Parazitologické vyšetrenie stolice – vajíčka a larválne štádiá helmintov, prvoky

V stolici dokazujeme prítomnosť črevných parazitov a  ich propagatívnych štádií (larvy, vajíčka, cysty) priamymi vyšetrovacími metódami. Už makroskopicky možno v stolici zistiť prítomnosť niektorých helmintov (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale) alebo ich častí, napr. články pásomnice Taenia sp. Väčšinou však diagnostikujeme prítomnosť protozoí, cýst, lariev a vajíčok mikroskopicky po koncentrácii metódami sedimentačného alebo flotačného typu, alebo v priamych rozteroch po príprave fixáciou a farbením. K infekcii črevnými parazitmi väčšinou dochádza perorálnou cestou prehltnutím cýst alebo vajíčok parazitov v kontaminovanej vode alebo kontaminovanej potrave. Mnohé parazitárne ochorenia, ktoré sa vyskytujú v trópoch a subtrópoch majú výrazný endemický charakter. Pôvodcovia parazitóz sú v týchto oblastiach viazaní na určité špecifické podmienky vonkajšieho prostredia (závislosť od teploty, zrážok, nadmorskej výšky, typu krajiny, prítomnosti špecifických medzihostiteľov a i.). Preto je dôležité pri týchto vyšetreniach, resp. pri diferenciálnej diagnostike myslieť aj na cestovateľskú anamnézu (a to aj niekoľko rokov späť, vzhľadom na pomerne dlho trvajúcu latentnú infekciu niektorých parazitov) a možnosť importu tropických parazitárnych ochorení na naše územie. Na mikroskopický dôkaz vajíčok červov používame metódu hrubého náteru podľa Katoa. Vajíčka helmintov rozpoznávame podľa charakteristického tvaru, veľkosti a farby. Na dôkaz cýst prvokov a niektorých vajíčok helmintov v stolici používame pre vyššiu záchytnosť tzv. koncentračné metódy. Pri flotačnej koncentračnej metóde (napr. podľa Fausta) sa cysty a vajíčka v koncentrovanom roztoku solí vyplavujú na hladinu, pri sedimentačnej koncentračnej metóde (napr. mertiolát - jód - formaldehydová metóda – MIFC) cysty a vajíčka klesajú ku dnu, takže ich nachádzame v sedimente. Z farbiacich techník, ktoré sa používajú na identifikáciu prvokov sa používa farbenie podľa Giemsa, farbenie podľa Ziehla a Neelsena (Cryptosporidium spp.), farbenie trichrómom alebo železitým hematoxylínom. Na farbenie spór mikrosporídií je potrebné použiť špeciálne farbenie. Vhodná je modifikovaná Gramova metóda, striebrenie, fluorescenčná metóda alebo sú vhodné optické bieliče (Calcofluor).