Vyšetrenie kryptosporidiózy – Cryptosporidium spp., koproantigén zo stolice

Charakteristika kryptosporídií je uvedená v časti  vyššie (Stolica, moč, spútum – kryptosporídie). V súčasnosti sú k dispozícii aj rôzne komerčné súpravy na detekciu antigénu Cryptosporidium spp. v stolici, ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou a špecifickosťou. Ide o testy ELISA, imunofluorescenčné a imunochromatografické testy s využitím monoklonálnych  protilátok, ktoré sú jednoducho vykonateľné a časovo nenáročné.