Infekcia parvovírusmi

  • priamy dôkaz DNA Parvovírus B19 (PCR)

Krátka charakteristika

Infekcie parvovírusom B19 sa bežne vyskytujú na celom svete. Prenášajú sa kvapôčkovou infekciou. Postihujú hlavne deti a dospelých, ktorí sú v blízkom kontakte s deťmi (učitelia). Parvovírus B19 sa množí v kmeňových bunkách erytrocytového radu kostnej drene a primoinfekcia prebieha vo väčšine nakazených osôb v detskom veku asymptomaticky alebo pod klinickým obrazom „erythema infectiosum" (tzv. piata choroba - u detí benígne akútne ochorenie s charakteristickou vyrážkou na tvári, u dospelých i s postihnutím kĺbov). Infekcia je nebezpečná v tehotenstve, kedy môže dôjsť k ťažkému postihnutiu alebo úmrtiu plodu (ťažká anémia, hromadenie tekutín v tkanivách - zlyhaním myokardu). U jedincov s poruchami imunity alebo onkologických detských pacientov sa infekcia môže prejaviť ako aplastická anémia. Laboratórna diagnostika sa opiera o priamy dôkaz vírusovej DNA metódou PCR.

Klinický materiál

Krv, kostná dreň, pupočníková krv, plazma, sérum, amniotická tekutina, biopsia placenty, fetálne tkanivo.

Pokyny k odberu

Pre dôkaz parvovírusu B19 sa spravidla odporúča vyšetriť periférnu krv, vzorky kostnej drene alebo pupočníkovú krv. Ďalej možno vyšetriť krvnú plazmu alebo sérum, amniotickú tekutinu, biopsie placenty a fetálne tkanivo. Pri odbere všetkých typov klinických materiálov je vždy potrebné zaslať na vyšetrenie tiež vzorku periférnej krvi pacienta (v prípade odberu vzorky plodu i vzorky krvi matky).

Odber všetkých typov vzoriek (okrem krvi) je nutné preniesť do sterilnej skúmavky bez transportného média a transportovať do 12 hod. pri 4 °C. Je potrebné odobrať od 200 μl do 2 ml vzoriek telových tekutín (amniotická tekutina); minimálne 1 x 1 x 1 mm tkaniva (možno však vyšetriť i minimálne objemy, napr. fetálne biopsie); odoberať vždy „na sucho".

Odber krvi: vzorka nezrazenej periférnej krvi sa odoberá do EDTA a transportuje pri 4 °C do 24 hod. do laboratória. Pri dlhšom skladovaní je potrebné všetky vzorky uchovávať zamrazené pri -20 °C.