Gastrointestinálne vírusy

  • rotavírusy - priamy dôkaz antigénu
  • adenovírusy - priamy dôkaz antigénu
  • norovírusy - priamy dôkaz antigénu
  • astrovírusy - priamy dôkaz antigénu