Infekcia vírusom rubeoly

  • anti-Rubeola IgM
  • anti-Rubeola IgG

Krátka charakteristika

Jediným hostiteľom vírusu rubeoly je človek. Vstupnou bránou vírusu je pravdepodobne sliznica nosohltanu. U detí a dospelých prebieha rubeola ako mierne ochorenie charakterizované makulopapulóznou vyrážkou, teplotou a zväčšením lymfatických uzlín, hlavne za ušami. Komplikáciou môže byť postihnutie kĺbov alebo vzácna postinfekčná encefalopatia. Nebezpečná je však primoinfekcia ženy v gravidite, hlavne v prvom trimestri, kedy kongenitálna infekcia vyvoláva vážne poškodenie plodu (vrodené chyby srdca, oka, sluchového orgánu, mikrocefálie, spomalenie somatického a psychického vývoja). Vírus rubeoly sa prenáša priamym kontaktom s chorým alebo s  inaparentne infikovaným človekom. Zdrojom sú i novorodenci s kongenitálnou rubeolou. Vzhľadom k teratogénnemu účinku vírusu bolo u nás zavedené očkovanie živou atenuovanou vakcínou (kombinovaná očkovacia látka proti osýpkam, parotitíde a rubeole).

Laboratórna diagnostika sa opiera o dôkaz špecifických protilátok IgG a IgM metódami EIA. IgM protilátky sú detegované 2 - 4 dni po nástupe klinických príznakov s maximom na 7. - 10. deň. IgG protilátky sú prítomné po prekonanej infekcii alebo po vakcinácii. Minimálna protektívna hladina IgG metódou EIA sa predpokladá v rozmedzí 15 - 100 IU/ml.

Metódy

CMIA – chemiluminiscenčná imunoanalýza (IgM – index pozitivity; IgG – kvantitatívna AU/ml)

Klinický materiál

Pre dôkaz špecifických protilátok

venózna krv odobratá do skúmavky so separátorom séra (gélový, resp. guličkový)