Vyšetrenie trichinelózy – Trichinella spiralis, protilátky triedy IgG

Trichinelóza je parazitárne ochorenie spôsobené nematódami rodu Trichinella a patrí medzi najzá važnejšie zoonózy, ochorenia prenosné zo zvierat na človeka s prírodnou ohniskovosťou. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo v menších či väčších epidémiách. Trichinelami sa človek môže nakaziť konzumáciou surového alebo nedostatočne teplom upraveného infikovaného bravčového alebo mäsa z voľne žijúcich zvierat (najčastejšie diviačieho). V zažívacom trakte dochádza k uvoľneniu lariev, ktoré sa zavŕtavajú do črevnej sliznice a dospievajú.  Oplodnené samičky rodia živé larvy, ktoré sa lymfou a krvou dostávajú do kostrových svalov, prípadne do svaloviny srdca. Larvy sa opúzdrujú priamo vo svalových vláknach. Prvé príznaky sa objavujú 1. – 10. deň po infekcii a trvajú asi 1 týždeň. Črevná fáza trichinelózy sa prejavuje predovšetkým vodnatými hnačkami, bolesťami brucha, horúčkami 38 – 41°C. Svalovú trichinelózu doprevádzajú horúčky, typickými príznakmi sú intenzívne bolesti svalov – myalgia, nehybnosť svalov, tvárový edém na viečkach, poruchy videnia, exantém a funkčné poruchy dýchacích, faryngeálnych a žuvacích svalov, prípadne myokarditída. Časté bývajú tiež nervové poruchy. Masívna invázia môže mať za následok smrť po obehovom zlyhaní alebo pneumóniu. Mortalita pri trichinelóze ľudí dosahuje až 40 %. Diagnóza je podmienená klinickou symptomatológiou a anamnestickými údajmi (dôležitý je údaj o konzumácii surového mäsa, najmä z diviny) a potvrdzujeme ju dôkazom protitrichinelových protilátok triedy IgG v sére pacientov metódou ELISA. V periférnej krvi býva prítomná eozinofília.