Infekcia adenovírusmi

  • priamy dôkaz adenovírusov – kvantitatívne (PCR)

Klinický význam

Adenovírusy spôsobujú prevažne infekcie respiračného systému, gastrointestinálneho systému, urogenitálneho systému a konjuktivitídy. U ľudí je známych 51 sérotypov. Prenášajú sa kvapôčkovou infekciou, fekálno – orálnou cestou, kontaminovanými rukami a predmetmi. Väčšina infekcií je asymptomatických, iné prebiehajú pod obrazom postihnutia rôznych systémov v závislosti od sérotypu.

Virologická  diagnostika

Na vyšetrenie je vhodný akýkoľvek materiál v závislosti od klinického obrazu. Prítomnosť adenovírusovej DNA v tekutých materiáloch, tkanivách a stolici kvantifikujeme a uvádzame v kópiách na mernú jednotku (mililiter resp. gram).

Pre dôkaz DNA metódou PCR (všetky sérotypy) odporúčame zasielať suché tampóny i tekuté materiály v sterilných skúmavkách bez transportného média.