Odberové súpravy, podmienky transportu vzoriek

Odberová súprava Názov Biologický materiál Podmienky uchovávania a  transportu Poznámky
Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa s aktívnym uhlím. výter z tonzíl
výter z faryngu
výter z nosa
ster z jazyka
ster z bukálnej sliznice
výter z rany   
výter z ložiska
ster z kože
výter z konečníka
do 24 hod.,
+20 až +25 °C

- kultivácia na   
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

- tampón z povrchu
doplniť presnú
lokalizáciu miesta

Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.

Sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia. výter z pošvy
výter z cervixu
do 24 hod.,
+20 až +25 °C

- kultivácia na
kvasinky

 

 Použitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.

Sterilný detoxikovaný vatový tampón na drôte s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia. výter z nazofaryngu
výter z laryngu
výter z ucha
výter zo spojovky
výter z uretry
do 24 hod.,
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasnePoužitie detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame.
Sterilné odberové skúmavky. moč

do 2 hod., 
+20 až +25 °C


neskôr uchovávať pri
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinkyPacient musí byť poučený o správnej technike odberu.

Sterilné odberové skúmavky.

spútum
odsatý sekrét
aspirát z dolných dýchacích ciest
bronchoalveolárna laváž
chránený kefkový ster

do 2 hod., 
+20 až +25 °C


neskôr uchovávať pri
+2 až +8 °C

Pred odberom spúta je potrebné vysvetliť pacientom správny postup odberu.


- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

Sterilné odberové skúmavky.

punktát, exsudát 
hnis 
výplach dutín
žalúdočný obsah, tkanivo
bioptická vzorka
vnútroočná tekutina
lochiá
plodová voda, ejakulát prostatický sekrét

chlopňová náhrada
kĺbná náhrada
katéter
kanyla
drén
súčasť drenážnych systémov

do 24 hod.,
+20 až +25 °C
 

do 15 min.,
+20 až +25 °C

neskôr uchovávať pri
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinky (ejakulát)

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilné odberové skúmavky. likvor (1-2 ml) do 24 hod., 
+20 až +25 °C
- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilná nádobka na odber stolice. stolica

do 2 hod.,
+20 až +25 °C

neskôr uchovávať pri
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
Sterilná sklená skúmavka s gumenou zátkou (laboratórium dodáva).

kožné šupiny

vlasy a chlpy s korienkami

šupiny z nechtov (minimálne 20 šupiniek)

do 24 – 72 hod.,
+20 až +25 °C

- kultivácia na dermatofyty

- kultivácia na lipofilné kvasinky

- kultivácia na lipofilné kvasinky a dermatofyty

Sterilné odberové skúmavky bez protizrážanlivých činidiel. Sérum, plná krv – Ag Candida spp.

Sérum, plná krv – Ab proti Candida spp. (total Ig)

Sérum, BAL, likvor, iné primárne sterilné tekutiny – Ag Aspergillus spp. 

Sérum – Ab proti Aspergillus fumigatus

Sérum, likvor, BAL, moč – Ag Cryptococcus neoformans

do 2 hod. pri +20 až +25 ºC; viac ako 2 hod. po odbere vzorky uchovávať pri
+2 až +8 ºC


Pri dlhšom skladovaní oddelené sérum zamraziť na -20 ºC!

Kryptokokový Ag sa vyšetruje len do 24 hod.
od odberu!!!

CanAg, AspAg – ELISA, utorok a piatok (kvantitatívne hodnotenie)

CanAb – ELISA, 1x za 2 týždne (kvantitatívne hodnotenie)

AspAb – nepriama hemaglutinácia, v deň doručenia vzorky (titer Ab)

CryAg – aglutinácia, (kvalitatívne hodnotenie)

Len pre imunokompromito-vaných pacientov!
Sterilné odberové skúmavky.