Vyšetrenie na Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp. (zoškrab z rohovky, likvor)

Akantaméby sú celosvetovo rozšírené organizmy, ktoré sa vyskytujú v pôde, prachu, vzduchu, v sladkých i morských vodách. Okrem vzácnej ložiskovej infekcie CNS, kože alebo pľúc môžu vyvolať aj vážne ochorenie rohovky (akantamébová keratitída). Ide o chronickú infekciu rohovky, ktorá postihuje ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie a rasu. Rozvíja sa dlho, prezentuje sa spravidla unilaterálne a prejavuje sa silnou bolestivosťou. Vzniká obyčajne po priamej invázii meňaviek do očného tkaniva a ich prienikom do epitelu rohovky. Amébové keratitídy pribúdajú hlavne v súvislosti s používaním kontaktných šošoviek a s ich nesprávnou dezinfekciou. Mnohokrát lekári na amébovú infekciu oka nemyslia, spravidla až po zlyhaní liečby namierenej proti baktériám, hubám alebo vírusom. Na dôkaz voľne žijúcich améb (Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris) sa používa metóda kultivácie na nevýživnom agare so suspenziou teplom usmrtenej čistej kultúry Escherichia coli, resp. Enterobacter aerogenes. Po týždňovej kultivácii možno v prípade pozitívneho nálezu pozorovať pod mikroskopom vývojové štádiá améb – cysty a trofozoity.