Doručenie výsledkov

Forma výsledku

Všetky výsledky sú z laboratórneho informačného systému denne vytlačené a pre zabezpečenie ochrany osobných údajov jednotlivo v obálkach s menom a adresou lekára pripravené na odoslanie. Následne sú doručované prostredníctvom našej dopravnej služby ordinujúcim lekárom.

V prípade kritických hodnôt vyšetrovaných parametrov, laboratóriá telefonicky nahlásia tieto výsledky ordinujúcemu lekárovi.

V prípade elektronického doručovania výsledkov sú tieto priebežne odosielané prostredníctvom prepojenia LIS a NIS a /alebo AIS, prípadne prostredníctvom eLab. Záverečná lekárska správa je vždy vyhotovená po ukončení príslušných laboratórnych vyšetrení a je uchovávaná v LIS. Takto je vytlačená a v písomnej podobe odoslaná ošetrujúcemu lekárovi.

eLab

Elektronické laboratórium je jedinečným elektronickým systémom, slúžiacim na on-line zadávanie a získavanie výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov. Výrazným spôsobom prispieva k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvára komfortný priestor na jej realizáciu. Prenos výsledkov je chránený, preto na využívanie tohto systému potrebujete registráciu a GRID kartu, viac informácii nájdete v sekcii eLab.

FTP prepoj

Laboratória spoločnosti Medirex, a.s. podporujú prenos a doručenie výsledkov laboratórnych vyšetrení priamo do NIS (nemocničný informačný systém) nemocničných zariadení alebo AIS (ambulantný informačný systém) poliklinických zariadení či ambulantných lekárov. Aktuálny stav prepojenia AIS a LIS nájdete v sekcii FTP prepoj. Prenos výsledkov laboratórnych vyšetrení do vášho informačného systému prebieha prostredníctvom internetu cez šifrované spojenie a pomocou mena a hesla, ktoré je unikátne. Veľkým benefitom pre vás je, že výsledky sú generované v elektronickej forme okamžite po validácii v laboratóriu, čím výrazne skrátite čas doručenia výsledku.