Salmonelózy

 • Widalova reakcia
 • Vi – antigén

Krátka charakteristika

Salmonelózy sú infekčné ochorenia vyvolané baktériami Salmonella enterica z čelade Enterobacteriaceae. Primárne sa vyskytujú v rôznych druhoch živočíchov - cicavcoch, vtákoch, ale aj studenokrvných živočíchov. Výrazne rozšírené sú epidémie salmonelóz vyvolaných S.enteritidis z infikovaných slepačích vajec a z kureniec. K infekcii dochádza po požití potravín, v ktorých sa salmonely namnožili do veľkého množstva - viac ako 106 - 109 baktérií v 1 g potraviny. Nižšie množstvo salmonel sa nemusí prejaviť ochorením, salmonely sa len vylučujú stolicou. U rizikových skupín ako sú novorodenci, dojčatá, starí ľudia alebo ľudia s iným základným ochorením môže ochorenie vyvolať aj nižší počet salmonel v potravinách. Salmonely sú odolné voči chladu, na čo je treba myslieť obzvlášť pri predaji zmrzliny a iných chladených potravín. Klinicky najvýznamnejšia je skupina salmonel vyvolávajúca septické ochorenia. Patrí sem týfus (pôvodca je Salmonella typhi)paratýfus A, B a C (pôvodcom je Salmonella paratyphi A, B a C). Ochorenie má dlhý inkubačný čas, trvá 2 až 3 týždne, dominuje ťažký horúčkovitý celkový stav pacienta. Zdrojom je výlučne chorý človek, rekonvalescent alebo bacilonosič. Ochorenia hnisavého charakteru  v kĺboch, na meningoch a v kostiach vyvolávajú salmonely s lokálnou manifestáciou (S.cholerasuis, S.dublin, S,panama, S.virchow). Najčastejšie sa stretávame s enterokolitídami charakteru otravy z potravín ( S.typhimurium, S.enteritidis).

Stanovenie protilátok proti jednotlivým somatickým O a flagelárnym H antigénom salmonel je prínosné v diferenciálnej diagnostike septických ochorení a v diagnostike reaktívnej artritídy, ktorá vzniká v intervale 2–6 týždňov po salmonelovej infekci.

Pre sérologickú diagnostiku brušného týfusu (S. typhi) má rozhodujúci diagnostický význam zistenie zvýšenia titra špecifických protilátok vyšetrením 2 vzoriek krvi, ktoré boli odobraté na začiatku choroby (prvý týždeň) a po uplynutí 10-14 dní ( druhý týždeň a ďalšie týždne choroby). Vyšetrenie anti-Vi protilátok je veľmi dôležité pri vyhľadávaní nosičov.

Metódy

 • aglutinačná reakcia somatických O antigénov:
  • O: 9,12 – S. typhi,  S.enteritidis
  • O: Vi - S.typhi
  • O: 4,5,12 – S. paratyphi B, S.typhimurium
  • O: 1,2 – S. paratyphi A
 • aglutinačná reakcia flagelárnych H antigénov:
  • H: d - S. typhi
  • H: 1,2 - S. paratyphi B, S.typhimurium
  • H: b - S. paratyphi B
  • H: g,m - S.enteritidis
  • H: i - S.typhimurium

Odber biologického materiálu a transport do laboratória

Odoberá sa krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Do dvoch hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote.Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné vzorku transportovať a uchovávať pri  2 - 8˚C.