Mykoplazmové infekcie (respiračné)

  • anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
  • anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
  • Mycoplasma pneumoniae – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)

Krátka charakteristika

Mycoplasma pneumoniae je rozšírená celosvetovo a je pôvodcom primárnej atypickej pneumónie u viac než 12 miliónov ľudí ročne. Napriek tomu, že sa infekcia prenáša relatívne ľahko - kvapôčkami sekrétu, infekcie prebiehajú často inaparentne alebo len s ľahkými respiračnými príznakmi. Ochorenie sprevádzajú pomaly stúpajúce teploty, pocit upchatého nosa a malátnosť. Bronchopneumónia sa vyvinie len v 3 - 20 % chorých. Najčastejšie sa infekcie klinicky prejavujú u detí starších ako 5 rokov, školskej mládeže a dospievajúcich. Infekcie Mycoplasma pneumoniae môžu sprevádzať aj závažnejšie komplikácie, napr. nekrotizujúca pneumónia (u detí), exacerbácia astmy, hepatitída, meningoencefalitída, myokarditída, postihnutie pohybového aparátu atď. Závažný priebeh majú infekcie u osôb s ťažkými poruchami imunity. Na našom pracovisku sa detegujú IgM i IgG protilátky metódou ELISA s antigénom P1 (membránový proteín - hlavný imunogén).

Vo vybraných prípadoch pri komplikovanom priebehu ochorenia stanovujeme DNA Mycoplasma pneumoniae metódou PCR. Amplifikácia prebieha v oblasti multikópiovej sekvencie génu pre 16 S rRNA. Obdobne postupujeme vo vybraných prípadoch i pri detekcii Chlamydia pneumoniae DNA PCR.

Klinický materiál

Pre dôkaz špecifických protilátok (metóda ELISA, imunoblot)

venózna krv odobratá do sérovej skúmavky so separátorom séra

Pre dôkaz DNA Mycoplasma pneumoniae (metóda PCR)

Na detekciu Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae sa odoberajú vzorky spúta, BAL, výtery z nazofaryngu (nosohltanu), výtery zo sliznice nosa, biopsia, nezrazená krv, punktát, likvor a pod..

Odber všetkých typov vzoriek okrem krvi je nutné urobiť do sterilnej skúmavky bez transportného média a transportovať do 12 hod. pri 4 ºC. Je potrebné odobrať do 2 ml vzorky telových tekutín, ster alebo výter na tampóne „na sucho".

Odber krvi: vzorka nezrazenej periférnej krvi sa odoberie do EDTA a transportuje do laboratória pri 4 ºC do 24 hod. Pri dlhšom skladovaní je potrebné všetky vzorky uskladňovať zamrazené pri -20 ºC.