Vyšetrenie cysticerkózy – Taenia solium, protilátky triedy IgG

Cysticerkóza je ochorenie spôsobené larválnym štádiom pásomnice Taenia solium. Jej výskyt je geopolitný, u nás však veľmi zriedkavý. Najčastejšie sa vyskytuje v Južnej Amerike. Človek sa nakazí po konzumácii vajíčok pásomníc, z ktorých sa uvoľní larva. Táto migruje predovšetkým do CNS, menej často do svalov podkožia a iných orgánov, kde vzniká larvocysta (cysticercus cellulosae) o veľkosti 5 – 25 mm, alebo v mozgu a oku človeka jej rozvetvená forma (cysticercus racemosus), kde rastúce cysticerky  vyvolávajú vážne poruchy. Ochorenie (okrem lokalizácie v CNS) prebieha väčšinou asymptomaticky. Klinická symptomatológia závisí od počtu cýst, ich lokalizácie a vývojového štádia. Neurocysticerkóza sa prejavuje kŕčmi, intrakraniálnym tlakom so zvracaním, bolesťami hlavy, poruchami zraku a psychiky. Diagnóza sa opiera o vyšetrenia zobrazovacími technikami (RTG, sonografia a CT), sérologicky dokazujeme špecifické protilátky IgG metódou ELISA.