Virologická sérológia a PCR

Gastrointestinálne vírusy

 • rotavírusy - priamy dôkaz antigénu
 • adenovírusy - priamy dôkaz antigénu
 • norovírusy - priamy dôkaz antigénu
 • astrovírusy - priamy dôkaz antigénu

Infekcia adenovírusmi

 • priamy dôkaz adenovírusov – kvantitatívne (PCR)

Infekcia BK vírusom

 • priamy dôkaz DNA BK vírusu – kvantitatívne (PCR)

Infekcia cytomegalovírusom (CMV)

 • anti-CMV IgM
 • anti-CMV IgG
 • stanovenie avidity anti-CMV IgG – u vybraných pacientov
 • dôkaz autochtónnej produkcie anti-CMV IgG (výpočet protilátkového indexu)
 • priamy dôkaz DNA CMV – kvalitatívne (PCR)
 • priamy dôkaz DNA CMV – kvantitatívne (PCR) – u vybraných pacientov

Infekcia vírusom Epsteina a Barrovej (EBV)

 • špecifické protilátky:
  • anti-EBV IgM
  • anti-EBV IgG
  • anti-EBNA 1 IgG
  • anti-EBV IgA
 • heterofilné protilátky:
  • Paul-Bunnelova reakcia
  • IM test
 • dôkaz autochtónnej produkcie anti-EBV IgG (výpočet protilátkového indexu)
 • priamy dôkaz DNA EBV – kvalitatívne (PCR)
 • priamy dôkaz DNA EBV – kvantitatívne (PCR) – u vybraných pacientov

Infekcia vírusmi herpes simplex (HSV-1, HSV-2)

 • anti-HSV 1/2 IgM
 • anti-HSV 1/2 IgG
 • dôkaz autochtónnej produkcie anti-HSV 1,2 IgG (výpočet protilátkového indexu)
 • priamy dôkaz DNA HSV1 – kvalitatívne (PCR)
 • priamy dôkaz DNA HSV1 – kvantitatívne (PCR) – u vybraných pacientov
 • priamy dôkaz DNA HSV2 – kvalitatívne (PCR)

Infekcie ľudskými vírusmi imunitnej nedostatočnosti – HIV (HIV-1, HIV-2):

 • anti-HIV 1,2 + HIV p 24 Ag

Infekcia ľudským herpetickým vírusom typ 6 (HHV 6)

 • priamy dôkaz DNA HHV6 – kvalitatívne (PCR)

Infekcia ľudským herpetickým vírusom typ 8 (HHV 8)

 • priamy dôkaz DNA HHV8 – kvalitatívne (PCR)

Infekcia JC vírusom

 • priamy dôkaz DNA JC vírusu – kvantitatívne (PCR)

Infekcia parvovírusmi

 • priamy dôkaz DNA Parvovírus B19 (PCR)

Infekcia vírusom rubeoly

 • anti-Rubeola IgM
 • anti-Rubeola IgG

Infekcia vírusom varicella - zoster (VZV)

 • anti-VZV IgM
 • anti-VZV IgG
 • dôkaz autochtónnej produkcie anti-VZV IgG (výpočet protilátkového indexu)
 • priamy dôkaz DNA VZV – kvalitatívne (PCR)
 • priamy dôkaz DNA VZV – kvantitatívne (PCR) – u vybraných pacientov

Respiračné vírusy

 • RSV - priamy dôkaz antigénu
 • adenovírusy - priamy dôkaz antigénu
 • chrípka A - priamy dôkaz antigénu
 • chrípka B - priamy dôkaz antigénu

Vírusová hepatitída typ A (HAV)

 • anti-HAV IgM
 • anti-HAV IgG

Vírusová hepatitída typ B (HBV)

 • HBsAg
 • HBsAg - konfirmačný test
 • anti-HBs
 • anti-HBc IgM
 • anti-HBc
 • HBeAg
 • anti-HBe
 • priamy dôkaz DNA HBV – kvantitatívne (PCR)

Vírusová hepatitída typ C (HCV)

 • anti-HCV
 • anti-HCV konfirmačný test (imunoblot)
 • priamy dôkaz RNA HCV – kvalitatívne (PCR)
 • priamy dôkaz RNA HCV – kvantitatívne (PCR)
 • genotyp HCV

Vírusová hepatitída typ E (HEV)

 • anti-HEV IgM
 • anti-HEV IgG

Vírus kliešťovej encefalitídy

 • Vírus kliešťovej encefalitídy IgM
 • Vírus kliešťovej encefalitídy IgG

Vírus osýpok

 • Vírus osýpok IgM
 • Vírus osýpok IgG

Vírus parotitídy

 • Vírus parotitídy IgM
 • Vírus parotitídy IgG