Reumatoidné markery

  • reumatoidný faktor

Krátka charakteristika

RF sú autoprotilátky proti Fc oblasti ľudského IgG, ktoré boil pozmenené vo svojej terciálnej štruktúre. Patria prevažne k triede IgM, ale objavujú sa aj vo všetkých ostatných triedach imunoglobulínov. Detekcia RF je jedným z kritérií na diagnózu reumatoidnej artritídy, pretože 70 – 90 %  pacientov ich má zvýšené. Vysoké koncentrácie RF sú často spojené so závažnejším priebehom ochorenia, i keď existujú aj séronegatívne typy reumatoidnej artritídy bez detekovateľného RF. Reaktivita RF sa môže objaviť aj v spojitosti s inými reumatoidnými a reumatickými ochoreniami ako je hepatitída, endokarditída, parazitárne a vírusové infekcie a ďalšie autoimunitné ochorenia. Ich hladiny môžu stúpať aj s narastajúcim vekom. Preto samotná detekcia RF nemôže slúžiť ako diagnóza, ale musí byť interpretovaná v spojitosti s ďalšími klinickými nálezmi.

Metódy

Nefelometria - imunochemická reakcia Ag – Ab

Normy RF: < 15 IU/ml

Odber biologického materiálu a transport do laboratória:

Odoberá sa krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Do dvoch hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote.

Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné vzorku transportovať a uchovávať pri  2 - 8˚C.