Vyšetrenie na Trichomonas vaginalis (výter z pošvy alebo z močovej rúry)

Trichomonas vaginalis je patogénny extracelulárny bičíkovec, ktorý vyvoláva sexuálne prenosné ochorenie urogenitálneho systému mužov a žien s názvom urogenitálna trichomonóza. U žien spôsobuje kolpitídu s edémom vaginálnej sliznice a vzniká výtok. Akútne štádium v neliečených prípadoch môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Chronické štádium je charakteristické miernym, ale pretrvávajúcim výtokom. U mužov sa ochorenie manifestuje len asi v 10 % pod obrazom nešpecifickej uretritídy, ktorá u neliečených prípadov môže prejsť až do prostatitídy. Laboratórna diagnostika sa opiera o mikroskopický dôkaz parazita v natívnom alebo farbenom preparáte (podľa Giemsa). Trichomonády kultivujeme v špeciálnych kultivačných médiách, v ktorých sa parazity pri teplote 37 °C pomnožia o 24 – 48 hod.