Ponuka vyšetrení

Priamy dôkaz parazitárneho pôvodcu (najmä  mikroskopický, menej často kultivačný) jednoznačne potvrdzuje infekciu - parazitózu. Pri infekciách zažívacieho systému dokazujeme pôvodcu a ich vývinové štádiá v stolici. Priamy dôkaz je metódou diagnostickej voľby pri infekciách spôsobených parazitickými prvokmi, červami i medicínsky významnými článkonožcami. Parazitické prvoky detegujeme aj v telesných tekutinách. V krvi dokazujeme vegetatívne štádiá malarických plazmódií, babézie, africké trypanozómy, larvy filárií (mikrofilárie). V mozgovomiechovom moku zisťujeme patogénne voľne žijúce meňavky, africké trypanozómy, v punktátoch, aspirátoch alebo bioptických vzorkách dokazujeme napr. leishmanie, pečeňové motolice, alebo protoskolexy Echinococcus granulosus. Tkanivové parazitózy dokazujeme nepriamo vyšetrením protilátok v krvi alebo telových tekutinách sérologickými metódami (toxoplazmóza, extraintestinálna amebóza, toxokaróza, echinokokóza, trichinelóza a. i.).