Odber vzoriek

Odber biologického materiálu na analýzu prítomnosti kvasiniek/vláknitých húb

Na mykologické vyšetrenie je potrebné zaslať osobitnú vzorku. Spôsob spracovania biologických vzoriek v mykologickom laboratóriu je iný ako v bakteriologickom laboratóriu, a preto až na výnimky, nie je možné vzorky spracované pre bakteriologické vyšetrenie použiť aj na vyšetrenie mykologické.

Na žiadanke sa vyznačí požadované mykologické vyšetrenie: KVASINKY / KVASINKY A VLÁKNITÉ HUBY SÚČASNE.

Odber biologického materiálu na analýzu prítomnosti dermatofytov a non-dermatofytov

Biologický materiál - kožné šupiny, vlasy, chlpy, nechty sa odoberajú zoškrabnutím pomocou sterilného skalpela, alebo epilačnej pinzety po predchádzajúcom očistení postihnutého miesta do sterilnej sklenej skúmavky (dodá laboratórium na požiadanie). Materiál je potrebné odoberať najmä z okraja ložísk, kde je infekčný proces najmladší a kde sa dá predpokladať najviac životaschopných mikroskopických hubových elementov.

Vlasy a chlpy sa odoberajú sterilnou epilačnou pinzetou spolu s folikulárnou časťou vlasov, resp. chlpov. Odber strihaním vlasov/chlpov nožnicami nad úrovňou pokožky je nevhodný a bezcenný.

Nechty - pri odberoch z onychomykotických lézií je potrebné dezinfikovať nechtovú platničku 70 % alkoholom, odstrihnúť distálnu časť nechtu, odstrániť detritus spod nechtovej platničky (obsahuje hlavne saprofyty a nečistoty) a sterilným skalpelom zoškrabať keratínovú hmotu z nechtovej platničky. Nechty odstrihnuté nožničkami, ako aj chirurgicky strhnuté nechty sú pre analýzu ťažko použiteľné a nevhodné. Dôležité je, aby získaný materiál bol v suchom stave, v opačnom prípade môže byť kontaminovaný a znehodnotený rýchlo rastúcimi saprofytmi. Ak boli ložiská ošetrované lokálnymi antimykotikami je vhodné odber oddialiť o 10-30 dní.

Dôkaz lipofilných kvasiniek a/alebo Demodex folliculorum sa vykonáva odberom biologickej vzorky, ako sú šupiny, vlasy a chlpy, podobne ako pri podozrení na dermatofytózu.

V tomto prípade sa ložisko pred odberom neodmasťuje 70 % alkoholom.

Prehľad biologických vzoriek zasielaných na kultivačné vyšetrenie:

Respiračný systém Iný klinický materiál
výter z tonzíl
výter z nosa
výter z nazofaryngu
aspirát z maxilárnych dutín
spútum
bronchoalveolárna laváž
transtracheálny aspirát
odsatý sekrét
ster z kože – presná lokalizácia
výter z rany – presná lokalizácia
operačný materiál (výter, tkanivo, tekutina)
punktát, ascites - lokalizácia
výplach z dutín
výter z parodontálneho váčku
plodová voda
špičky a konce katétrov
pitevný materiál
Gastrointestinálny systém Uropoetický systém
výter z jazyka
výter z bukálnej sliznice
biopsia žalúdočnej sliznice

stolica
výter z konečníka

moč
dialyzát
Urogenitálny systém Oko

výter z uretry
prostatický sekrét
ejakulát
výter z cervixu
výter z endocervixu
výter z pošvy

výter zo spojovkového vaku
zoškrab rohovky
sklovec
Ucho Kožné šupiny, vlasy, chlpy
výter z vonkajšieho zvukovodu
exsudát zo stredného ucha
vlasy, chlpy
kožné šupiny z ložiska – presná lokalizácia
šupiny z nechtov (HK, DK)
Krv/hemokultivácia Likvor
krv na hemokultiváciu likvor