Trichomonas vaginalis

  • Trichomonas vaginalis - Dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)

Klinický materiál

Ster z cervixu, ster z uretry, moč, ejakulát, výter zo spojovkového vaku, u novorodencov aj bronchoalveolárna laváž (BAL), likvor, krv s EDTA, pupočníková krv a iné.

Odberový materiál

Špeciálna odberová súprava určená na výter z krčka maternice alebo na odber moču alebo sterilný dakrónový tampón (po odbere vložiť do sterilnej skúmavky bez transportného média), sterilná skúmavka.

Pokyny k odberu

Pre vyšetrenie na dôkaz DNA (PCR) Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, M. genitalium, Ureaplasma urealyticum, U. parvum je postačujúci 1 výter vykonaný suchým, dakrónovým tampónom, ktorý sa vloží do prázdnej sterilnej skúmavky bez transportného média.

Transport vzoriek je pri teplote 4 ºC do 12 hodín po odbere. V prípade dlhšie trvajúceho transportu sa vzorky zamrazia pri -25 ± 6 °C. Pri tejto teplote sa potom transportuje aj materiál do laboratória.

Ster z cervixu
Pri odbere vzorky je potrebné odstrániť hlienovú zátku z cervixu, čo sa môže urobiť bežným vatovým tampónom. Potom sa použije dakrónový tampón, pričom výter sa získa rotáciou v krčku maternice počas 10 až 30 sekúnd, aby sa odobralo čo najviac bunkového materiálu (epitélií). Pri odbere sa tampón nesmie dotýkať steny pošvy. Pri infekcii ženského urogenitálneho systému je často vhodné odoslať na vyšetrenie ster z cervixu spolu so sterom z uretry čo zvyšuje citlivosť vyšetrenia.

Ster z uretry
Pacient nesmie pred odberom minimálne 2 hod. močiť. Odber vzoriek z uretry sa vykonáva skrutkovitým pohybom tampónom, ktorý sa vsunie do močovej rúry do hĺbky 3 - 4 cm a rotuje sa  ním 2 - 3 sekundy.

Moč
Pacient nesmie pred odberom najmenej 2 hod. močiť, pre vyšetrenie je potrebná prvá dávka moču  o objeme min. 10 ml. V prípade, že je moč odobraný do špeciálnej odberovej súpravy je táto vzorka stabilná pri izbovej teplote 90 dní. V prípade, že nie je k dispozícii odberová súprava so stabilizačným médiom, je možné zaslať moč aj v skúmavke, moč však musí byť do laboratória doručený do 24 hodín.

Ejakulát
Vzhľadom na vysokú citlivosť metódy pokiaľ to nie je nutné, odporúčame nahradiť vyšetrenie ejakulátu odberom moču. V prípade potreby vyšetriť ejakulát je nutné odoslať vzorku získanú po masáži v minimálnom objeme 1 ml.

Výter zo spojovkového vaku
Na dôkaz očnej formy mykoplazmovej infekcie sa odoberá výter zo spojovkového vaku. Ak je to nutné, sterilným tampónom sa očistí okolie oka, neodstráni sa však materiál priamo zo spojovky. Ak sú zasiahnuté obidve spojovky, každé oko sa vytrie samostatným tampónom. Materiál sa odoberá v poradí dolná spojovka, horná spojovka, postup sa opakuje 2 - 3-krát. Oba tampóny sa vložia do jednej skúmavky a vyšetria súčasne.

Krv do EDTA
Krv sa odoberá asepticky do skúmavky s EDTA (ako na krvný obraz).

Ostatný tekutý biologický materiál
Likvor, BAL, plazma, punktáty, očná tekutina, amniotická tekutina sa odoberá do sterilných skúmaviek v minimálnom množstve 0,5 - 1 ml.

Tkanivo
Tkanivá (cca 1 x 1 x 1 mm) sa odoberajú do prázdnej sterilnej skúmavky.