Vyšetrenie giardiózy – Giardia intestinalis, koproantigén zo stolice

Okrem štandardných metód používaných na dôkaz giardií (pozri parazitologické vyšetrenie stolice, resp. vyšetrenie duodenálnej šťavy) sú v súčasnosti k dispozícii aj rôzne komerčné súpravy na detekciu antigénu Giardia intestinalis v stolici, ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou a špecifickosťou. Ide o testy ELISA, imunofluorescenčné a imunochromatografické testy s využitím monoklonových protilátok, ktoré sú jednoducho vykonateľné a časovo nenáročné. Výhodou tohto testu je aj možnosť detegovať špecifický antigén vo vzorke stolice v prípadoch chronickej giardiózy, keď sa cysty alebo trofozoity nenachádzajú v stolici.