Parazitológia

Parazitologické laboratórium predstavuje špičkové a mnohokrát koncové resp. konfirmačné pracovisko v oblasti parazitárnych infekcií na Slovensku. Excelentná diagnostika je zabezpečená vďaka vysokokvalifikovanému personálnu, modernému vybaveniu a exaktným diagnostickým postupom. Zastrešujeme diagnostiku parazitárnych infekcií nielen vyskytujúcich sa na našom území, ale aj parazitóz, ktorých endemický výskyt je na územiach trópov či subtrópov.

Parazitárne nákazy nestrácajú na význame, napriek tomu, že väčšina z nich nemá v našich podmienkach vážne dopady na zdravotný stav. Naopak, ich význam neustále narastá,  predovšetkým oportúnnych parazitárnych infekcií najmä v súvislosti s šírením HIV/AIDS. Vážny problém predstavuje otázka importu parazitov a ich prenášačov z trópov a subtrópov na naše územie. V súvislosti s globálnym otepľovaním hrozí potenciálne rozšírenie parazitóz, ktoré sa predtým u nás nevyskytovali (echinokokóza-alveokokóza, dirofilarióza) alebo reintrodukcia parazitóz, ktoré boli na našom území v nedávnej minulosti eradikované, napr. malária.

Laboratórnu diagnostiku parazitárnych infekcií sa neustále snažíme vylepšovať a modernizovať podľa aktuálnych požiadaviek platných aj vo vyspelých krajinách sveta.  To, že sme v našej práci úspešní svedčí množstvo prác publikovaných v domácich či zahraničných karentovaných a indexovaných časopisoch, monografiách a kapitolách kníh. Okrem diagnostiky odovzdávame svoje poznatky a skúsenosti z nášho odboru formou výuky mladým laboratórnym diagnostikom, lekárom, pregraduálnym i postgraduálnym študentom.

Laboratórium sa pravidelne zúčastňuje medzinárodného externého hodnotenia kvality poskytovaného INSTAND e. V.