Vyšetrenie amebózy – Entamoeba histolytica, koproantigén zo stolice

Hrubé črevo človeka osídľuje šesť druhov meňaviek, z ktorých je patogénny jediný druh Entamoeba histolytica. Je schopný napadnúť stenu hrubého čreva a vyvolať akútnu dyzentériu, kolitídu (stolica s prímesou krvi a hlienu). Charakteristika extraintestinálnej amebózy spôsobenej Entamoeba histolytica je uvedená v časti: Vyšetrenie protilátok proti Entamoeba histolytica (IgG). Okrem štandardných metód používaných na dôkaz intestinálnej formy amebózy (pozri parazitologické vyšetrenie stolice) sú v súčasnosti k dispozícii aj rôzne komerčné súpravy na detekciu antigénu Entamoeba histolytica v stolici, ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou a špecifickosťou. Ide o testy ELISA a imunochromatografické testy s využitím monoklonálnych protilátok, ktoré sú jednoducho vykonateľné a časovo nenáročné. Výhodou tohto testu je aj možnosť detegovať špecifický antigén vo vzorke stolice v prípadoch chronickej amebózy, keď sa cysty alebo trofozoity v stolici nenachádzajú.