Parazity – ektoparazity – makroskopické + mikroskopické vyšetrenia

Identifikácia dospelých črevných helmintov (a ich častí), ektoparazitov (vši, blchy, larvy múch – myiózy), a iných medicínskych významných článkonožcov

 

Pri podozrení na ochorenie črevnými helmintmi pri prítomnosti gastrointestinálnych potiaží možno do laboratória dodať okrem stolice aj vylučované červy (napr. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis) alebo časti ich tiel (články pásomníc). Identifikácia parazitov je možná na základe charakteristických morfologických vlastností.

U človeka parazitujú tri druhy vší. Voš detská (Pediculus capitis) žije vo vlasatej časti hlavy, v obočí, brade a fúzoch. Samičky kladú denne tri až štyri vajíčka (hnidy) na vlasy alebo chlpy. Voš šatová (Pediculus corporis - zaužívanejší názov, alebo humanus corporis) sa zdržuje v odeve a bielizni a voš lonová (Pthirus pubis), sa prichytáva na chlpy v oblasti genitálií, v axile a na hrudníku. Živia sa krvou a ich bodnutie vyvoláva silné svrbenie a následné škrabanie máva za následok sekundárnu bakteriálnu infekciu kože.

Blchy majú ústne ústroje  prispôsobené na bodanie a cicanie krvi. Ich bodnutie páli a bolí, neskôr svrbí. Predstavujú vektory významných ochorení ako mor a endemický týfus.

Myiózy sú ochorenia spôsobené larvami múch. Muchy zvyčajne kladú vajíčka do rán alebo na pokožku hostiteľa, kde sa vyliahnu larvy, ktoré požierajú buď odumreté alebo  živé tkanivo. Larvy niektorých čeľadí sa môžu vyvíjať aj napr. v nosnej dutine či urogenitálnom systéme.

Identifikácia medicínsky významných článkožcov spočíva v dôkladnom poznaní ich morfologických štruktúr s využitím makroskopického dôkazu (stereolupa), mikroskopického dôkazu s použitím entomologického kľúča.