Bakteriologická sérológia a PCR

Antropozoonózy

 • anti-Listeria monocytogenes
 • anti-Listeria ivanovii
 • anti-Francisella tularensis
 • anti-Brucella abortus
 • anti-Yersinia enterocolitica

Borelióza (Borrelia burgdorferi s. l.)

 • anti-B. burgdorferi s. lato IgM
 • anti-B. burgdorferi s. lato IgG
 • anti- garinii IgM (imunoblot)
 • anti-B. garinii IgG (imunoblot)
 • rekombinantný blot anti-Borrelia sp. IgM
 • rekombinantný blot anti-Borrelia sp. IgG
 • dôkaz autochtónnej produkcie špecifických IgG protilátok (výpočet protilátkového indexu)
 • priamy dôkaz DNA Borrelia burgdorferi s. lato – kvalitatívne (PCR)

Chlamýdiové infekcie

 • anti-Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgA
 • anti-Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae IgG
 • anti-Chlamydia trachomatis IgA
 • anti-Chlamydia trachomatis IgG
 • anti-Chlamydia (Chlamydophila) psittaci IgA
 • anti-Chlamydia (Chlamydophila) psittaci IgG
 • Chlamydia pneumoniae – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)
 • Chlamydia trachomatis – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)

Infekcie Helicobacter pylori

 • anti-Helicobacter pylori IgG
 • anti-Helicobacter pylori IgG (imunoblot)

Markery streptokokovej infekcie

 • antistreptolyzín O
 • anti-DNáza B

Mykoplazmové infekcie (respiračné)

 • anti-Mycoplasma pneumoniae IgM
 • anti-Mycoplasma pneumoniae IgG
 • Mycoplasma pneumoniae – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)

Neisseria gonorrhoeae

 • priamy dôkaz Neisseria gonorrhoeae DNA – kvalitatívne (PCR)

Pertussis a parapertussis

 • anti-Bordetella pertussis IgA
 • anti-Bordetella pertussis IgG
 • anti-Bordetella pertussis IgA (imunoblot)
 • anti-Bordetella pertussis IgG (imunoblot)
 • Bordetella pertussis – dôkaz DNA – kvalitatívne (PCR)
 • Bordetella parapertussis – dôkaz DNA – kvalitatívne (PCR)

Proteíny akútnej fázy

 • C-reaktívny proteín

Reumatoidné markery

 • reumatoidný faktor

Salmonelózy

 • Widalova reakcia
 • Vi – antigén

Syfilis (infekcia Treponema pallidum)

 • nešpecifické protilátky:
  • RPR – test
 • špecifické protilátky:
  • anti-Treponema pallidum
  • anti-Treponema pallidum (imunoblot)
 • dôkaz autochtónnej produkcie špecifických protilátok (výpočet protilátkového indexu)

Tetanus – stanovenie protektívnej hladiny protilátok

 • anti-Clostridium tetani

Urogenitálne mykoplazmové a ureaplazmové infekcie

 • Mycoplasma hominis – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)
 • Mycoplasma genitalium – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)
 • Ureaplasma parvum – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)
 • Ureaplasma urealyticum – dôkaz DNA - kvalitatívne (PCR)