Vyšetrenie echinokokózy – Echinococcus multilocullaris, protilátky triedy IgG

Echinococcus multilocularis je pôvodcom echinokokózy – alveokokózy vážneho ochorenia človeka u neliečených prípadov často s malígnym priebehom. Definitívnym hostiteľom pásomnice je líška i ďalšie šelmy, vrátane psa a mačky. Prenos infekcie je podobný ako pri Echinococcus granulosus. Človek sa infikuje požitím vajíčok pásomnice vylúčených definitívnym hostiteľom, najčastejšie konzumáciou kontaminovaných lesných plodov, surovej zeleniny, vodou, ale aj aerogénnou cestou pri sušení sena a práci s pôdou. V medzihostiteľovi (drobné hlodavce i človek) sa z vajíčka vytvára larva, ktorá sa lokalizuje prevažne v pečeni (asi 98 % všetkých prípadov). Netvorí cystu, ale difúzne prerastá do okolitých tkanív. Rast je veľmi pomalý, 15 až 30 rokov a správa sa ako malígny nádor. Asi u 2 % metastázuje do mozgu a pľúc. Napadnuté tkanivo má špongiovitú konzistenciu, cysta u človeka neobmedzene proliferuje, protoskolexy sú prítomné veľmi zriedka. Podobne, ako pri cystickej echinokokóze sa diagnostika opiera o dokaz špecifických protilátok pomocou ELISA, avšak v súčinnosti s klinickým nálezom pomocou RTG vyšetrenia, ultrazvukového vyšetrenia, CT a MR.