Markery streptokokovej infekcie

  • antistreptolyzín O
  • anti-DNáza B


Krátka charakteristika
Streptococcus pyogenes kolonizuje sliznice horného respiračného traktu a kože – primárne zdroje infekcie. Najčastejšie infekcia prebieha pod obrazom faryngitídy a streptokokovej angíny. Kmene s erytrogénnymi pyrogénnymi exotoxínmi vyvolávajú šarlach (scarlatina). Komplex mechanizmov virulencie chráni streptokoky pred hostiteľským  imunitným systémom, čo vedie k imunopatologickým následkom K najobávanejším komplikáciam streptokokovej infekcie patria poststreptokokové následky – glomerulonefritída, reumatická horúčka a poststreptokoková reaktívna artritída.

Laboratórna diagnostika
Sérologickým stanovením anti-streptolyzínu O (ASLO) a anti-DNáza B potvrdzujeme predchádzajúcu streptokokovú infekciu, čím diagnostikujeme a hodnotíme riziko vzniku imunopatologických následkov poststreptokokových ochorení - akútnej reumatickej horúčky, reaktívnej artritídy a glomerulonefritídy. Po prekonaní infekcie hladiny  pomaly klesajú, avšak asi v 30 % zostávajú stále zvýšené aj po 6 mesiacoch. Promptné zahájenie ATB terapie redukuje hladiny protilátok, ale úplne ich produkcii nezabráni. Protilátky proti Streptolyzín O – ASLO, tvoreného beta-hemolytickými streptokokmi skupiny A,C a G sú detegovateľné od prvého týždňa po infekcii s maximom o 3 – 6 týždňov. Ich tvorba sprevádza asi 75 – 80 % streptokokových infekcií horného respiračného traktu.
V prípade klinického podozrenia na nákazu pyogénnymi streptokokmi je vhodné vyšetrenie doplniť o stanovenie anti-DNáza B, lebo asi 20 - 25 % streptokokových infekcií horného respiračného traktu nesprevádza tvorba ASLO. Zvýšené hladiny anti-DNáza B lepšie korelujú s kultivačnými nálezmi z faryngu a  zvyšujú pri kožných infekciách (impetigo, eryzipel, poststreptokoková glomerulonefritída po kožnej infekcii). Hodnoty  anti-DNáza B začínajú stúpať neskôr, až o 4 – 8 týždňov po infekcii, ale zvýšená hladina pretrváva dlhšie ako ASLO.

Metódy

  • Nefelometria
  • Normy ASLO: dospelí <200 IU/ml,  deti <400 IU/ml (arbitrárne stanovená)
  • Normy anti- DNázaB: dospelí <200 IU/ml,  deti <300 IU/ml (arbitrárne stanovená)

Odber biologického materiálu a transport do laboratória:

Odoberá sa krv v množstve 5 – 7 ml do špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi. Do dvoch hodín sa môže krv transportovať pri izbovej teplote.Ak transport vyžaduje dlhší čas je potrebné vzorku transportovať a uchovávať pri  2 - 8˚C.