Vyšetrenie leishmaniózy – Leishmania donovani, protilátky triedy IgG

Leishmanióza je ochorenie prevažne zoonotického charakteru spôsobené parazitickými bičíkovcami – leishmániami. Rod Leishmania zahŕňa protozoárne parazity, ktoré cirkulujú medzi stavovcami a prenášačmi, ktorými sú dva rody flebotómov: Phlebotomus (Starý svet) a Lutzomyia (krajiny Nového sveta). Začiatok infekcie je vždy v koži, v mieste pricicania sa vektora, kde sa môže prejaviť ako kožná leishmanióza. Parazit môže invadovať do slizníc a vzniká kožno-slizničná leishmanióza alebo sa dostáva do vnútorných orgánov (uzliny, kostná dreň, slezina, pečeň) a vyvoláva tzv. viscerálnu leishmaniózu. Diagnostika sa opiera o nepriamy sérologický dôkaz IgG protilátok pri viscerálnej leishmanióze, avšak v prípade kožných či orgánových lézií ide o priamy (mikroskopický) dôkaz parazita.