Vyšetrenie echinokokózy – Echinococcus granulosus, protilátky triedy IgG

Echinococcus granulosus parazituje v psoch a psovitých šelmách. Je rozšírený na celom svete, ale predovšetkým v oblastiach intenzívnych chovov oviec a dobytka. Vajíčka sa vylučujú trusom do vonkajšieho prostredia a s potravou sa môžu dostať do organizmu medzihostiteľa (bylinožravce, voľne žijúce zvieratá, napr. poľovná zver a tiež človek). Z vajíčka sa uvoľní onkosféra, ktorá preniká cez stenu tenkého čreva a krvou sa dostáva do rôznych orgánov, najčastejšie portálnym obehom do pečene. V pečeni sa z onkosféry vyvíja echinokoková cysta (hydatída), ktorá rastie veľmi pomaly. Príznaky cystickej hydatidózy závisia od lokalizácie cysty, od jej mechanického pôsobenia a od celkovej toxickej a alergickej reakcie. Nákaza často prebieha inaparentne, ale môžu sa objaviť dyspepsie, vracanie, parestézie v pravej časti hrudníka, dýchacie ťažkosti, teplota, zväčšenie pečene, pri kompresii choledochu žltačka so žlčovými kolikami. Diagnóza sa určuje na základe komplexných údajov (klinická symptomatológia, anamnestické údaje, výsledky zobrazovacích techník a výsledky laboratórnych testov). Sérologické vyšetrenie vykonávame testom nepriamej hemaglutinácie a dôkazom IgG protilátok testom ELISA. Pri echinokokóze sa spravidla zisťuje prítomnosť protilátok v oboch testoch. Prítomnosť protilátok môže byť i nešpecifická, skrížene reagujúca na iný antigén, preto je potrebné vyšetriť sérum pacienta na prítomnosť protilátok i proti iným parazitom.