Informácie o čase vyšetrenia (turn-around-time)

Druh vyšetrenia Metóda Materiál Vykonáva sa Výsledok za Hodnotenie
anti HIV 1/2 + p24 Ag ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
HBsAg ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HBs ECLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti HBc IgM ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HBc total ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HBe ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
HBeAg ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HCV ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HAV IgM ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti HAV total ECLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti Rubeola IgM ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti Rubeola IgG ECLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti CMV IgM ECLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti CMV IgG ECLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti CMV IgG avidita ECLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti EBV IgM CLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti EBV IgG CLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti EBNA 1 IgG CLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
anti B. pertussis IgA CLIA S, P denne 24 hod. kvalitatívne
anti B. pertussis IgG CLIA S, P denne 24 hod. kvantitatívne
Morbilli IgM CLIA S, P 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
Morbilli IgG CLIA S, P 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
Parotitítda IgM CLIA S, P 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
Parotitítda IgG CLIA S, P 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti CMV IgM ELISA S, P, L, OT 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
anti CMV IgG ELISA S, P, L, OT 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti EBV IgM ELISA S, P, L, OT 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
anti EBV IgG ELISA S, P, L, OT 2 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti EBV IgA ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
anti HSV 1/2 IgM ELISA S, P, L, OT 2-3 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
anti HSV 1/2 IgG ELISA S, P, L, OT 2-3 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti VZV IgM ELISA S, P, L, OT 2-3 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
anti VZV IgG ELISA S, P, L, OT 2-3 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti Borrelia burg. s.l. IgM ELISA S, P, L, OT 3-4 x týždenne do 48 až 72 hod. kvalitatívne
anti Borrelia burg. s.l. IgG ELISA S, P, L, OT 3-4 x týždenne do 48 až 72 hod. kvantitatívne
anti Ch. pneumoniae IgA ELISA S, P 5 x týždenne do 24 až 48 hod. kvalitatívne
anti Ch. pneumoniae IgG ELISA S, P 5 x týždenne do 24 až 48 hod. kvalitatívne
anti Ch. trachomatis IgA ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
anti Ch. trachomatis IgG ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
anti M. pneumoniae IgM ELISA S, P 5 x týždenne do 24 až 48 hod. kvalitatívne
anti M. pneumoniae IgG ELISA S, P 5 x týždenne do 24 až 48 hod. kvalitatívne
anti H. pylori IgG ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
anti Yersinia IgA ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
anti Yersinia IgG ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
kliešťová encefalitída IgM ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
kliešťová encefalitída IgG ELISA S, P 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
anti Ch. pneumoniae IgA MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti Ch. pneumoniae IgG MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti Ch. trachomatis IgA MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti Ch. trachomatis IgG MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti Ch. psittaci IgA MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti Ch. psittaci IgG MIF S, P, L, OT, Pu 2-3  x týždenne 3 - 5 dní semikvantitatívne
anti B. henselae/B. quintana MIF S, P 1 x týždenne do 7 dní semikvantitatívne
Borrelia garinii IgM WB S, P, L, OT, Pu 2-3 x týždenne 3 - 5 dní kvalitatívne
Borrelia garinii IgG WB S, P, L, OT, Pu 2-3 x týždenne 3 - 5 dní kvalitatívne
Borelia burg. s.l. IgM WB S, P, L, OT, Pu 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
Borelia burg. s.l. IgG WB S, P, L, OT, Pu 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
B. pertussis IgA WB S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
B. pertussis IgA WB S, P 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
anti F. tularensis AGL S, P denne* do 24 hod. kvantitatívne
anti B. abortus AGL S, P denne* do 24 hod. kvalitatívne
anti L. monocytogenes AGL S, P, L denne* 24 - 48 hod. kvantitatívne
anti L. ivanovii AGL S, P, L denne* 24 - 48 hod. kvantitatívne
WIDAL AGL S, P denne* do 24 hod. kvantitatívne
IM, PB AGL S, P denne* 24 - 48 hod. kvantitatívne
chrípka A, B Ag ICH TNs, AS, VY denne do 24 hod. kvalitatívne
RSV Ag ICH TNs, AS, VY denne do 24 hod. kvalitatívne
adenovírus Ag ICH TNs, AS, VY denne do 24 hod. kvalitatívne
rotavírus Ag ICH F denne* do 24 hod. kvalitatívne
adenovírus Ag ICH F denne* do 24 hod. kvalitatívne
astrovírus Ag ICH F denne* do 24 hod. kvalitatívne
norovírus Ag ICH F denne* do 24 hod. kvalitatívne
anti C. tetani ICH S, P podľa potreby do 24 hod. kvalitatívne

 

 

Druh vyšetrenia Metóda Materiál Vykonáva sa Výsledok za Hodnotenie
HBV DNA PCR S, P 2 x týždenne 3 - 5 dní kvantitatívne
HCV RNA PCR S, P 2 x týždenne 3 - 5 dní kvantitatívne
HCV genotyp PCR S, P 2 x mesačne do 15 dní
Adenovírus DNA PCR S, P, F, L, Pu, V, AS, BAL 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
Adenovírus DNA PCR S, P, F, L, Pu, V, AS, BAL 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
BK vírus PCR S, P, U 2 x týždenne 3 - 4 dni kvantitatívne
JC vírus PCR S, P, U 2 x týždenne 3 - 4 dni kvantitatívne
CMV DNA PCR B, S, P, F, L, Pu, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvalitatívne
CMV DNA kvant PCR B, S, P, F, L, Pu, AS, BAL, PV, TK 4 x týždenne 1 - 2 dni kvantitatívne
EBV DNA PCR B, S, P, L, Pu, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvalitatívne
EBV DNA kvant PCR B, S, P, L, Pu, AS, BAL, PV, TK 4 x týždenne 1 - 2 dni kvantitatívne
HSV 1 DNA PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvalitatívne
HSV 1 DNA kvant PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvantitatívne
HSV 2 DNA PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvalitatívne
HSV 2 DNA kvant PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvantitatívne
VZV DNA PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK 6 x týždenne 1 - 2 dni kvalitatívne
VZV DNA kvant PCR S, P, L, Pu, V, AS, BAL, PV, TK podľa potreby 1 - 2 dni kvantitatívne
HHV 6 DNA PCR S, P, L 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
HHV 6 DNA kvant PCR S, P, L 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
HHV 8 DNA PCR S, P, L 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
HHV 8 DNA kvant PCR S, P, L 1 x týždenne do 7 dní kvantitatívne
Parvovírus B 19 DNA PCR S, P, KD, B 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
Borrelia burg. s.l. DNA PCR B, L, TK, Pu 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
Ch. pneumonaie DNA PCR V, TNs, BAL, AS 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
Ch. trachomatis DNA PCR V, L, OT, BAL, AS, U, PV 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
M. pneumoniae DNA PCR V, TNs, BAL, AS 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
N. gonorrhoeae DNA PCR V, U, PV 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
B. pertussis DNA PCR V, TNs, BAL, AS 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
B. parapertussis DNA PCR V, TNs, BAL, AS 2 x týždenne 3 - 4 dni kvalitatívne
M. hominis DNA PCR V, U, PV 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
M. genitalium DNA PCR V, U, PV 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
U. parvum DNA PCR V, U, PV 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
U. urealyticum DNA PCR V, U, PV 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
T. vaginalis DNA PCR V 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
T. gondii DNA PCR B, PV, OT, BAL, TK 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
P. jiroveci DNA PCR BAL, SP 1 x týždenne do 7 dní kvalitatívne
S - sérum P - plazma L - likvor OT - očná tekutina V - výter BAL - bronchoalveolárna laváž
TNs - tampón nosohltan VY - výplach AS - aspirát F - stolica Pu - punktát U - moč
PV- plodová voda KD - kostná dreň TK - tkanivo B - krv SP - spútum

 

LEGENDA

*okrem víkendu a sviatkov
S - sérum
P - plazma
L - likvor
OT - očná tekutina
TNs - tampón nosohltan
VY - výplach
AS - aspirát
F - stolica
Pu - punktát
MIF - mikroimunofluorescencia
ICH - imunochromatografia
ECLIA - elektrochemiluminiscencia
ELISA - enzýmová imunoanalýza
AGL - aglutinácia
WB - western blot