Infekcia ľudským herpetickým vírusom typ 8 (HHV 8)

  • priamy dôkaz DNA HHV8 – kvalitatívne (PCR)

HHV 8 (KSHV - Kaposi sarkoma associated herpes virus) je bežne prítomný asi v štvrtine ľudskej populácie (v Európe v oblasti Stredomoria sa premorenosť pohybuje medzi 9 - 10 %, v niektorých oblastiach severnej Afriky až okolo 50 %). Prenáša sa slinami, prípadne pohlavným stykom alebo krvou. Primárne infekcie vzácne pripomínajú infekčnú mononukleózu. Diagnostika sa vykonáva predovšetkým u osôb po transplantácii (najmä obličiek, menej pečene, srdca, pľúc a kostnej drene) a u pacientov s Kaposhiho sarkómom. Laboratórna diagnostika sa opiera o priamy dôkaz vírusovej DNA metódou PCR z biopsie Kaposhiho sarkómu, prípadne z krvi.

Metódy

PCR – polymerázová reťazová reakcia (nested end-point) pre detekciu HHV-6 DNA

Klinický materiál

Nezrazená krv, biopsia, výpotok, autopsia.

Pokyny k odberu

Krv sa odoberá asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz) v množstve, ktoré odporúča výrobca.

Iný tekutý biologický materiál sa odoberá do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 - 1 ml.

Tkanivo (cca 1x1x1 mm) sa odoberajú do prázdnej sterilnej skúmavky.

Odbery sa vykonávajú asepticky, vzorky sa okamžite zašlú do laboratória pri teplote 2 - 8 ºC (maximálne do 6 hod. po odbere). V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky zamrazia pri -25 ± 6 °C.