncentrácii. V ECT sa distribuuje v nízkej koncentrácii. Asi 90 % draslíka sa vylučuje močom, 10 % stolicou. Koncentrácie a vylučovanie draslíka je regulované predovšetkým aldosterónom, stavom acido

[viac info] [menej info]

dU-Mg – vylučovanie horčíka za 24 hodín - Horčík    [menej info]

Horčík je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

dU-Na – vylučovanie sodíka za 24 hodín - Sodík    [menej info]

Na+ je najdôležitejší katión v extracelulárnej tekutine (ECT), ktorý sa kľúčovo podieľa na jej osmolalite. Napriek tomu, že jeho koncentrácia v ECT je vysoká a v ICT nízka, asi 0,40 Na+ sa nachádza mimo ECT, z toho polovica v kostiach.

[viac info] [menej info]

e

ECP - Eozinofilný kationový proteín    [menej info]

ECP je polypeptid lokalizovaný v matrixe granúl eozinofilov, ktoré sú považované za dôležitú efektorovú zložku alergického zápalu. Počas aktivácie eozinofilov dochádza k uvoľňovaniu tohto pomerne toxického proteínu do extracelulárneho priestoru.

[viac info] [menej info]

EMA, Endo - Protilátky proti endomýziu IgA    [menej info]

Toto vyšetrenie sa používa v diagnostike celiakie a sleduje protilátky proti tzv. endomýziu - t. j. štruktúram spojivového tkaniva v okolí hladkého svalu, pričom cieľovým antigénom je tkanivová transglutamináza.

[viac info] [menej info]

EPCR - Trombofilné mutácie – endotelový receptor pre proteín C    [menej info]

Endotelový receptor pre proteín C (EPCR) hrá významnú úlohu v antikoagulačnej dráhe proteínu C. Nachádza sa v troch haplotypoch, t. j. A1, A2 a A3 haplotyp. Haplotyp A1 (t. j. genotyp g.4600A+4678C) je asociovaný s predpokladaným protektívnym účinkom, naj

[viac info] [menej info]

f

F II - Faktor II – protrombín    [menej info]

Protrombín alebo Faktor IIa (FIIa) je enzým zo skupiny serínových proteáz, ktorý hrá kľúčovú úlohu v procese zrážania krvi (hemokoagulácie). Vzniká v pečeni za prítomnosti vitamínu K. Do spustenia procesu hemokoagulácie sa v krvi nachádza v neaktívnej for

[viac info] [menej info]

F IX - Faktor IX (Christmasov faktor)    [menej info]

Koagulačný faktor IX je serínová proteáza, ktorá m8 na aktívnom mieste enzýmy, tzv. katalytickú triádu aminokyselín – serín, histidín, kyselina aspartámová.

[viac info] [menej info]

F V - Faktor V    [menej info]

Faktor V (FV) je proteín koagulačného systému, nazývaný proakcelerín alebo labilný faktor. FV vzniká v pečeni a v megakaryocytoch. Je aktivovaný trombínom. Faktor Va funguje ako kofaktor v komplexe protrombinázy, v ktorom faktor Xa premieňa protrombín na

[viac info] [menej info]

F VII - Faktor VII (prokonvertín)    [menej info]

Faktor VII je enzým, ktorý patrí medzi serínové proteázy. Hlavná úloha faktora VII je začať proces koagulácie s tkaninovým faktorom (TF). Po väzbe na TF je FVII aktivovaný na FVIIa pôsobením proteáz, napr. trombínom (faktor IIa), faktory Xa, IXa, XIIa a

[viac info] [menej info]

F VIII - Faktor VIII (antihemofilický faktor A)    [menej info]

Faktor VIII je plazmatický glykoproteín, ktorý sa zaraďuje medzi neenzymatické koagulačné kofaktory a patrí medzi pozitívne reaktanty akútnej fázy zápalu.

[viac info] [menej info]

F X - Faktor X (Stuart-Prowerovej faktor)    [menej info]

Faktor X je vitamín K dependentná serínová proteáza syntetizovaná v pečeni. V aktivovanej forme (F Xa) je in vivo najmocnejším aktivátorom F VII.

[viac info] [menej info]

F XI - Faktor XI    [menej info]

Faktor XI je v krvnej plazme prítomný ako zymogén. Je syntetizovaný v pečeni. Aktivácia zymogénu F XI na aktívnu formu F XIa prebieha pôsobením F XII, trombínu aj autokatalyticky. Následne aktivuje F X. Inhibítorom je Z-dependentný proteázový inhibítor (i

[viac info] [menej info]

F XII - Faktor XII (Hagemanov faktor)    [menej info]

Faktor XII je plazmatický proteín patriaci medzi serínové proteázy. V krvnej plazme je prítomný ako zymogén a je exprimovaný hepatocytmi. Aktivuje sa kontaktom so subendotelovými štruktúrami (poranenie, bakteriálne endotoxíny, bunkové fragmenty), tzv. aut

[viac info] [menej info]

F-kalpro - Kalprotektín    [menej info]

Kalprotektín je cytozolový proteín, ktorý sa uvoľňuje z leukocytov po ich aktivácii alebo lýze. Produkujú ho hlavne polymorfonukleárne neutrofily a monocyty. Je to proteín s antimikróbnymi a antiproliferačnými účinkami.

[viac info] [menej info]

F-pankr. E1 - Pankreatická elastáza    [menej info]

Klinická manifestácia vonkajšej sekretorickej insuficiencie pankreasu je neskorým príznakom chronickej pankreatitídy, ktorá sa objavuje až po deštrukcii viac než 90 % funkčného parenchýmu a jeho nahradení fibróznym tkanivom.

[viac info] [menej info]

Fbg - Fibrinogén – koagulačný faktor I    [menej info]

Fibrinogén (koagulačný faktor I) je glykoproteín s pomerne vysokou koncentráciou v plazme (1.8 – 3.5 g/l) v porovnaní s ostatnými koagulačnými faktormi.

[viac info] [menej info]

FE Ca – frakčná exkrécia vápnika - Vápnik    [menej info]

Vápnik je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

FE Cl – frakčná exkrécia chloridov - Chloridy    [menej info]

Chloridy sú hlavným aniónom v ECT. Sú potrebné na reguláciu vodnej rovnováhy, osmotického tlaku a na udržanie acidobázickej rovnováhy.

[viac info] [menej info]

FE K – frakčná exkrécia draslíka - Draslík    [menej info]

K+ je kľúčový katión v ICT, kde sa nachádza vo vysokej koncentrácii. V ECT sa distribuuje v nízkej koncentrácii. Asi 90 % draslíka sa vylučuje močom, 10 % stolicou. Koncentrácie a vylučovanie draslíka je regulované predovšetkým aldosterónom, stavom acidob

[viac info] [menej info]

FE Mg – frakčná exkrécia horčíka - Horčík    [menej info]

Horčík je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

FE Na – frakčná exkrécia sodíka - Sodík    [menej info]

Na+ je najdôležitejší katión v extracelulárnej tekutine (ECT), ktorý sa kľúčovo podieľa na jej osmolalite. Napriek tomu, že jeho koncentrácia v ECT je vysoká a v ICT nízka, asi 0,40 Na+ sa nachádza mimo ECT, z toho polovica v kostiach.

[viac info] [menej info]

FII - Trombofilné mutácie – protrombín    [menej info]

Druhou z najčastejších príčin vrodených trombofilných stavov s rizikom venóznych trombóz je mutácia génu pre protrombín (G20210A). Jej následkom je zvýšená hladina protrombínu asi o 30 %.

[viac info] [menej info]

FISH, ISH, M-FISH, M-BAND - Fluorescenčná in situ hybridizácia, Multicolor FISH, Multicolor BAND    [menej info]

Výsledky FISH analýzy interpretuje laboratórny diagnostik vo vzťahu k suponovanej diagnóze podľa ISCN 2016, podľa ECA odporúčaní a podľa guidelinov pre jednotlivé diagnózy.

[viac info] [menej info]

FLT3 (ITD) - Detekcia internej tandemovej duplikácie pri AML v géne FLT3 (ITD)    [menej info]

Mutácia FLT3 génu patrí k najčastejším molekulovo-genetickým zmenám pri AML. Má zásadný prognostický význam v prípade potvrdenia mutácie a zároveň sa stáva potenciálnym cieľom na liečbu AML.

[viac info] [menej info]

FLT3 TKD (D835) - Detekcia bodovej mutácie v kodóne D835 pri AML v géne FLT3    [menej info]

Mutácia FLT3 génu patrí k najčastejším molekulovo-genetickým zmenám u AML. Má zásadný prognostický význam v prípade potvrdenia mutácie a zároveň sa stáva potenciálnym cieľom na liečbu AML.

[viac info] [menej info]

FRAXA - Syndróm fragilného chromozómu X (FRAXA)    [menej info]

Je to X-recesívne ochorenie, zapríčinené expanziou tripletu „CGG“ nad 200 opakovaní na 5´-konci génu FMR1, ktorý je lokalizovaný v oblasti Xq27.3.

[viac info] [menej info]

FV R2 - Trombofilné mutácie – FV R2 mutácia    [menej info]

Mutácia FV R2 vzniká zámenou aminokyselín arginínu za guanín v 4070 nukleotide. V porovnaní s leidenskou mutáciou má miernejší klinický vplyv. Zvyšuje riziko vzniku trombogenézy pre nositeľov mutácie pre FV Leiden a FII.

[viac info] [menej info]

FV - Trombofilné mutácie – FV Leiden    [menej info]

Jednou z najčastejších príčin vrodených trombofilných stavov s rizikom venóznych trombóz je mutácia génu pre faktor FV, nazývaná aj leidenská.

[viac info] [menej info]

FXIII - Trombofilné mutácie – faktor FXIII    [menej info]

Koagulačný faktor FXIII sa považuje za fibrín stabilizujúci faktor, zvyšujúci rezistenciu fibrínovej zrazeniny na fibrinolýzu. Mutácia V34L (zámena valínu za leucín) génu pre FXIII je na jednej strane spojená s protektívnym účinkom voči tromboembolizmu, a

[viac info] [menej info]

g

GPIa, GPIIIa - Trombofilné mutácie – doštičkový glykoproteín GPIa, – doštičkový glykoproteín GPIIIa    [menej info]

Poruchy trombocytov, vedúce k ich hyperfunkcii, majú za následok zvýšený sklon k trombóze u postihnutých jedincov. Sú prítomné pri mnohých patologických stavoch a v situáciách, keď dochádza k nadmernej aktivácii trombocytov, ako je hypertenzia, fajčenie,

[viac info] [menej info]

h

HFE rozšírený panel - Hereditárna hemochromatóza – rozšírený panel    [menej info]

Hemochromatóza je ochorenie charakterizované zvýšenou absorpciou železa z čreva. Nadbytok železa sa potom ukladá v parenchymatických bunkách niektorých orgánov. Predovšetkým sa ukladá v pečeni, pankrease, srdci, tenkom čreve, gonádach a kĺboch.

[viac info] [menej info]

HFE - Hereditárna hemochromatóza – základný panel    [menej info]

Hereditárna hemochromatóza (HH) je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré je typické zvýšeným ukladaním železa v rôznych orgánoch. Nadmerné ukladanie železa sa prejaví vo forme rôznych závažných ochorení, ako je cirhóza pečene, diabetes, artritída

[viac info] [menej info]

HLA-B27, HLA-B7 - Stanovenie HLA-B27, HLA-B7    [menej info]

HLA-B27: slúži na vyšetrenie antigénu B27 hlavného histokompatibilného komplexu, ktorého pozitivita býva pomerne výrazne asociovaná s niektorými reumatickými ochoreniami. HLA-B7: slúži na vyšetrenie antigénu B7 hlavného histokompatibilného systému, ktoré

[viac info] [menej info]

i

IA2 - Protilátky proti tyrozín fosfatáze (IA2)    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok namierených proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej GAD65 a tyrozín fosfatáze IA2, ktoré patria do skupiny protilátok proti Langerhansovým ostrovčekom pankreasu.

[viac info] [menej info]

IgA - Imunoglobulín A    [menej info]

Imunoglobulíny sú tvorené bunkami lymforetikulárneho systému a uplatňujú sa ako protilátky pri reakcii s antigénom.

[viac info] [menej info]

IgE - Imunoglobulín E    [menej info]

Imunoglobín IgE je protilátka, ktorá sa viaže na povrch žírnych buniek a bazofilov. Je sprostred-kovateľom alergickej reakcie a kvantitatívne meranie IgE v sére je dôležité pre diferenciálnu diagnostiku atopického a neatopického ochorenia.

[viac info] [menej info]

IgG - Imunoglobulín G    [menej info]

Imunoglobulíny sú tvorené bunkami lymforetikulárneho systému a uplatňujú sa ako protilátky pri reakcii s antigénom. IgG protilátky tvoria najväčší podiel 70 – 75 % plazmatických imunoglobulínov a 10 – 20 % celkových sérových bielkovín.

[viac info] [menej info]

IgM - Imunoglobulín M    [menej info]

Imunoglobulíny sú tvorené bunkami lymforetikulárneho systému a uplatňujú sa ako protilátky pri reakcii s antigénom. IgM protilátky sa vyskytujú v plazme ako pentamer. Vznikajú vo včasnej fáze ako reakcia na bakteriálnu a vírusovú infekciu.

[viac info] [menej info]

IGVH - Detekcia mutačného stavu génu IGVH    [menej info]

Prestavba ťažkých reťazcov imunoglobulínov IgH pri lymfoproliferatívnych ochoreniach, predovšetkým chronických, má význam pre potvrdenie klonality ochorenia.

[viac info] [menej info]

IL-28 - Detekcia polymorfizmov rs12979860 a rs8099917 v géne pre interleukín 28 – IL28B    [menej info]

Úspešnosť liečby u konkrétneho pacienta však závisí od viacerých faktorov. Podľa najnovších poznatkov sa okrem genotypu vírusu považuje za najsilnejší prediktor dosiahnutia trvalej virologickej odpovede genetický polymorfizmus pacienta, konkrétne „single

[viac info] [menej info]

IL-6 - Interleukín 6    [menej info]

Interleukín-6 je cytokín so širokým spektrom funkcií, ktorý vykazuje aktivitu v B-bunkách, T-bunkách, krvotvorných kmeňových bunkách, hepatocytoch a mozgových bunkách.

[viac info] [menej info]

INR - Tromboplastínový čas podľa Quicka    [menej info]

Tromboplastínový test (protrombínový test, Quickov test) patrí medzi skupinové koagulačné testy. Monitoruje vonkajší koagulačný systém (faktory II, V, VII, X a fibrinogén).

[viac info] [menej info]

j

JAK2 exón 12-15 - Detekcia somatických mutácií v géne JAK2 exón 12-15    [menej info]

Mutácie génu JAK2 sa často vyskytujú u pacientov s myeloproliferatívnymi neopláziami bez prítomnosti Philadelphského chromozómu (fúzny gén BCR-ABL).

[viac info] [menej info]

JAK2V617F Q - Kvantifikácia JAK2 V617F/G1849T alely    [menej info]

Kvantifikácia JAK2 V617F/G1849T alely (alelická nálož) sa odporúča v prípade nových anti-JAK2 cielených terapeutík v klinickej praxi.

[viac info] [menej info]

JAK2V617F - Detekcia somatickej mutácie V617F v géne JAK2    [menej info]

Mutácia V617F v géne JAK2 sa nachádza u 95 % PV, u 50 % ET a PMF. Ide o cytoplazmatickú, non-receptorovú proteínovú tyrozínkinázu, ktorá je konštitutívne fosforylovaná a je schopná aktivovať signálne dráhy receptorov pre rastové faktory.

[viac info] [menej info]

k

Kameň močový - Kameň močový    [menej info]

Močové kamene vznikajú v obličkách alebo močových cestách ako následok celkového ochorenia na podklade metabolickej poruchy, infekcie močových ciest alebo morfologických a funkčných zmien uropoetického systému.

[viac info] [menej info]

KO, KO+3DIF, KO+5DIF - Krvný obraz    [menej info]

Rri podozrení na akýkoľvek chorobný proces v organizme (choroby infekčného/neinfekčného charakteru, horúčka neznámeho pôvodu, neoplastické procesy, onkologické choroby...) základné stanovenie diagnózy a stupeň anémie monitorovanie úspešnosti terapie dan

[viac info] [menej info]

KRAS - Detekcia somatických mutácií v géne KRAS    [menej info]

Mutácie génu RAS sa nachádzajú vo viacerých typoch nádorov. Vedú ku konštitutívnej aktivácii Ras proteínu, čo má za následok trvalú proliferáciu nádorovej bunky. Prítomnosť mutácie RAS u pacientov s karcinómom kolorekta súvisí s nedostatočnou odpoveďou na

[viac info] [menej info]

KS - Krvné skupiny    [menej info]

Vrodené vlastnosti červených krviniek, ktoré sú rozpoznávané pomocou špecifických protilátok, sa nazývajú krvné skupiny. Sú to zložité organické molekuly (z bielkovín, cukrov a tukov) uložené na povrchu krviniek ako súčasť bunkovej membrány. Najviac sa vy

[viac info] [menej info]

Kvalita ejakulátu (SpermFlowEx Kit)    [menej info]

Vyšetrenie ejakulátu sa riadi kritériami WHO z roku 2010. Mikroskopické vyšetrenie je subjektívne a závisí od osobnej skúsenosti.

[viac info] [menej info]

l

lakt IgA, IgG - Anti-laktóza IgG a IgA    [menej info]

Ide o stanovenie špecifických protilátok podtried IgA a IgG v ľudskom sére proti laktóze (mliečnemu cukru), vyskytujúcemu sa v kravskom mlieku.

[viac info] [menej info]

Lamotrigin - Lamotrigín    [menej info]

Lamotrigín inhibuje pretrvávajúce opakované výboje neurónov a uvoľňovanie neurotransmitera glutamátu, ktorý má kľúčovú úlohu pri vzniku epileptických záchvatov.

[viac info] [menej info]

LCT a ALDOB - Genetická predispozícia laktózovej intolerancie (gén LCT, 2 varianty) a fruktózovej intolerancie (gén ALDOB, 4 varianty)    [menej info]

Laboratórny test detegujúci dedičnú intoleranciu laktózy a fruktózy. Laktózová intolerancia (hypolaktázia) je bežný stav spôsobený prudkým poklesom aktivity laktázy.

[viac info] [menej info]

Levetiracet - levetiracetam    [menej info]

Názov vyšetrenia: Levetiracetam Skratka a synonymum: Levetiracet Jednotka: umol/l Materiál na analýzu: sérum Odber: štandardná biochemická skúmavka so separačným gélom (Vacutainer – žltý uzáver) Požiadavky na transport a skladovanie vzorky: do laboratória doručiť vzorku čo najskôr po odbere Dostupnosť vyšetrenia: týždenne Princíp stanovenia: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  (HPLC) Kód vykazovania do ZP: 4398 Referenčné hodnoty: 58,8 – 217,4 umol/l Limitácia vyšetrenia

[viac info] [menej info]

LKM - Protilátky proti mikrozómom obličiek a pečene, Protilátky proti hladkému svalu    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na detekciu autoprotilátok proti mikrozomálnemu antigénu pečene a obličiek (LKM = liver-kidney microsomes), ktoré sa vyskytujú u pacientov s rôznymi typmi autoimunitných hepatitíd. Existujú 3 typy týchto protilátok, aj keď imunofluor

[viac info] [menej info]

Lupus antikoagulans – LA - PTT-LA    [menej info]

Pri potvrdení výskytu protilátky lupus antikoagulans sa obvykle vyšetrenie opakuje po 12 týždňoch, aby sa opätovne potvrdila ich prítomnosť.

[viac info] [menej info]

m

M-FISH - Mnohofarebná fluorescenčná in situ hybridizácia (multicolor FISH)    [menej info]

M-FISH dovoľuje odlíšenie všetkých 22 autozómov a X, Y chromozómov jednoznačne rozdielnymi farbami v jednej hybridizačnej reakcii.

[viac info] [menej info]

MACE - Špecifické protilátky proti glykoproteínom na trombocytoch    [menej info]

Toto vyšetrenie je zamerané na stanovenie autoprotilátok proti špecifickým glykoproteínom na trombocytoch. Idiopatická trombocytopenická purpura je autoimunitné ochorenie charakterizované rozpadom trombocytov a tvorbou protilátok namierených proti antigé

[viac info] [menej info]

mBAND-FISH - Mnohofarebné prúžkovanie (multicolor band, mBAND)    [menej info]

Farebnou obdobou „G-bandu“ je mnohofarebné prúžkovanie (multicolor band, mBAND). Vhodná na determináciu zlomov a analýzu intrachromozomálnych prestavieb.

[viac info] [menej info]

MCV, anti-MCV - Protilátky proti mutovanému citrulínovému vimentín    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na stanovenie protilátok proti tzv. mutovanému citrulínovému vimentínu. Posttranslačná modifikácia antigénov citrulináciou a mutáciou hrá v patogenéze reumatoidnej artritídy dôležitú úlohu.

[viac info] [menej info]

MLPA P245 a P290 - Technika MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) na detekciu mikrodelečných syndrómov    [menej info]

Po izolácii DNA z PK sme molekulovou analýzou pomocou metódy MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) nepreukázali prítomnosť delécií/duplikácií v rámci vyšetrených oblastí.

[viac info] [menej info]

MLPA P377, P414 a IKAROS - Technika MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) na hematologické využitie    [menej info]

Po izolácii DNA z PK/KD sme molekulovou analýzou pomocou metódy MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) nepreukázali prítomnosť delécií/duplikácií v rámci vyšetrených oblastí.

[viac info] [menej info]

MPL W515L a W515K - Detekcia somatických mutácií W515L a W515K v géne MPL    [menej info]

etekcia somatických mutácií W515L a W515K v géne MPL (myeloproliferative leukemia virus oncogene, lokalizovaný na chromozóme 1p34, kóduje trombopoetínový receptor) je zahrnutá do súčasných klasifikačných kritérií u Ph-negatívnych myeloproliferatívnych neo

[viac info] [menej info]

MPO - Anti-myeloperoxidáza    [menej info]

Toto vyšetrenie slúži na stanovenie, resp. konfirmáciu pozitívneho imunofluorescenčného nálezu jedného z typov ANCA fluorescencie.

[viac info] [menej info]

MTHFR AC, MTHFR CT - Trombofilné mutácie – metyléntetrahydrofolátreduktáza AC, metyléntetrahydrofolátreduktáza CT    [menej info]

Metyléntetrahydrofolátredukt áza (MTHFR) je enzým, ktorý transformuje homocysteín na metionín za prítomnosti folátov a vitamínu B12. Gén MTHFR kóduje enzým MTHFR, pričom mutácia génu pre MTHFR znižuje aktivitu enzýmu MTHFR, čo má za následok hromadenie hom

[viac info] [menej info]

MYD88 L265P - Detekcia somatickej mutácie v géne MYD88 L265P    [menej info]

MYD L265P je nová popísaná somatická mutácia vyskytujúca sa u 95 % pacientov s WM, v géne dochádza k zámene leucínu za prolín v kodóne 265 (L265P). Mutácia MYD88 L265P prostredníctvom aktivovaných signálnych dráh NF-κB a Akt-mTOR zvyšuje proliferáciu a pr

[viac info] [menej info]

n

neuronálne protilátky - Protilátky proti neuronálnym antigénom (Hu, Ri, Yo, Amphiphysínu, CV2, PNMA1, PNMA2, recoverínu, titínu, SOX 1) IgG    [menej info]

Paraneoplastické neurologické syndrómy (PNS) sú syndrómy vyvolané nepriamym pôsobením malígneho ochorenia.

[viac info] [menej info]

NPM1 - Stanovenie množstva transkriptu mutovaného génu NPM1 (nukleofosmín)    [menej info]

Mutácie génu NPM1 sú najčastejšie pri akútnej myeloblastovej leukémii (AML), hlavne pri AML s normálnym karyotypom.

[viac info] [menej info]

NRAS - Detekcia somatických mutácií v géne NRAS    [menej info]

Mutácie génu RAS sa nachádzajú vo viacerých typoch nádorov. Vedú ku konštitutívnej aktivácií Ras proteínu, čo má za následok trvalú proliferáciu nádorovej bunky.

[viac info] [menej info]

p

PAI-1 - Trombofilné mutácie – inhibítor aktivátora plazminogénu    [menej info]

Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI-1) zohráva kľúčovú úlohu v regulácii fibrinolýzy, keďže znižuje hladinu fibrinolytického plazmínu, vznikajúceho z plazminogénu.

[viac info] [menej info]

PAT - Priamy antiglobulínový test    [menej info]

Erytrocyty majú na povrchu bunkovej membrány antigény, na ktoré sa viažu protilátky v krvnom obehu in vivo spôsobujú senzibilizáciu erytrocytov. Test stanovuje protilátky senzibilizujúce erytrocyty, ktoré sú príčinou ich skráteného prežívania dôsledku hem

[viac info] [menej info]

PCT - Prokalcitonín    [menej info]

Prokalcitonín je bielkovina syntetizovaná hlavne v pečeni, v menšej miere v neuroendokrinných bunkách čriev a pľúc, v monocytoch a makrofágoch. Stimulom pre jeho syntézu sú hlavne baktériové endotoxíny (lipopolysacharidy), ale aj cytokíny – TNF-α, IL-6.

[viac info] [menej info]

PML-RARA, RUNX1/RUNX1T1, CBFB-MYH11, BCR-ABLe1a2 - Stanovenie množstva transkriptu fúznych génov (PML-RARA, RUNX1/RUNX1T1, CBFB-MYH11, BCR-ABLe1a2)    [menej info]

Pri mnohých onkohematologických ochoreniach sa dajú detegovať fúzne gény, ktorých detekcia a kvantifikácia umožňuje správnu diagnostiku ochorenia a monitorovanie priebehu liečby.

[viac info] [menej info]

PR3 - Anti-proteináza 3    [menej info]

Vyšetrenie slúži na stanovenie, resp. konfirmáciu pozitívneho imunofluorescenčného nálezu jedného z typov ANCA fluorescencie.

[viac info] [menej info]

presepsin - Presepsín    [menej info]

Presepsín (sCD14-ST) je fragmentom glykoproteínu CD14 a vzniká ako výsledok zápalovej reakcie spôsobenej infekciou.

[viac info] [menej info]

q

QF-PCR 13, 18, 21, X a Y - Detekcia aneuploídií chromozómov 13, 18, 21, X a Y    [menej info]

Po izolácii DNA z buniek plodovej vody sme molekulovou analýzou pomocou metódy QF-PCR (kvantitatívna fluorescenčná PCR) preukázali plod ženského/mužského pohlavia bez chromozómových aneuploídií v rámci vyšetrených oblastí/s prítomnosťou trizómie 21. chrom

[viac info] [menej info]

r

RET - Retikulocyty    [menej info]

Retikulocyt je predposledné štádium vývoja erytrocytu. Je väčší ako erytrocyt, obsahuje zvyšky genetickej informácie (RNA), ribozómov a endoplazmatického retikula. Väčšina retikulocytov dozreje v kostnej dreni a malé množstvo je uvoľnené do krvného obehu,

[viac info] [menej info]

RF - Reumatoidný faktor    [menej info]

Reumatoidný faktor predstavuje heterogénnu skupinu vysokomolekulových IgM autoprotilátok namierených proti vlastným imunoglobulínom.

[viac info] [menej info]

s

S-A1AT - Alfa-1-antitrypsín    [menej info]

Alfa-1-antitrypsín je glykoproteín syntetizovaný v hepatocytoch a makrofágoch po stimulácii cytokínom IL-6. Tvorí hlavnú zložku frakcie alfa-1 v plazme.

[viac info] [menej info]

S-A2MG - Alfa-2-makroglobulín    [menej info]

A2MG je glykoproteín plazmy, syntetizovaný najmä v hepatocytoch, v menšej miere lokálne aj makrofágmi a fibroblastami, ktorý má v organizme viaceré funkcie.

[viac info] [menej info]

S-ALP - Alkalická fosfatáza    [menej info]

ALP katalyzuje hydrolýzu fosfátových esterov pri alkalickom pH. Je tvorená skupinou izoenzýmov. V ľudskom organizme sa nachádza v pečeni, kostiach, čreve, placente, obličkách a v leukocytoch.

[viac info] [menej info]

S-ALPkostny - Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy    [menej info]

Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy sa nachádza na povrchu osteoblastov, ktoré sú kľúčové pre novotvorbu kosti. Aktivita alkalickej fosfatázy odráža metabolickú aktivitu osteoblastov.

[viac info] [menej info]

S-ALT - Alanínamino-transferáza    [menej info]

ALT patrí spolu s AST k najčastejšie využívaným enzýmom na diagnostiku hepatocelulárneho poškodenia. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu na kyselinu ketoglutárovú.

[viac info] [menej info]

S-AMS-p - Amyláza pankreatická v sére    [menej info]

V sére sú prítomné dva izoenzýmy amylázy – slinný a pankreatický. Pankreatická amyláza je orgánovo špecifický izoenzým, ktorého zvýšenie pozorujeme pri akútnej pankreatitíde a pri akútnom ataku chronickej pankreatitídy.

[viac info] [menej info]

S-AMS - Amyláza celková v sére    [menej info]

Amyláza je enzým, ktorý hydrolyzuje α1,4-glykozidovú väzbu v molekule škrobu, resp. glykogénu, za vzniku maltózy. V sére sú prítomné dva izoenzýmy – slinný a pankreatický.

[viac info] [menej info]

S-AST - Aspartátaminotransferáza    [menej info]

AST je enzým vyskytujúci sa najmä v pečeni. Katalyzuje prenos aminoskupiny z aspartátu na kyselinu ketoglutárovú a tak zohráva dôležitú úlohu v procese glukoneogenézy

[viac info] [menej info]

S-B12 - Vitamín B12    [menej info]

Vitamín B12 je komplexná zlúčenina obsahujúca štyri pyrolové jadrá, ktoré obklopujú jeden atóm kobaltu. Ľudský organizmus získava vitamín B12 výhradne zo živočíšnej potravy, na vstrebávanie potrebuje vnútorný faktor produkovaný parietálnymi bunkami žalúdo

[viac info] [menej info]

S-BILC - Bilirubín celkový    [menej info]

Bilirubín je degradačný produkt hemoglobínu. Z monocytomakrofágového systému je prostredníctvom albumínu transportovaný do pečene.

[viac info] [menej info]

S-BILK - Bilirubín konjugovaný    [menej info]

Konjugovaný bilirubín vzniká konjugáciou s kyselinou glukurónovou v prítomnosti UDP-glukuronyltransferázy. Táto reakcia prebieha v hepatocyte.

[viac info] [menej info]

S-C3 - C3 zložka komplementu    [menej info]

Komplement tvorí dôležitú zložku nešpecifickej humorálnej imunity. Je tvorený skupinou proteínov, vrátane faktora C3, ktoré sa nachádzajú v plazme v neaktívnej forme. Ich aktivácia prebieha klasickou alebo alternatívnou cestou, pričom táto kaskáda reakcií

[viac info] [menej info]

S-C4 - C4 zložka komplementu    [menej info]

Komplement tvorí dôležitú zložku nešpecifickej humorálnej imunity. Je tvorený skupinou proteínov, vrátane faktora C4, ktoré sa nachádzajú v plazme v neaktívnej forme.

[viac info] [menej info]

S-Ca – koncentrácia vápnika v sére - Vápnik    [menej info]

Vápnik je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

S-CHE, pseudocholínesteráza - Cholinesteráza    [menej info]

CHE predstavuje skupinu substrátovo nešpecifických acylcholín-acylhydroláz, ktoré sú ako sekrečné enzýmy vylučované hepatocytmi do cirkulácie. Aktivita CHE sa využíva na stanovenie proteosyntetickej aktivity pečene.

[viac info] [menej info]

S-CK-Fe - Železo - celková väzbová kapacita    [menej info]

Väzbová kapacita železa udáva, aké najväčšie množstvo železa je schopný transferín naviazať.

[viac info] [menej info]

S-CK - Kreatínkináza    [menej info]

Kreatínkináza je enzým katalyzujúci prenos makroergického fosfátu z ATP na kreatín za vzniku kreatínfosfátu. Ide o dôležitú zložku energetického metabolizmu v svalovom tkanive.

[viac info] [menej info]

S-Cl – koncentrácia chloridov v sére - Chloridy    [menej info]

Chloridy sú hlavným aniónom v ECT. Sú potrebné na reguláciu vodnej rovnováhy, osmotického tlaku a na udržanie acidobázickej rovnováhy.

[viac info] [menej info]

S-Cpl - Ceruloplazmín    [menej info]

Ceruloplazmín je glykoproteín syntetizovaný v pečeni, ktorý je súčasťou alfa-2-globulínovej frakcie plazmy. Na jeho tvorbu vplýva hladina hormónov, najmä estrogénov.

[viac info] [menej info]

S-CTx - Beta-CrossLaps    [menej info]

CTx, beta-CrossLaps, je degradačný produkt kolagénu typu 1, C-terminálny telopeptid viazaný na cross-links. Keďže sa uvoľňuje v procese degradácie kostnej hmoty, používa sa na hodnotenie kostnej resorpcie a monitorovanie antiresorpčnej terapie.

[viac info] [menej info]

S-DIGOX - Digoxín    [menej info]

Digoxín je srdcový glykozid z digitalisovej skupiny. Svojím priamym (na myokard a hladkú svalovinu ciev) a nepriamym (vagomimetickým) účinkom pôsobí pozitívne inotropne, negatívne chronotropne a antiarytmicky.

[viac info] [menej info]

S-EPO - Erytropoetín    [menej info]

Erytropoetín je glykoproteínový hormón produkovaný primárne obličkami. Ide o základný faktor regulujúci erytropoézu. Jeho koncentrácia sa zvyšuje ako odpoveď na hypoxiu alebo anémiu.

[viac info] [menej info]

S-FENYTO - fenytoín    [menej info]

Antikonvulzívny účinok fenytoínu spočíva v tlmení šírenia sa záchvatovej aktivity cez kortikálne a subkortikálne kmeňové spoje.

[viac info] [menej info]

S-Ferit - Feritín    [menej info]

Feritín je zásobný proteín železa, nevyhnutný na erytropoézu. V prípade potreby sa molekuly železa uvoľnia z apoferitínového obalu a naviažu sa na transferín, cirkulujúci plazmatický proteín, ktorý prenesie železo do erytropoetických buniek. Feritín sa na

[viac info] [menej info]

S-Fe - Železo    [menej info]

Železo je najdôležitejší stopový prvok v organizme, stanovenie jeho koncentrácie v sére sa využíva na nepriame zhodnotenie príčin anémie.

[viac info] [menej info]

S-GENTA - Gentamycín    [menej info]

Gentamicín je baktericídne antibiotikum, ktoré sa viaže na 30-S ribozomálnu podjednotku a tým inhibuje syntézu proteínov.

[viac info] [menej info]

S-GMT - Gamaglutamyltransferáza    [menej info]

GMT katalyzuje prenos gamaglutamylových skupín peptidov na iné aminokyseliny. Je prítomná v mnohých orgánoch – v pečeni, obličkách, pankrease, slezine, srdci, mozgu, prostate a v placente.

[viac info] [menej info]

S-HEP-25 - Hepcidín    [menej info]

Hepcidín je hormón syntetizovaný v hepatocytoch. Ide o peptid tvorený 25 aminokyselinami, ktorý riadi metabolizmus železa v tele. V enterocytoch a makrofágoch blokuje export železa z buniek.

[viac info] [menej info]

S-Hp - Haptoglobín    [menej info]

Názov vyšetrenia: Haptoglobín Skratka a synonymum: Hp Jednotka: g/l Materiál na analýzu: Sérum Odber: Štandardná biochemická skúmavka so separačným gélom (Vacutainer žltý uzáver) Požiadavky na transport a skladovanie vzorky: Po odbere poslať do laboratória. Skladovanie 48 hodín pri 2 – 8 °C, 3 mesiace pri -20 °C. Zmraziť len raz. Dostupnosť vyšetrenia: Denne Princíp stanovenia: Imunoturbidimetrické stanovenie Kód vykazovania do ZP: 4544 Referenčné hodnoty: 99R 0,3 – 2,0 muži/ženy

[viac info] [menej info]

S-K – koncentrácia draslíka v sére - Draslík    [menej info]

K+ je kľúčový katión v ICT, kde sa nachádza vo vysokej koncentrácii. V ECT sa distribuuje v nízkej koncentrácii. Asi 90 % draslíka sa vylučuje močom, 10 % stolicou. Koncentrácie a vylučovanie draslíka je regulované predovšetkým aldosterónom, stavom acidob

[viac info] [menej info]

S-KARBAM - karbamazepín    [menej info]

Karbamazepín pôsobí na blokádu sodíkových kanálov a vyvoláva neuronálnu inhibíciu. Pôsobí tiež na úrovni adenozínových receptorov.

[viac info] [menej info]

S-LD - Laktátdehydrogenáza    [menej info]

Laktátdehydrogenáza je enzým katalyzujúci reverzibilnú oxidáciu laktátu na pyruvát. Je tvorená dvoma typmi podjednotiek – M (muscle) a H (heart). Enzýmovú aktivitu LD v sére podmieňuje 5 izoenzýmov.

[viac info] [menej info]

S-Li - Lítium    [menej info]

Lítium ovplyvňuje membránový transport, syntézu a metabolizmus rôznych neurohormónov a neurotransmiterov. V postsynaptickej oblasti ovplyvňuje inhibíciu enzýmu adenylátcyklázy, zodpovedného za syntézu cAMP.

[viac info] [menej info]

S-LPS - Lipáza    [menej info]

Pankreatická lipáza je enzým štiepiaci triglyceridy z potravy. Syntetizuje sa v acinárnych bunkách pankreasu, z ktorých sa vylučuje do pankreatického vývodu.

[viac info] [menej info]

S-Mg – koncentrácia horčíka v sére - Horčík    [menej info]

Horčík je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

S-Na – koncentrácia sodíka v sére - Sodík    [menej info]

Na+ je najdôležitejší katión v extracelulárnej tekutine (ECT), ktorý sa kľúčovo podieľa na jej osmolalite. Napriek tomu, že jeho koncentrácia v ECT je vysoká a v ICT nízka, asi 0,40 Na+ sa nachádza mimo ECT, z toho polovica v kostiach.

[viac info] [menej info]

S-OROSO - Orosomukoid    [menej info]

Orosomukoid je glykoproteín syntetizovaný v pečeni, pri elektroforéze bielkovín sa pohybuje vo frakcii alfa-1 globulínov plazmy.

[viac info] [menej info]

S-OSTEO - Osteokalcín    [menej info]

Osteokalcín je najdôležitejším nekolagénovým proteínom v kostnej matrix, ktorý viaže vápenaté soli v procese kostnej novotvorby.

[viac info] [menej info]

S-P1NP - Aminoterminálny propeptid prokologanénu typ 1    [menej info]

P1NP vzniká z tropokolagénu pri tvorbe kolagénu 1 v procese novotvorby kosti. Je preto jednoznačným ukazovateľom novotvorby kostnej hmoty.

[viac info] [menej info]

S-PREA - Prealbumín    [menej info]

Prealbumín je na tryptofán bohatý proteín syntetizovaný hepatocytmi. Jeho funkciou v organizme je tvorba komplexov s nízkomolekulovým retinol viažucim proteínom, čím zabraňuje stratám vitamínu A obličkami.

[viac info] [menej info]

S-PTH - Parathormón    [menej info]

PTH pôsobí priamo na kosti – stimuluje novotvorbu a odbúravanie kostí s prevahou odbúravania. V obličkách stimuluje spätnú resopciu vápnika, znižuje resopciu fiosfátov, stimuluje aktivitu alfa-hydroxylázy, ktorá mení 25-OH-D3 na aktívnu formu 1,25-(OH)2-D

[viac info] [menej info]

S-Serotonin - Serotonín    [menej info]

Interferovať môže užívanie niektorých liekov – fenacetín, amfetamín, rezerpín, antihistaminiká, ACTH, tricyklické antidepresíva, etylalkohol, heparín, imipramín, inhibítory MAO, izoniazid, levodopa, metyldopa, oktreotid, prometazín, ranitín, salicyláty.

[viac info] [menej info]

S-TEOF - Teofylín    [menej info]

Teofylín je antiastmatikum a bronchodilatans, používa sa v liečbe bronchiálnej astmy, paroxyzmálnej dušnosti, spastickej formy chronických obštrukčných bronchopneumopatií. Spôsobuje koronárnu vazodilatáciu.

[viac info] [menej info]

S-TrfR - Solubilný transferínový receptor    [menej info]

Transferínový receptor je integrálny membránový glykoproteín. Proteolýza vytvára solubilnú formu transferínového receptora. Sérová koncentrácia sTfR je priamo úmerná koncentrácii receptorov na membráne. Príjem železa bunkami organizmu je riadený expresiou

[viac info] [menej info]

S-Trf - Transferín    [menej info]

Transferín je beta-glykoproteín. Pôsobí ako hlavný transportér železa a je negatívny reaktant akútnej fázy.

[viac info] [menej info]

S-VALPRO - Kyselina valproová    [menej info]

Kyselina valproová sa resorbuje v črevách. Maximálne hladiny sú dosiahnuté 12 hodín (rozpätie 3 – 24 hodín) po perorálnom podaní. Rovnovážne koncentrácie sa dosiahnu v priebehu 3 – 4 dní.

[viac info] [menej info]

S-VALPRO - Kyselina valproová    [menej info]

Kyselina valproová sa resorbuje v črevách. Maximálne hladiny sú dosiahnuté 12 hodín (rozpätie 3 – 24 hodín) po perorálnom podaní. Rovnovážne koncentrácie sa dosiahnu v priebehu 3 – 4 dní.

[viac info] [menej info]

S-vitamin D na stanovenie vitamínu D total, S-OH-D3, S-OH-D2 - Vitamín D    [menej info]

U človeka je vitamín D syntetizovaný v koži účinkom ultrafialového žiarenia typu beta (UVB) pri vlnovej dĺžke 290 – 315 nm, pričom najvyššia účinnosť je pri vlnovej dĺžke 295 – 297 nm. Táto forma žiarenia sa vyskytuje v našich podmienkach iba na jar a v l

[viac info] [menej info]

S-VK-Fe - Železo - voľná väzbová kapacita    [menej info]

Väzbová kapacita železa udáva, aké najväčšie množstvo železa je schopný transferín naviazať.

[viac info] [menej info]

sat.Trf - Transferín - saturácia    [menej info]

Transferín sa spoločne so železom využíva na výpočet saturácie transferínu. Stanovenie saturácie transferínu sa využíva napr. pri skríningu hemochromatózy, na vylúčenie nadmernej hladiny železa, pri poruchách distribúcie železa (napr. pri ochoreniach peče

[viac info] [menej info]

Staclot LA - Lupus antikoagulans – LA    [menej info]

Pri potvrdení výskytu protilátky lupus antikoagulans sa obvykle vyšetrenie opakuje po 12 týždňoch, aby sa opätovne potvrdila ich prítomnosť.

[viac info] [menej info]

STrfR/Ferit - Solubilný transferínový receptor/log feritínu    [menej info]

Užitočné vyšetrenie pri identifikácii pacientov s vyčerpanými zásobami železa, sideropenickou anémiou, najmä ak súbežne trpia inou chronickou anémiou, alebo tých, ktorí môžu mať ovplyvnenú hladinu feritínu akútnou fázovou reakciou.

[viac info] [menej info]

S_VANKO - Vankomycín    [menej info]

Vankomycín je glykopeptidové antibiotikum. Má baktericídny účinok na proliferujúce baktérie tým, že inhibuje biosyntézu bunkovej steny. Porušuje permeabilitu bunkovej membrány baktérie a syntézu RNA.

[viac info] [menej info]

t

T AMA, ALD - AMA typizácia (M2, M2-3E (BPO), Sp 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP)    [menej info]

Táto metóda slúži na vyšetrenie jednotlivých antigénov asociovaných s autoimunitnými hepatopatiami, prípadne na konfirmáciu imunofluorescenčnej positivity – stanovuje deväť sérových protilátok proti špecifickým antigénom pečene na diagnostiku autoimunitný

[viac info] [menej info]

T ANCA - Typizácia ANCA protilátok    [menej info]

Sérologické testovanie protilátok proti cytoplazme neutrofilných granulocytov - ANCA je dôležitou pomôckou pri diagnóze autoimunitných ochorení ako sú Wegenerova granulomatóza, rýchla progresívna glomerulonefritída, polyarteritída, ulcerózna kolitída, pri

[viac info] [menej info]

TPMT - Polymorfizmus TPMT génu pri indikácii terapie tiopurínovými preparátmi    [menej info]

10 – 12 % pacientov liečených tiopurínmi sú nositeľmi mutácie TPMT (tiopurín metyltransferáza), ktorý znižuje až úplne potlačí jeho enzýmovú aktivitu. Dôsledkom toho sa akumuluje a stáva sa toxickým. Pred začatím liečby je dôležité detegovať TPMT mutáciu,

[viac info] [menej info]

Tryptáza    [menej info]

Tryptáza je najvýznamnejšou proteázou žírnych buniek (mastocytov).

[viac info] [menej info]

TT - Trombínový čas    [menej info]

Trombínový čas (TT) stanovuje čas potrebný na tvorbu fibrínového vlákna po podaní štandardného množstva trombínu do plazmy. Trombínový čas teda meria premenu fibrinogénu na fibrín.

[viac info] [menej info]

typizácia erytrocytúrie    [menej info]

Posúdenie morfologických zmien erytrocytov: erytrocyty z močových ciest a močového mechúra – zachovávajú svoj pôvodný tvar – izomorfné, erytrocyty z glomerulov – zmena tvaru – dysmorfné erytrocyty.

[viac info] [menej info]

u

U-AMS - Amyláza v moči    [menej info]

Amyláza je enzým, ktorý hydrolyzuje α1,4-glykozidovú väzbu v molekule škrobu, resp. glykogénu, za vzniku maltózy. V sére sú prítomné dva izoenzýmy – slinný a pankreatický. AMS je v glomeruloch filtrovaná do primárneho moču, čo predstavuje jej hlavnú cestu

[viac info] [menej info]

U-Ca – koncentrácia vápnika v moči - Vápnik    [menej info]

Vápnik je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

U-Cl – koncentrácia chloridov v moči - Chloridy    [menej info]

Chloridy sú hlavným aniónom v ECT. Sú potrebné na reguláciu vodnej rovnováhy, osmotického tlaku a na udržanie acidobázickej rovnováhy.

[viac info] [menej info]

U-DROGY - Drogy - v moči    [menej info]

Stanovenie drog v moči je skríningové vyšetrenie prítomnosti najčastejšie užívaných psychotropných látok a ich metabolitov v moči.

[viac info] [menej info]

U-K – koncentrácia draslíka v moči - Draslík    [menej info]

K+ je kľúčový katión v ICT, kde sa nachádza vo vysokej koncentrácii. V ECT sa distribuuje v nízkej koncentrácii. Asi 90 % draslíka sa vylučuje močom, 10 % stolicou. Koncentrácie a vylučovanie draslíka je regulované predovšetkým aldosterónom, stavom acidob

[viac info] [menej info]

U-Mg – koncentrácia horčíka v moči - Horčík    [menej info]

Horčík je dôležitou zložkou kostí, podieľa sa na regulácii štrukturálnej a funkčnej integrity buniek, neuromuskulárnej excitability, svalovej kontrakcie, membránového transportu, srdcovej činnosti, krvného tlaku, zrážania krvi, je aktivátorom mnohých enzý

[viac info] [menej info]

U-Na – koncentrácia sodíka v moči - Sodík    [menej info]

Na+ je najdôležitejší katión v extracelulárnej tekutine (ECT), ktorý sa kľúčovo podieľa na jej osmolalite. Napriek tomu, že jeho koncentrácia v ECT je vysoká a v ICT nízka, asi 0,40 Na+ sa nachádza mimo ECT, z toho polovica v kostiach.

[viac info] [menej info]

UGT1A1 - Detekcia dĺžkového polymorfizmu génu UGT1A1 pri Gilbertovom syndróme    [menej info]

Gilbertov syndróm je autozomálne recesívne dedičné ochorenie, charakterizované chronickou benígnou nekonjugovanou hyperbilirubinémiou s prejavmi icteru (juvenilná žltačka), bez prítomnosti bilirubínu v moči, bez hyperhemolýzy a iných postihnutí pečene. GS

[viac info] [menej info]

v

vAGR IgG, vAGR IgM - Protilátky proti neutrofilom – viazané IgG, IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo- a auto-protilátok s využitím vhodných monošpecifických antihumánnych imunoglobulínových reagencií konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

vALy IgG, vALy IgM - Protilátky proti lymfocytom viazané IgG,IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo- a auto-protilátok pomocou antiľudských imunoglobulínových reagencií triedy IgG, resp. IgM konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

vATR IgG, vATR IgM - Protilátky proti trombocytom – viazané IgG, IgM    [menej info]

Test sa využíva na detekciu alo-autoprotilátok a protilátok indukovaných liekmi s využitím vhodných monošpecifických antihumánnych imunoglobulínových reagencií konjugovaných s fluorochrómom.

[viac info] [menej info]

w

WT1 - Stanovenie množstva transkriptu mutovaného génu WT1 (Wilmsov tumor)    [menej info]

WT1 slúži ako nešpecifický nezávislý faktor, WT1 (Wilmsov tumor 1) gén lokalizovaný na chromozóme 11p13. Kóduje zinkový prst DNA viažuceho proteínu. WT1 gén sa vyznačuje funkčnou dualitou – pôsobí ako tumorsupresorový aj ako onkogén.

[viac info] [menej info]