Predanalytika

Parazitózy nie je možné vždy odlíšiť od iných neparazitárnych infekčných ochorení, dá sa to zistiť iba laboratórnym vyšetrením. Dokazujeme ním priamo parazita alebo jeho vývinové štádium, u tkanivových parazitov dokazujeme prítomnosť a koncentráciu protilátok v sére a telových tekutinách sérologickými metódami. Pre dôkaz nákaz spôsobených parazitmi sa vyšetrujú biologické vzorky podľa charakteru a diagnózy ochorenia. Pri susp. črevných nákazách vyšetrujeme stolicu, perianálny odtlačok, obsah duodéna, pri infekciách močovo-pohlavného systému vyšetrujeme moč, stery z uretrálnej sliznice, vaginálny a prostatický sekrét, pri systémových parazitózach krv, krvné sérum, likvor, aspiráty z lymfatických uzlín, vzorky rôznych tkanív.

Dôležitým vodítkom pre ošetrujúceho lekára je cestovateľská anamnéza, dlhodobé ťažkosti chorého, dĺžka pobytu v oblastiach výskytu parazitov inkubačný čas, laboratórne parametre (zmeny v krvnom obraze, anémia, trombocytopénia, eozinofília, zvýšenie celkových imunoglobulínov, zvýšenie celkových IgE a. i.).

Predanalytická fáza vyšetrenia je jedným z limitujúcich faktorov získania objektívneho výsledku vyšetrenia. Jeho zabezpečenie závisí od:

 

  • odberu vhodnej biologickej vzorky v dostatočnom množstve
  • odberu vzorky pred zahájením liečby antiparazitárnymi preparátmi
  • odberu do vhodnej odberovej súpravy
  • presného označenia vzorky a čitateľného vyplnenia sprievodného lístka,
  • rýchleho doručenia biologickej vzorky do laboratória
  • prípravy vzorky na vyšetrenie a správneho výkonu laboratórnej skúšky
  • odbornej erudície zdravotnického personálu

 

Pre odber biologických vzoriek na parazitologické vyšetrenie je veľmi dôležité ovládať aspoň základné klinické prejavy ochorení človeka spôsobených parazitmi, charakteristickú lokalizáciu parazitárneho agens, jeho vývinový cyklus v hostiteľovi, spôsob a cesty prenosu, vylučovanie a dobu vylučovania pôvodcov parazitóz a ich vývinových štádií (vajíčka, cysty) exkrétmi a sekrétmi.