Odberové súpravy, podmienky transportu vzoriek

Odberová súprava Názov Biologický materiál Podmienky uchovávania a  transportu Poznámky
Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa s aktívnym uhlím. výter z tonzíl
výter z faryngu
výter z nosa
ster z jazyka
ster z bukálnej sliznice
výter z rany   
výter z ložiska
ster z kože
výter z konečníka
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na   
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

- tampón z povrchu
doplniť presnú
lokalizáciu miesta

Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia. výter z pošvy
výter z cervixu
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky


Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilný detoxikovaný vatový tampón na drôte s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia. výter z nazofaryngu
výter z laryngu
výter z ucha
výter zo spojovky
výter z uretry
Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasnePoužitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilné odberové skúmavky moč Vzorku je potrebné odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom.

Uchovávať pri
+2 až +8 °C
- kultivácia na
kvasinky

Pred odberom spontánne vymočeného moču je potrebné vysvetliť pacientom správny postup odberu.
Sterilné odberové skúmavky spútum
aspiráty z dolných dýchacích ciest bronchoalveolárna laváž
Vzorku je potrebné odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom.

Uchovávať pri
+2 až +8 °C
Pred odberom spúta je potrebné vysvetliť pacientom správny postup odberu.


- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilné odberové skúmavky punktáty, exudáty, hnis, výplach dutín
žalúdočný obsah tkanivá, bioptické vzorky, chlopňové náhrady, kĺbne náhrady, súčasti drenážnych systémov, katétre, kanyly, drény, vnútroočná tekutina,
lochie, plodová voda, ejakulát
Vzorku je potrebné odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom.

Uchovávať pri
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky (ejakulát)

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilné odberové skúmavky likvor (1-2 ml) Vzorku je potrebné odoslať do laboratória v deň odberu najbližším zvozom.

Uchovávať pri
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilná nádobka na odber stolice stolica Do 24 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilná sklená skúmavka s gumenou zátkou (laboratórium dodáva) Kožné šupiny, vlasy a chlpy s korienkami, nechty (minimálne 20 šupiniek) Do 24 – 48 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na dermatofyty
Sterilné odberové skúmavky bez protizrážanlivých činidiel Sérum, plná krv – Candida spp. Ag

Sérum, plná krv – Ab proti Candida spp. (total Ig)

Sérum, BAL, likvor, iné primárne sterilné tekutiny – Aspergillus spp. Ag

Sérum – Ab proti Aspergillus fumigatus

Sérum, likvor, BAL, moč – Cryptococcus neoformans Ag
Do 2 hod. pri +20 až +25 ºC; viac ako 2 hod. po odbere vzorky uchovávať a prepravovať pri +2 až +8 ºC

Kryptokokový Ag sa vyšetruje len do 24 hod. od dátumu odberu !!!

Pri dlhšom skladovaní oddelené sérum zamraziť na -20 ºC !
CanAg, AspAg – ELISA, utorok a piatok (kvantitatívne hodnotenie)

CanAb – ELISA, 1x za 2 týždne (kvantitatívne hodnotenie)

AspAb – nepriama hemaglutinácia, v deň doručenia vzorky (titer Ab)

CryAg – aglutinácia, (kvalitatívne hodnotenie)

Len pre imunokompromito-vaných pacientov !
Sterilné odberové skúmavky