Odberové súpravy, podmienky transportu vzoriek

Odberová súprava Názov Biologický materiál Podmienky uchovávania a  transportu Poznámky
sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa s aktívnym uhlím

výter z tonzíl
výter z faryngu
výter z nosa
ster z jazyka
ster z bukálnej sliznice
výter z rany   
výter z ložiska
výter z lézie
ster z kože
výter z konečníka

≤ 2 hod.

> 2 hod.
+20 až +25 °C

- kultivácia na   
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

- tampón z povrchu
doplniť presnú
lokalizáciu miesta

použitie sterilného detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame

sterilný detoxikovaný vatový tampón s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia výter z pošvy
výter z cervixu
výter z endocervixu

≤ 2 hod.

> 2 hod.
+20 až +25 °C

- kultivácia na
kvasinky

 

 použitie sterilného detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame

sterilný detoxikovaný vatový tampón na drôte s transportným médiom podľa Amiesa bez aktívneho uhlia výter z nazofaryngu
výter z laryngu
výter z ucha
výter zo spojovkového vaku
výter z uretry

≤ 2 hod.

> 2 hod.
+20 až +25 °C

- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasnepoužitie sterilného detoxikovaného tampónu bez transportného média neodporúčame
sterilná odberová skúmavka moč

≤ 2 hod.
+20 až +25 °C


> 2 hod.
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinkypred odberom spontánne vymočeného moču je potrebné vysvetliť pacientovi správny postup odberu

sterilné odberové skúmavky

spútum
odsatý sekrét
aspirát z dolných dýchacích ciest
bronchoalveolárna laváž
chránený kefkový ster

≤ 2 hod.
+20 až +25 °C


> 2 hod.
+2 až +8 °C

pred odberom spúta je potrebné vysvetliť pacientovi správny postup odberu


- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

 

sterilné odberové skúmavky

punktát
ascites
exsudát 
drenáž
hnis 
výplach dutín
žalúdočný obsah
lochie
plodová voda
ejakulát

 

 

chlopňové náhrady
kĺbne náhrady
katétre
kanyly
drény
súčasti drenážnych systémov
kontaktné šošovky

≤ 2 hod.

> 2 hod.
+20 až +25 °C
 

 

15 min.
+20 až +25 °C

> 15 min.
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinky (ejakulát)

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

 

 

 

 

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

sterilné odberové skúmavky

likvor (1-2 ml)
perikardiálna, peritoneálna a synoviálna tekutina
kostná dreň
vnútroočná tekutina
sklovec
rohovka
tkanivo
bioptická vzorka
prostatický sekrét

15 min.

>
15 min.
+20 až +25 °C

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne

 

- biopsia, tkanivo - vzorka vo F1/1 roztoku; 
- zoškrab z rohovky - vzorka vo F1/1 roztoku alebo naočkovaná priamo na kultivačnú pôdu

sterilná nádobka na odber stolice stolica

1 hod.
+20 až +25 °C

> 1 hod.
+2 až +8 °C

- kultivácia na
kvasinky

- kultivácia na
kvasinky a vláknité
huby súčasne
sterilná sklená skúmavka s gumenou zátkou (laboratórium dodáva)

kožné šupiny

vlasy a chlpy s korienkami

šupiny z nechtov (minimálne 20 šupiniek)

72 hod.
+20 až +25 °C

- kultivácia na dermatofyty

- kultivácia na lipofilné kvasinky

- kultivácia na lipofilné kvasinky a dermatofyty

sterilné odberové skúmavky bez protizrážanlivých činidiel sérum, plná krv – Ag Candida spp.

sérum, plná krv – Ab proti Candida spp. (total Ig)

sérum, BAL, likvor, iné primárne sterilné tekutiny – Ag Aspergillus spp. 

sérum – Ab proti Aspergillus fumigatus

sérum, likvor, BAL, moč – Ag Cryptococcus neoformans

2 hod.
+20 až +25 ºC

> 2 hod. 
+2 až +8 ºC


pri dlhšom skladovaní oddelené sérum zamraziť na -20 ºC!

kryptokokový Ag sa vyšetruje len do 24 hod.
od odberu!

CanAg, AspAg – ELISA, utorok a piatok (kvantitatívne hodnotenie)

CanAb – ELISA, 1x za 2 týždne (kvantitatívne hodnotenie)

AspAb – nepriama hemaglutinácia, v deň doručenia vzorky (titer Ab)

CryAg – aglutinácia, (kvalitatívne hodnotenie)

len pre imunokompromitovaných pacientov!
sterilné odberové skúmavky