Odborné podujatia

10. novembra 2017: MGA pre mladých