Tetanus – stanovenie protektívnej hladiny protilátok

  • anti-Clostridium tetani

Krátka charakteristika

Clostridium tetani je gram-pozitívna anaeróbna sporulujúca palička, ktorá svojim neurotoxínom vyvoláva ochorenie tetanus. Vyskytuje sa ako súčasť normálnej flóry v čreve cicavcov, hlavne koní a vo forme spór v pôde. Ak sa spóry dostanú poranením do ľudského organizmu začnú sa množiť a produkovať neurotoxín tetanospazmín. Ten sa z rany vstrebáva, krvnou a lymfatickou cestou sa dostáva k nervovým zakončeniam na nervosvalových platničkách. Z nich sa šíri do CNS k motorickým neurónom kde inhibuje uvoľňovanie neurotransmiterov. Tým sa zníži prah dráždivosti motorických neurónov, výsledkom sú tonické a klonické kŕče. Spazmy postihujú najskôr tvárové svaly (sardonický úsmev) a potom ostatné kostrové svaly, čím sa telo oblúkovite prehne dozadu. K ochrane človeka pred vznikom tetanu sa prevádza aktívna imunizácia  inaktivovaným tetanickým toxínom (toxoid).

Poznať hladinu anti-tetanických protilátok pacienta je vhodné v prípade poranení a úrazov, kedy sa zvažuje, či podať celú očkovaciu schému, alebo stačí jednu dávku adsorbovaného toxoidu (booster dávka) , ako aj pri posudzovaní potreby a účinnosti vakcinácie (revakcinácie).

Metódy

imunochromatografický test na detekciu protilátok proti tetanickému toxínu

Detekčný limit

0,1 IU/ml sa podľa WHO pokladá za ochrannú hladinu

Odber biologického materiálu a transport do laboratória

Odoberá sa krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Do dvoch hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote.

Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné vzorku transportovať a uchovávať pri  2 - 8˚C.