Proteíny akútnej fázy

  • C-reaktívny proteín

Krátka charakteristika

CRP je jedným z proteínov akútnej fázy, ktorého hladina v sére alebo v plazme stúpa ako nešpecifická odpoveď na infekčný alebo neinfekčný zápalový proces. Syntetizovaný je v pečeni a za normálnych podmienok je prítomný v stopových množstvách. Jeho hodnoty u zdravých mužov nepresahujú 2-5 mg/L, u zdravých žien 2-4 mg/L. Hodnoty vyššie než 100 mg/L sprevádzajú v 80-85 % bakteriálne infekcie, preto sledovanie jeho hladín slúži ako monitoring úspešnosti terapie. Výnimkou z pravidla, že hodnoty CRP stúpajú s aktivitou zápalového ochorenia je systémový lupus erytematodes. Je známe že CRP tu stúpa iba pri serozitíde alebo synovitíde a v prítomnosti bakteriálnej infekcie. Samotná detekcia CRP vzhľadom na jeho nešpecificitu nemôže slúžiť ako diagnóza, ale musí byť interpretovaná v spojitosti s ďalšími klinickými nálezmi.

Stanovenie vysoko senzitívneho CRP (hs CRP)  je užitočné pri posudzovaní rizika rozvoja a prognózy kardiovaskulárneho ochorenia.

Metódy

  • Nefelometria - imunochemická reakcia Ag – Ab
  • Normy CRP: < 5 mg/L
  • Normy hs CRP:
    • < 0,99 - nízke riziko
    • 1,0 – 3,0 - stredné riziko
    • > 3,0 - vysoké riziko

Odber biologického materiálu a transport do laboratória:

Odoberá sa krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Do dvoch hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote.Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné vzorku transportovať a uchovávať pri  2 - 8˚C.